Jihočeské MAS umetou obyvatelům obcí v kraji cestu k penězům z Nové zelené úsporám Light 

Okamžitou finanční podporu ve výši až 150 tisíc korun na rychlé a jednoduché zateplení domů nabídne seniorům a domácnostem s nižšími příjmy program Nová zelená úsporám Light. Administrace příspěvků bude velmi jednoduchá a peníze získá žadatel i předem. Páteřní poradenskou síť pro získání dotací bude na jihu Čech zajišťovat stávajících 16 jihočeských Místních akčních skupin (MAS).

Novou zelenou úsporám Light připravilo Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Příjem jednotlivých žádostí sice odstartuje 9. ledna 2023, ale s pracemi je možné začít už nyní. Podpořena navíc budou i opatření realizovaná od 12. září letošního roku,“ uvedl předseda Krajského sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Jihočeského kraje (KS NS MAS ČR JčK) Tomáš Novák.

Nová zelená úsporám Light nabídne finanční pomoc na snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů až do výše už zmiňovaných 150 tisíc korun. Zateplení fasády, střechy, stropů, podlah i výměna oken a vchodových dveří přinesou okamžité snížení spotřeby energií na vytápění. Na rozdíl od „klasické“ Nové zelené úsporám žadatelé nepotřebují žádné vstupní investice, peníze mohou dostat před zahájením prací zálohově a celková výše dotace může dosáhnout až 100 procent přímých realizačních výdajů.

Peníze domácnostem vyplatíme předem, do realizace se mohou pustit samy, nebo si najít odborníky. Administrace je jednoduchá, bez nutnosti předkládat projektovou dokumentaci a energetické posouzení budov. Naším cílem je podpořit rychlé zateplení co nejvíce rodinných a trvale obývaných rekreačních domů, aby se finanční úspora zranitelných domácností projevila již v této topné sezóně,“  konstatoval ředitel Státní fond životního prostředí ČR Petr Valdman.

Vyhledávání cílových skupin a poradenství už na jihu Čech startuje

Nová zelená úsporám Light bude financována z Modernizačního fondu. V programu HOUSEnerg je vyčleněno 1,5 miliardy korun na pilotní projekt pomoci pro domácnosti s nižšími příjmy. V první etapě se očekává podpora zhruba 10 tisíc domácností. Pokud bude zájem narůstat, je údajně Ministerstvo životního prostředí připraveno prostředky navýšit.
MAS Jihočeského kraje v současné době zajišťují pilotní ověření podpory cílových skupin při získávání dotace. Následně žadatelům pomohou navrhnout nejpřínosnější řešení. Budou kontaktovat starosty obcí, protože ti nejlépe znají své spoluobčany. Samy ale také budou aktivně vyhledávat a oslovovat cílovou skupinu v celém regionu.

Zapojí se všech 16 jihočeských MAS, jejichž území zahrnuje 597 z 624 obcí Jihočeského kraje. Už máme zkušenosti s pomocí seniorům a nízkopříjmovým domácnostem v rámci takzvaných kotlíkových dotací, kterou jsme zprostředkovali zdarma na základě spolupráce s Jihočeským krajem. Pomoc bude pro žadatele bezplatná, MAS po nich nebudou požadovat žádné finanční plnění. Věříme, že tak znovu výrazně pomůžeme zejména seniorům překonat strach ze složité byrokracie,“ zdůraznil Novák.

Aktivitu jihočeských místních akčních skupin vítá ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. „Jsme si vědomi, že ne všichni mají dostatek finančních rezerv na nákladné stavební úpravy, proto jsme připravili podporu rychlých a snadných opatření, která jsou nenáročná na realizaci, mohou být provedena i svépomocí a přinesou okamžitou úsporu. Pro řadu lidí, především seniorů, však může být vyřízení žádosti o podporu problematické. Proto si myslím, že práce místních akčních skupin bude i v této oblasti velmi cenná,“ řekl Jurečka.

Elektronické podání žádosti i všechny potřebné informace je možné najít na www.novazelenausporam.cz
Místní akční skupiny, sídlící na území Jihočeského kraje, přivedly za posledních zhruba pět let do regionu více než miliardu korun. Veškeré tyto prostředky, pocházející především z evropských dotačních zdrojů, směřují do rozvoje venkovských oblastí jižních Čech.

Místní akční skupiny (MAS) jsou společenstvím venkovských obyvatel, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí), nezávislým na politickém rozhodování. Pomáhají projektům a nápadům od vzniku, přes jejich financování až po realizaci. Během více než 18 let jejich existence se tak staly významným aktérem v rozvoji našeho venkova. Všech 180 MAS pokrývá 92 % území ČR, v němž žije 60 % obyvatel. Na území Jihočeského kraje má sídlo 16 MAS, pokrývajících více než 95 % jeho území. 

V České republice MAS od roku 2004 podpořily realizaci více než 9 500 projektů sumou převyšující 10 miliard korun. MAS podporují chytré a inovativní nápady, iniciují spolupráci, síťování a strategické plánování na lokální úrovni. Klíčovým nástrojem MAS na podporu aktivit vycházejících z potřeb obyvatel venkova jsou dotační prostředky z fondů Evropské unie, z krajských a národních programů i od soukromých dárců. Příklady projektů, které MAS podpořily, ale i mnoho dalších informací o činnosti MAS lze nalézt na:  www.mistniakcniskupiny.cz
 

16.11.2022 Bc. David Hocke