Text na řeč

Budějovicko - sever

Číslo
2
IČO
70508780

Budějovicko - sever

Spisová značka:  OLVV-správ. 954/2013/lusk
Pořadové číslo:  2/DSOČB/2003
Název:   Budějovicko - sever
IČO:   705 08 780
Sídlo:   Pražská 66, 370 10 České Budějovice
Vznik:   26. 11. 1999
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

 1. obec Adamov
 2. obec Borek
 3. obec Hlincova Hora
 4. město Hluboká nad Vltavou
 5. obec Hosín
 6. obec Hrdějovice
 7. obec Hůry
 8. obec Chotýčany
 9. obec Libníč
 10. obec Rudolfov
 11. obec Ševětín
 12. obec Úsilné
 13. obec Vitín
 14. obec Vráto

 

Předmět: 

a)

 1. Předmětem činnosti svazku je společný postup při ochraně životního prostředí.
 2. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
 3. Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku.
 4. Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území.
 5. Vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku.
 6. Zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.)
 7. Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí.
 8. Propagace sdružení a jeho zájmového území.


 b) Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy svazku jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje shromáždění starostů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit. 
 c) Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.


Orgány svazku: 

shromáždění starostů (sněm) 
předseda svazku
2 místopředsedové svazku

 

Předseda sdružení: 

Předseda je statutárním orgánem sdružení. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění starostů a zastupuje svazek navenek jeho jménem. Jedná jménem sdružení se třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti.

Předseda: 

Jaroslav Novák, Na Výsluní 106, 370 10 Borek  od 1. 12. 2010 dosud
Václav Fučík, Jabloňová 194, 370 10 Borek  od r. 2006 do 1. 12. 2010

www.budejovicko-sever.cz

 

Příloha - sbírka listin

Stanovy ze dne 18. 7. 2001

Zakladatelská smlouva ze dne 18. 7. 2001

Stanovy ze dne 3. 3. 1999

Zakladatelská smlouva ze dne 3. 3. 1999