Termíny

Ke zkoušce se přihlašuji k Dopravnímu úřadu České Budějovice dle § 6 odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění v souladu s vyhláškou č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v platném znění a zkoušku budu skládat z tohoto druhu silniční dopravy a následujícím termínu:

05.12.2023 08:00:00 -
Počítačová učebna 110 - Budova D

9. 1. 2024 8:00:00 -
Počítačová učebna 110 - Budova D

6. 2. 2024 8:00:00 -
Počítačová učebna 110 - Budova D

5. 3. 2024 8:00:00 -
Počítačová učebna 110 - Budova D

9. 4. 2024 8:00:00 -
Počítačová učebna 110 - Budova D

7. 5. 2024 8:00:00 -
Počítačová učebna 110 - Budova D

4. 6. 2024 8:00:00 -
Počítačová učebna 110 - Budova D

9. 7. 2024 8:00:00 -
Počítačová učebna 110 - Budova D

3. 9. 2024 8:00:00 -
Počítačová učebna 110 - Budova D

1. 10. 2024 8:00:00 -
Počítačová učebna 110 - Budova D

5. 11. 2024 8:00:00 -
Počítačová učebna 110 - Budova D

3. 12. 2024 8:00:00 -
Počítačová učebna 110 - Budova D