Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Jihočeské oblastní spolky Českého červeného kříže mají nový společný projekt “Daruj notebook”

Problémy s on-line vyučováním řeší mnoho rodin. Často se více dětí v rodině dělí o jeden počítač. Rodiče, kteří nemají možnost zajistit dětem internetovou výuku, si sice chodí pro vytištěné pracovní listy do školy, ale jejich děti se díky nedostatečné komunikaci se školou dostávají do psychické nepohody. Především však velmi postrádají kontakt se spolužáky a kamarády.

Proto se oblastní spolky Českého červeného kříže působící na území Jihočeského kraje rozhodly vytvořit na webových stránkách https://darujnotebook.cz možnost propojení škol s dárci starších či třeba nových notebook. Školy zde mají možnost se pomocí formuláře zaregistrovat s poptávkou na potřebné dovybavení žáků na distanční výuce. Po registraci školy si následně dárce vybere školu, kterou podpoří, zkontaktuje ji na zaregistrovaném kontaktu a dohodne fyzické předání daru či zápůjčky. Školou pověřená osoba před převzetím může využít vzorové formuláře smluv na stránkách (darovací smlouva, smlouva o výpůjčce), dar převezme a následně předá zákonnému zástupci žáka. Převzetí daru pak stvrdí na webových stránkách s možností komentáře k samotnému průběhu předání. 

Případné dotazy či podněty: info@darujnotebook.cz

Informace k novému projektu “Daruj notebook”

20.10.2020 Bc. David Hocke