Strakonická nemocnice ruší zákaz návštěv. Některá omezení ale platí

S platností od 4. února 2023 ruší Nemocnice Strakonice, a.s. plošný zákaz návštěv. Pro návštěvy ale stále některá omezení platí: 

  • Zákaz návštěv osobám s příznaky respiračního onemocnění.
  • Na vstupu na oddělení proveďte dezinfekci rukou.
  • Po celou dobu pobytu na oddělení používejte ochranu dýchacích cest (minimálně ochrannou roušku, lépe respirátor FFP2 / FFP3).
  • Omezte délku návštěvy max. na 20 minut. Povolena je přítomnost max. 2 navštěvujících osob u lůžka.

Nastavená opatření mají minimalizovat riziko přenosu respirační nákazy na hospitalizované pacienty. 

03.02.2023 Bc. David Hocke