Informace Jihočeského kraje pro příspěvkové organizace a další zřizovatele v oblasti kultury

Jihočeský kraj v souvislosti s překotným uvolňováním restriktivních opatření a otevíráním institucí doporučuje všem svým příspěvkovým organizacím v kultuře zhodnotit současný stav příprav na bezpečný provoz pro všechny návštěvníky a z tohoto důvodu prodloužit termín otevření všech provozů Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a to postupně od 4. května 2020 a Alšovy Jihočeské galerie a jejích provozů postupně od 25. května 2020. 

Zároveň Jihočeský kraj doporučuje všem zřizovatelům městských a obecních knihoven postupovat obdobně. Další konkrétní informace najdou návštěvníci na webových stránkách jednotlivých instituci.

24.04.2020 Bc. David Hocke