Formulář nabídky humanitární pomoci

Nabízím pro zajištění ubytovaných osob z Ukrajiny

Re-order CO Počet kusů Stav Váha Operations
přidat počet řádků
Re-order CO Počet kusů Váha Operations
přidat počet řádků
Re-order CO Počet kusů Stav Váha Operations
přidat počet řádků
Re-order CO Počet kusů Váha Operations
přidat počet řádků
Re-order CO Počet kusů Váha Operations
přidat počet řádků
Re-order CO Počet kusů Váha Operations
přidat počet řádků
Re-order CO Počet kusů Váha Operations
přidat počet řádků
Napiště co a kolik kusů

Kontaktní osoba pro jednání

Vyplněním tohoto formuláře dávám, jakožto subjekt údajů, souhlas Jihočeskému kraji (dále jen „správce“), se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovic, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob (dále jen „Nařízení“) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovával veškeré mnou poskytnuté osobní údaje pro účely nabídky ubytování na území Jihočeského kraje pro státní občany Ukrajiny. Souhlasím s poskytnutím mých osobních údajů třetím osobám za stejným účelem. Beru na vědomí, že bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webu Jihočeského kraje https://www.kraj-jihocesky.cz/informace/ochrana-osobnich-udaju.