AKTUALITY

Náměstí Přemysla Otakara II. se proměnilo v obří olympijské kruhy (foto: Aleš Motejl / Art4Promotion)

Náměstí Přemysla Otakara II. se proměnilo v obří olympijské kruhy. A je z toho první rekord!

21. Olympiáda dětí a mládeže začíná již za pár dní. A vy můžete být u toho! Vše odstartuje v neděli 23. června velkolepým zahajovacím ceremoniálem. 

Pohár Turnaje 4 regionů ve fotbale se vrací do jižních Čech.

Pohár Turnaje 4 regionů ve fotbale se vrací do jižních Čech

Jihočeský kraj kromě příprav na Letní olympiádu dětí a mládeže 2024 boduje také v rámci přeshraniční spolupráce s partnerskými regiony! Fotbalový Turnaj 4 regionů, na který své týmy vysílají čtyři partnerské kraje Jihočeský, Vysočina, Jihomoravský a země Dolní Rakousko, se odehrál ve středu 12. 6. 2024 ve Znojmě. Jihočeský kraj na turnaji reprezentovalo fotbalové družstvo ZŠ Máj, České Budějovice, pod vedením trenéra Jana Kolčavy (kategorie U 16).

Chirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. je zařazeno do velmi úzké skupiny tzv. „high volume“ neboli vysokoobjemových center, které se specializují na operace slinivky břišní, dále pak na onemocnění jater a žlučových cest. 

Českobudějovická nemocnice disponuje jako jediná v Jihočeském kraji specializovaným centrem pro hepatopankreatobiliární chirurgii

Chirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. je zařazeno do velmi úzké skupiny tzv. „high volume“ neboli vysokoobjemových center, které se specializují na operace slinivky břišní, dále pak na onemocnění jater a žlučových cest. 

Pro úspěšné zavádění vodíku do energetického mixu je zásadní spolupráce mezi různými sektory a mezinárodní spolupráce. I z tohoto důvodu se v červnu 2024 sešla přeshraniční pracovní skupina Energie Jihočeský kraj – Horní Rakousko.

Vodík jako klíčový prvek energetické transformace

Vodík má potenciál významně přispět k dosažení klimatické neutrality v průmyslu, energetice a dopravě. Klíčové výzvy pro jeho širší využití zahrnují rozsáhlé investice do infrastruktury, vývoj nových technologií a dostupnost čistého vodíku za přijatelnou cenu. Pro úspěšné zavádění vodíku do energetického mixu je zásadní spolupráce mezi různými sektory a mezinárodní spolupráce. I z tohoto důvodu se v červnu 2024 sešla přeshraniční pracovní skupina Energie Jihočeský kraj – Horní Rakousko a věnovala se tomuto tématu.

U nás v kraji

U nás v kraji 7. června 2024

Televizní magazín vysílaný Jihočeskou televizí přináší každý týden zprávy o aktuálním dění v Jihočeském kraji.    

Písecká nemocnice zve veřejnost k vyšetření krevní skupiny.

Písecká nemocnice zve veřejnost k vyšetření krevní skupiny

Nemocnice Písek chystá na pátek 14. června Den pro veřejnost, určený zájemcům o dobrovolné dárcovství krve. Ti si zde budou moci nechat mezi devátou a šestnáctou hodinou vyšetřit krevní skupinu, prohlédnout prostory pro dárce nebo se objednat k termínu odběru krve. Akci pořádá Hematologicko-transfuzní oddělení nemocnice při příležitosti Světového dne dárců krve.