Odpovědi na žádosti o informace 2018

Předmět žádosti Odpověď ke stažení Datum podání Datum vyřízení Datum zveřejnění
Rozhodnutí Krajského úřadu ve věci požárně nebezpečného prostoru z RD přesahující na sousední pozemek  01  08.01.2018 22.01.2018 29.01.2018
Kopie odborného posudku Mgr. Holoubkové, DiS., MBA k čj. 41440_2016 02 08.01.2018 16.01.2018 29.01.2018
Souhrnné informace o předpisech a formulářích KÚ (přílohy z důvodu velké velikosti nezveřejněny) 03 11.01.2018 07.03.2018 13.03.2018
Vypořádání silnice I_3 mezi Jihočeským kraje a ŘSD ČR 04 12.01.2018 23.01.2018 12.02.2018
Kopie rozhodnutí KUJCK 33636_2014_OREG a KUCJK 64123_2013_OREG 05 22.01.2018 06.02.2018 12.02.2018
Počty stížností na zaměstnance a petic na JČK 2010-2016  06 25.01.2018 05.02.2018 12.02.2018
Ochrana osobních údajů na KÚ - implementace směrnice EU - GDPR 07 25.01.2018 09.02.2018 12.02.2018
Provoz a počty služební vozidel Krajského úřadu Jihočeského kraje 08 30.01.2018 14.02.2018 23.02.2018
Počty stížností podle zákona č. 372_2011 Sb. v roce 2017 09 05.02.2018 13.02.2018 23.02.2018
Počty kontrol u poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji v roce 2017 10 06.02.2018 13.02.2018 23.02.2018
Informace vztahující se k sp.zn. 146266_2017_jary 11 06.02.2018 20.02.2018 23.02.2018
Udělení pokuty v roce 2017 za porušení zákona č. 20_1987 Sb.-archeologické nálezy  12 12.02.2018 27.02.2018 06.03.2018
Ošetřování komunikací posypovou solí u CHKO Třeboňsko 13 09.02.2018 20.02.2018 23.02.2018
Lůžková kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Jihočeském kraji 14 12.02.2018 20.02.2018 23.02.2018
Rozhodnutí vydaná krajský úřadem o výjimkách podle § 45b zákona č. 114_1992 Sb. 15 13.02.2018 20.02.2018 23.02.2018
Výkazy Ministerstva vnitra - statistika přestupků za celý kraj za období 2014-2017 16 13.02.2018 20.02.2018 23.02.2018
Smlouvy k Mezinárodnímu pivnímu festivalu v Českých Budějovicích 17 18.02.2018 02.03.2018 06.03.2018
Počet žádostí v roce 2017 podle § 12 zákona č. 101_2000 Sb. 18 20.02.2018 02.03.2018 06.03.2018
Kopie dokumentů z Gymnázia olympijských nadějí - ODLOŽENO 19 20.02.2018  07.03.2018  21.03.2018
Zajištění lékařské pohotovostní služby v Jihočeském kraji 20 24.02.2018 05.03.2018 06.03.2018
ZÚR k položce D29_7, napojení Měšice-Čekanice 21 28.02.2018 12.03.2018 13.03.2018
Platy a odměny vybraných vedoucích pracovníků Krajského úřadu Jihočeského kraje 22 28.02.2018 21.03.2018 28.03.2018
Kopie odborného posudku k řízení pod sp. zn. OZDR 63650_2017_edso 23 02.03.2018 12.03.2018 13.03.2018
Kopie rozhodnutí - obora Rukáveč 24 13.03.2018 23.03.2018 28.03.2018
Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017 25 14.03.2018 22.03.2018 28.03.2018
Adresář obecních, městských úřadů v Jihočeském kraji 26 15.03.2018 22.03.2018 28.03.2018
Přehled odvolacích a přezkumných řízení - provoz pilařského závodu  27 01.04.2018  13.04.2018 23.04.2018
Přeložka silnice II_141 v úseku Prachatice - Těšovice 28 19.03.2018 28.03.2018 13.04.2018
Silniční most Veselí-Hamr přes železniční koridor Praha-Č. Budějovice 29 16.03.2018 04.04.2018 13.04.2018
Výdaje a dotace Jihočeského kraje v roce 2017  30 09.04.2018 04.05.2018 11.05.2018
Poskytnutí kopie odborného posudku čj. KUJCK 24574_2018 31 09.04.2018 18.04.2018 23.04.2018
Materiál do RK č. 528/RK/18 -  26.4.2018 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádost 32 17.04.2018 26.04.2018  11.05.2018
Financování dětských domovů a azyl.domů 2012-2016 33 17.04.2018 27.04.2018 11.05.2018
Dotační titul POV2017, opatření č. 1 - obec Předslavice 34 15.04.2018 20.04.2018 24.04.2018
Výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 35 19.04.2018 04.05.2018 11.05.2018
Průměrné ceny obvyklé u pozemků v Jihočeském kraji 36 25.04.2018 11.05.2018 22.05.2018
Kontroly u poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji 37 27.04.2018 11.05.2018 22.05.2018
Kopie rozhodnutí, kterými se zrušilo či změnilo 1st rozhodnutí 38 27.04.2018 11.05.2018 22.05.2018
Písemnosti k Předání spisu-vyjádření k odvolání MěÚ Vimperk 39 03.05.2018 18.052018 22.05.2018
Přítomnost zastupitele u provádění přezkumu hospodaření obce 40 10.05.2018 22.05.2018 04.06.2018
Počty dětí odebraných z rodin na návrh OSPOD 2014-2017 41 11.05.2018 22.05.2018 04.06.2018
Přestavba železničního uzlu Brno 42 12.05.2018 22.05.2018 04.06.2018
Závadné reklamy podle zákona č. 40_1995 Sb. 43 17.05.2018 30.05.2018 04.06.2018
Odměny ředitelů vybraných škol v Jčk 44 21.05.2018 05.06.2018 20.08.2018
Písemnosti OREG-Výzva k zjednání nápravy pro MěÚ Vimperk-1 45 23.05.2018 11.07.2018 13.07.2018
Počty žádostí o poskytování informací od roku 2001 46 24.05.2018 07.06.2018 15.06.2018
Dopravní obslužnost v Jčk 2009-2017 47 25.05.2018 07.06.2018 15.06.2018
Zastupování praktického lékaře v ordinaci 48 29.05.2018 07.06.2018 15.06.2018
Náklady a rozsah tisků za roky 2015-2017 a odstraňování billboardů v Jčk 49 05.06.2018 20.06.2018 29.06.2018
Seznam obcí v Jihočeském kraji 50 05.06.2018 20.06.2018 29.06.2018
Nezákonná reklama na kosmetické přípravky 51 11.06.2018 20.06.2018 29.06.2018
Žádosti o adopci v Jihočeském kraji  52 18.06.2018 22.06.2018 29.06.2018
Přípis KÚ Jčk - Předání stížnosti žadatele na MMR ČR 53 20.06.2018 03.07.2018 13.07.2018
Poskytnutí kopie odborného posudku ze spisu OZDR_87578_2017_edso 54 21.06.2018 28.06.2018 29.06.2018
Registrační listy exemplářů tygrů z evidence CITES od roku 2008 55 21.06.2018 16.07.2018 31.07.2018
Přelízky pro pěší-Schwarzenberská obora Květov 56 21.06.2018 02.07.2018 13.07.2018
Zda jsou vybraná reklamní zařízení povolená Krajský úřadem Jčk 57 21.06.2018 28.12.2018 07.01.2019
Pokuta ÚOHS-rekonstrukce silnice III_1508, průtah obcí Rapšach 58 25.06.2018 11.07.2018 13.07.2018
Seznam rozhodnutí KÚ, kterými bylo rozhodováno o odstranění staveb nebo jejich částí v období 2010-2018 - ODLOŽENO 59 04.07.2018 07.01.2019 08.01.2019
Stavební povolení v k.ú. Svatá Máří -  24.07.2018 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádost  60 13.07.2018  24.07.2018 07.09.2018
Povolení reklamních ploch v obci Planá - 25.07.2018 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti 61 13.7.2018 25.7.2018 06.08.2018
Počet případů-přestupky dle zákona č. 372_2011 o zdrav. službách 62 16.07.2018 20.07.2018 06.08.2018
Opatření na zlepšení stavu vody v rybnících Staňkovský a Hejtman 63 18.07.2018 02.08.2018 06.08.2018
Ubytování prezidenta ČR při návštěvách v Jihočeském kraji 64 20.07.2018 03.08.2018 06.08.2018
Metodika pro obce k problematice zajištění úkolů tzv. nezúčastněné osoby 65 26.07.2018 02.08.2018 06.08.2018
Počet přezkumů lékařských posudků dle z. č. 373_2011 Sb. 66 27.07.2018 10.08.2018 20.08.2018
Praktičtí lékaři pro děti a dorost v Jčk 67 30.07.2018 14.08.2018 20.08.2018
Souhrnné informace o Krajském úřadě Jihočeského kraje (BOZP, personální, informatika) - přílohy z důvodu velké velikosti nezveřejněny 68 03.08.2018 17.08.2018 20.08.2018
Podnět na kontrolu nakládání s majetkem obce Studená - 13.08.2018 ODLOŽENO 69 09.08.2018 13.08.2018 20.08.2018
Povolení reklamních zařízení u silnic (billboardy) - 17.08.2018 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádost  70 09.08.2018 17.08.2018 07.09.2018
Chovy velkých šelem v Jihočeském kraji 71 10.08.2018 23.08.2018 07.09.2018
Písemnost Krajského úřadu Jčk - předložní odvolání na MMR 72 20.08.2018 04.09.2018 07.09.2018
Seznam oprávnění k provozování STK v Jihočeském kraji 73 03.09.2018 17.09.2018 26.09.2018
Pozice tajemníka hejtmana - ODLOŽENO 74 06.09.2018 01.10.2018 03.10.2018
Odvolání ředitele krajského úřadu 75 10.09.2018 17.09.2018 26.09.2018
Kopie posudků pro řízení OZDR 119284_2017_edso 76 24.09.2018 05.10.2018 15.10.2018
Kopie dokladů k registraci Tomistom úzkohlavých 77 24.09.2018 05.10.2018 15.10.2018
Využití zámku v Budíškovicích 78 26.09.2018 11.10.2018 15.10.2018
Databáze obcí v Jčk 79 02.10.2018 05.10.2018 15.10.2018
Lanová dráha obce Holubov 80 16.10.2018 23.10.2018 29.10.2018
Určení hranice pozemku 81 09.10.2018 02.11.2018 15.11.2018
Rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky 82 05.10.2018 15.10.2018 29.10.2018
Odměny členů dozorčích rad v Jihočeských nemocnicích 83 10.10.2018 18.10.2018 29.10.2018
Poskytnuté náhrady škod dle z. 115_2002 Sb. za roky 2015-2018  84 15.10.2018 30.10.2018 09.11.2018
Sociální služby v Jčk - ODLOŽENO 85 15.10.2018 20.11.2018 20.11.2018
Výpis z knihy návštěv na KÚ 2017-2018 - ODLOŽENO 86 16.10.2018 20.11.2018 20.112018
Rozhodnutí o uložení pokuty za nezákonnou reklamu na zdrav. prostředky 87 16.10.2018 23.10.2018 29.10.2018
Územní plán obce Chvalšiny 88 19.10.2018 02.11.2018 09.11.2018
Počet návrhů a rozhodnutí o určení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy 2006-2018 89 24.10.2018 05.11.2018 16.11.2018
Dodatky na rok 2018 ke smlouvě o závazku veřejné služby mezi Jčk a ČD a.s. (přílohy z důvodu velké velikosti nezveřejněny) 90 24.10.2018 08.11.2018 16.11.2018
Existence pracovního poměru P. Bergmannové u Jihočeského kraje 91 29.10.2018 05.11.2018 16.11.2018
Plány a výsledky kontrol v rámci přenesené působnosti 2012-2016 92 29.10.2018 05.11.2018 16.11.2018
Drobný vodní tok Opatovická stoka-Hrachovišťský potok 93 31.10.2018 16.11.2018 30.11.2018
Využívání staveb k poskytování služby péče o dítě 94 01.11.2018 19.11.2018 30.11.2018
Kopie rozhodnutí KUJCK 123366_2018_OZZL 95 13.11.2018 21.11.2018 30.11.2018
Vlastnická hranice pozemku 96 13.11.2018 28.11.2018 13.12.2018
Provozování sociální služby SH Trnová 97 16.11.2018 27.11.2018 13.12.2018
Ošetření vozovky Veselí n. Lužnicí - Val dne 18.11.2018 98 19.11.2018 06.12.2018 13.12.2018
Přílohy k materiálu do Rady kraje č. 1389_Rk_18 99 29.11.2018 30.11.2018 13.12.2018
Databáze příjemců dotací z řad nestátních neziskových organizací 100 28.11.2018 13.12.2018 13.12.2018
Nárok na kompletní protokol jakožto účastník řízení 101 29.11.2018 13.12.2018 13.12.2018
Doložení, že odbor legislativy je nadřízený orgán pro vyřizování stížností podle z. 106_1999 Sb. 102 29.11.2018 13.12.2018 13.12.2018
Seznam držitelů osvědčení k provozování STK od 1.10.2018 103 03.12.2018 13.12.2018 13.12.2018
Je reklamní plocha u Lidlu v ČB povolená 104 05.12.2018 20.12.2018 07.01.2019
Jaká společnost odstraňuje pro KÚ Jčk nepovolená reklamní zařízení 105 05.12.2018 20.12.2018 07.01.2019
Jaká data eviduje KÚ Jčk ohledně povolování staveb 106 07.12.2018 20.12.2018 07.01.2019
Provádění opatření uložených programem zlepšování kvality ovzduší 107 24.12.2018 09.01.2019 14.01.2019
Kopie odborných posudků k sp.zn. OZDR 116174_2017_edso 108 31.12.2018 09.01.2019 14.01.2019


 01-Rozhodnutí Krajského úřadu ve věci požárně nebezpečného prostoru z RD přesahující na sousední pozemek

 02-Kopie odborného posudku Mgr. Holoubkové, DiS., MBA k čj. 41440_2016

 03-Souhrnné informace o předpisech a formulářích KÚ

 04-Vypořádání silnice I_3 mezi Jihočeským kraje a ŘSD ČR

 05-Kopie rozhodnutí KUJCK 33636_2014_OREG a KUCJK 64123_2013_OREG

 06-Počty stížností na zaměstnance a petic na JČK 2010-2016

 07-Ochrana osobních údajů na KÚ - implementace směrnice EU - GDPR

 08-Provoz a počty služební vozidel Krajského úřadu Jihočeského kraje

 09-Počty stížností podle zákona č. 372_2011 Sb. v roce 2017

 10-Počty kontrol u poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji v roce 2017

 11-Informace vztahující se k sp.zn. 146266_2017_jary

 12-Udělení pokuty v roce 2017 za porušení zákona č. 20_1987 Sb.-archeologické nálezy

 13-Ošetřování komunikací posypovou solí u CHKO Třeboňsko

 14-Lůžková kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Jihočeském kraji

 15-Rozhodnutí vydaná krajský úřadem o výjimkách podle § 45b zákona č. 114_1992 Sb.

 16-Výkazy Ministerstva vnitra - statistika přestupků za celý kraj za období 2014-2017

 17-Smlouvy k Mezinárodnímu pivnímu festivalu v Českých Budějovicích

 18-Počet žádostí v roce 2017 podle § 12 zákona č. 101_2000 Sb.

 20-Zajištění lékařské pohotovostní služby v Jihočeském kraji

 21-ZÚR k položce D29_7, napojení Měšice-Čekanice

 22-Platy a odměny vybraných vedoucích pracovníků Krajského úřadu Jihočeského kraje

 23-Kopie odborného posudku k řízení pod sp. zn. OZDR 63650_2017_edso

 24-Kopie rozhodnutí - obora Rukáveč

 25-Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017

 26-Adresář obecních, městských úřadů v Jihočeském kraji

 27-Přehled odvolacích a přezkumných řízení - provoz pilařského závodu

 28-Přeložka silnice II_141 v úseku Prachatice - Těšovice

 29-Silniční most Veselí-Hamr přes železniční koridor Praha-Č. Budějovice

 30-Výdaje a dotace Jihočeského kraje v roce 2017

 31-Poskytnutí kopie odborného posudku čj. KUJCK 24574_2018

 33-Financování dětských domovů a azyl.domů 2012-2016

 34-Dotační titul POV2017, opatření č. 1 - obec Předslavice

 35-Výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

 36-Průměrné ceny obvyklé u pozemků v Jihočeském kraji

 37-Kontroly u poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji

 38-Kopie rozhodnutí, kterými se zrušilo či změnilo 1st rozhodnutí

 39-Písemnosti k Předání spisu-vyjádření k odvolání MěÚ Vimperk

 40-Přítomnost zastupitele u provádění přezkumu hospodaření obce

 41-Počty dětí odebraných z rodin na návrh OSPOD 2014-2017

 42-Přestavba železničního uzlu Brno

 43-Závadné reklamy podle zákona č. 40_1995 Sb.

 44-Odměny ředitelů vybraných škol v Jčk

 45-Písemnosti OREG-Výzva k zjednání nápravy pro MěÚ Vimperk

 46-Počty žádostí o poskytování informací od roku 2001

 47-Dopravní obslužnost v Jčk 2009-2017

 48-Zastupování praktického lékaře v ordinaci

 49-Náklady a rozsah tisků za roky 2015-2017 a odstraňování billboardů v Jčk

 50-Seznam obcí v Jihočeském kraji

 51-Nezákonná reklama na kosmetické přípravky

 52-Žádosti o adopci v Jihočeském kraji

 53-Přípis KÚ Jčk - Předání stížnosti žadatele na MMR ČR

 54-Poskytnutí kopie odborného posudku ze spisu OZDR_87578_2017_edso

 55-Registrační listy exemplářů tygrů z evidence CITES od roku 2008

 56-Přelízky pro pěší-Schwarzenberská obora Květov

 58-Pokuta ÚOHS-rekonstrukce silnice III_1508, průtah obcí Rapšach

 62-Počet případů-přestupky dle zákona č. 372_2011 o zdrav. službách

 63-Opatření na zlepšení stavu vody v rybnících Staňkovský a Hejtman

 64-Ubytování prezidenta ČR při návštěvách v Jihočeském kraji

 65-Metodika pro obce k problematice zajištění úkolů tzv. nezúčastněné osoby

 66-Počet přezkumů lékařských posudků dle z. č. 373_2011 Sb.

 67-Praktičtí lékaři pro děti a dorost v Jčk

 68-Souhrnné informace o Krajském úřadě Jihočeského kraje (BOZP, personální, informatika)

 71-Chovy velkých šelem v Jihočeském kraji

 72-Písemnost Krajského úřadu Jčk - předložní odvolání na MMR

 73-Seznam oprávnění k provozování STK v Jihočeském kraji

 75-Odvolání ředitele krajského úřadu

 76-Kopie posudků pro řízení OZDR 119284_2017_edso

 77-Kopie dokladů k registraci Tomistom úzkohlavých

 78-Využití zámku v Budíškovicích

 79-Databáze obcí v Jčk

 80-Lanová dráha obce Holubov

 82-Rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky

 83-Odměny členů dozorčích rad v Jihočeských nemocnicích

 84-Poskytnuté náhrady škod dle z. 115_2002 Sb. za roky 2015-2018

 87-Rozhodnutí o uložení pokuty za nezákonnou reklamu na zdrav. prostředky

 88-Územní plán obce Chvalšiny

 89-Počet návrhů a rozhodnutí o určení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy 2006-2018

 90-Dodatky na rok 2018 ke smlouvě o závazku veřejné služby mezi Jčk a ČD a.s.

 91-Existence pracovního poměru P. Bergmannové u Jihočeského kraje

 92-Plány a výsledky kontrol v rámci přenesené působnosti 2012-2016