Detail

Nařízení JK o přírodním parku Vyšebrodsko
Číslo: 2/04
Datum schválení: 06.04.2004
Platnost: 03.05.2004
Účinnost: 01.06.2004
Poznámka: