Termíny

Ke zkoušce se přihlašuji k Dopravnímu úřadu České Budějovice dle § 6 odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění v souladu s vyhláškou č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v platném znění a zkoušku budu skládat z tohoto druhu silniční dopravy a následujícím termínu:

3. 9. 2024 8:00:00 -
Počítačová učebna 110 - Budova D

1. 10. 2024 8:00:00 -
Počítačová učebna 110 - Budova D

5. 11. 2024 8:00:00 -
Počítačová učebna 110 - Budova D

3. 12. 2024 8:00:00 -
Počítačová učebna 110 - Budova D