Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Termíny

Ke zkoušce se přihlašuji k Dopravnímu úřadu České Budějovice dle § 6 odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění v souladu s vyhláškou č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v platném znění a zkoušku budu skládat z tohoto druhu silniční dopravy a následujícím termínu:

01.11.2022 8:00 -
Počítačová učebna 110 - Budova D

06.12.2022 8:00 -
Počítačová učebna 110 - Budova D