Text na řeč

Detail

Pravidla Rady JK pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu
Číslo: 1/15
Datum schválení: 22.01.2015
Platnost: 22.01.2015
Účinnost: 22.01.2015
Poznámka: