Odpovědi na žádosti o informace 2007

 Oprávnění k provozování stanice technické kontroly

 Grantový program na podporu zpracování dokumentace

 Smlouvy, prokazatelné ztráty, přehledy plateb dopravcům za rok 2005 a 2006

 Porušení regulace reklamy za rok 2006

 Grantový program na podporu zpracování dokumentace

 Dokumenty o údajích ZŠ Svobodná a MŠ Písek

 Množství průmyslového obalu v Jihočeském kraji

 Výběrové řízení na dodávku kancelářských potřeb

 Vybrané doklady k ENKI o.p.s.

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

 Grantový program na podporu zpracování dokumentace

 Výdaje na činnost krajského úřadu v roce 2005 a 2006

 Informační systémy krajského úřadu

 Duplicitní vlastnictví u vybraných pozemků v obci Stožec

 Dotaz na činnost nestátního zdravotnického zařízení Avenier, a.s.

 Dotaz na proces schvalování krajského znaku

 Informace k ochrannému pásmu hygienické ochrany

 Lékařská služba první pomoci dne 12.2.2007

 Záznam o postupu při vyřizování žádosti o informaci dle 106/1999 Sb.

 Zahájení správního řízení s vydavateli periodika Zpravodaj

 Vzdělání primářů a jejich zástupců

 Průběh řízení o přestupku ze dne 6.3.2007

 Zakázka - cyklus televizních pořadů Jihočeským krajem na kole

 Podrobné vyčíslení nákladů na práci úředníka OUPI

 Stav správního řízení o dopravní nehodě

 Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na rok 2008

 Územní plán VÚC Písecko - Strakonicko

 Žádost o poskytnutí rozhodnutí

 Vymezení navržené Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky

 Regionální politika samosprávných územních celků v boji proti terorismu

 Hlavní priority zdravotní politiky Jihočeského kraje