Text na řeč

Očkování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb – NEZDRAVOTNÍKŮ

Na základě pokynů z MZČR Vás v případě zájmu zaměstnanců – nezdravotníků o očkování proti nemoci covid-19 žádáme o vyplnění dotazníku a předání osobních údajů za účelem očkování proti nemoci covid -19 na níže uvedeném odkazu. 

Dotazník je určen pro poskytovatele ambulantních zdravotních služeb s místem poskytování zdravotních služeb na území Jihočeského kraje a jejich zaměstnance - nezdravotníky, kteří nejsou očkováni přes Centrální rezervační systém (CRS) jako zdravotničtí pracovníci a současně jsou to osoby podílející se na poskytování zdravotních služeb poskytovatelem. 

Poskytovatel zdravotních služeb by měl disponovat souhlasem osob se zpracováním a předáním osobních údajů. Zmíněný souhlas by měl být součástí dotazu poskytovatele směřovaného na ty zaměstnance, kteří mají nárok na očkování v této skupině. Tedy vedle dotazu, zda mají příslušné osoby o očkování zájem, je třeba doplnit potvrzení, že za tímto účelem dávají souhlas se zpracováním a předáním osobních údajů. 

Vyplněním dotazníku dáváte souhlas s poskytnutím osobních údajů a jejich předání centrálnímu řídícímu týmu k jejich importu do CRS a následně k provedení očkování. 

Dotazník dle žádosti MZ ČR je potřeba vyplnit nejpozději do pátku 23. dubna 2021 do 08:00, kdy bude dotazník uzavřen a data budou zaslána na MZ ČR. Na další žádosti již nebude brán zřetel (je plně v gesci MZ ČR!). Pokud má poskytovatel více zaměstnanců se zájmem o očkování - VYPLNÍ DOTAZNÍK ZA KAŽDÉHO ZVLÁŠŤ!!! 

Sběr dat pro očkování nezdravotníků byl ukončen dne 23.04.2021 v 08:00 hod.

Štítky