Text na řeč

Návratná finanční výpomoc

Program návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022

Charakteristika:

Účelem programu je poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb pro zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb v období od začátku kalendářního roku do doby vyplacení 1. splátky dotace poskytnuté dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

V rámci programu mohou poskytovatelé sociálních služeb žádat o předfinancování sociálních služeb zařazených do základní Sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2022–2024, a to v rozsahu dle vydaných Pověření JčK k poskytování služby obecného hospodářského zájmu.

Harmonogram:

Datum zveřejnění: 10. 09. 2021

Datum vyhlášení: 11. 10. 2021

Datum ukončení: 31. 10. 2021

Kontakty:

Soubory ke zpracování žádostí:

  1. Pravidla programu
  2. Návod pro vyplnění žádosti
  3. Vzor smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
  4. Formulář pro finanční vypořádání návratné finanční výpomoci
  5. Podání žádosti