Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Detail

Nařízení kraje o přírodní památce Ryšovy a jejím ochranném pásmu
Číslo: 6/06
Datum schválení: 31.10.2006
Platnost: 09.11.2006
Účinnost: 01.12.2006
Poznámka: