Odpovědi na žádosti o informace 2022

Předmět žádosti

Odpověď ke stažení

Datum podání

Datum vyřízení

Datum zveřejnění

01-Dotace vybraným subjektům v letech 2017-2021 01.pdf 03.01.2022 17.01.2022 24.01.2022
02-Rozhodnutí o výjimce ze zákazů u zvláště chráněných živočichů 02.pdf 04.01.2022 18.01.2022 24.01.2022
03-Projekty realizované dle výzev č. 08 a č. 09 IOP MV 03.pdf 06.01.2022 17.01.2022 24.01.2022
04-Rozhodnutí Krajského úřadu Jčk ve věci vyvlastnění motocentra u D3 04.pdf 09.01.2022 17.01.2022 24.01.2022
05-Majetkové vztahy mezi poskytovateli zdrav. služeb a Jčk 05.pdf 11.01.2022 17.01.2022 24.01.2022
06-Škody podle druhů zvláště chráněných živočichů 06.pdf 12.01.2022 19.01.2022 24.01.2022
07-Písemnost MMR, na kterou bylo odpovídáno emailem - 25.1.2022 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti   14.01.2022 25.01.2022 04.02.2022
08-Řízení vedená vůči konkrétním pozemkům v k.ú. Dolní Dvořiště 08.pdf 18.01.2022 26.01.2022 04.02.2022
09-Škodní události v rámci odpovědnosti zaměstnance za škody 09.pdf 21.01.2022 26.01.2022 04.02.2022
10-Odstranění reklamního zařízení od silnice v k.ú. Kapličky 10.pdf 31.01.2022 09.02.2022 14.02.2022
11-Reintrodukce nějakých druhů motýlů v Jihočeském kraji 11.pdf 02.02.2022 09.02.2022 14.02.2022
12-Neoprávněné poskytování služeb označovaných jako psychoterapie 12.pdf 06.02.2022 09.02.2022 14.02.2022
13-Vydání mezitímního rozhodnutí dle liniového zákona 13.pdf 07.02.2022 14.02.2022 18.02.2022
14-Statistiky návštěvnosti elektronické úřední desky Jihočeského kraje za rok 2021 14.pdf 07.02.2022 16.02.2022 18.02.2022
15-Zápis z jednání nezávislé odborné komise 15.pdf 07.02.2022 14.02.2022 18.02.2022
16-Omezení dopravní obslužnosti společnosti Sutdent agency s.r.o. mezi ČB a ČK 16.pdf 09.02.2022 24.02.2022 28.02.2022
17-Udělování pokut ve vztahu k archeologickým nálezům v roce 2021 17.pdf 11.02.2022 21.02.2022 28.02.2022
18-Kdy nebylo možné konat schůze SVJ v letech 2020-2021 kvůli opatřením MZČR-ODLOŽENO 18.pdf 13.02.2022 16.02.2022 28.02.2022
19-Evidence betonových svodidel umístěných v Č. Budějovicích 19.pdf 14.02.2022 21.02.2022 28.02.2022
20-Provozovatelé ČOV s oprávněním na odvoz odpadních vod 20.pdf 18.02.2022 07.03.2022 20.04.2022
21-Klamavé reklamy 21.pdf 02.03.2022 08.03.2022 14.03.2022
22-Zákaz svobodného vyjadřování, historický vývoj na Ukrajině a trestná činnost-SDĚLENÍ O ODLOŽENÍ ŽÁDOSTI 22.pdf 03.03.2022 08.03.2022 14.03.2022
23-Prověření veřejné sbírky k nemovitosti v obci Krkavec, k.ú. Veselí nad Lužnicí 23.pdf 11.03.2022 29.03.2022 05.04.2022
24-Úklid budov krajského úřadu Jihočeského kraje v letech 2017-2021 24.pdf 17.03.2022 01.04.2022 05.04.2022
25-Plán veřejného zadávání na rok 2022 25.pdf 22.03.2022 25.03.2022 05.04.2022
26-Přezkum rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace 26.pdf 25.03.2022 09.04.2022 20.04.2022
27-Výběrové řízení na obchvat silnice I_34 Lišov-Vranín - SDĚLENÍ O ODLOŽENÍ ŽÁDOSTI 27.pdf 28.03.2022 01.04.2022 05.04.2022
28-Počty zubních lékařů se specializací v oboru ortodoncie 28.pdf 29.03.2022 06.04.2022 20.04.2022
29-Rozhodnutí KÚ-zápis nové provozovny školského zařízení 29.pdf 29.03.2022 06.04.2022 20.04.2022
30-Územní rozhodnutí na akci I_20 Č. Budějovice-severní spojka 30.pdf 31.03.2022 13.04.2022 20.04.2022
31-Rekonstrukce podlahy v tělocvičně SPŠ Tábor 31.pdf 03.04.2022 13.04.2022 20.04.2022
32-Subjekty poskytující TV a sportovní služby v oblasti jógy - 6.5.2022 rozhodnutí o odmítnutí žádosti   07.04.2022 06.05.2022 18.05.2022
33-Řízení ve věci provádění plastik očních víček lékaři bez atestace v oboru plastické chirurgie 33.pdf 09.04.2022 22.04.2022 06.05.2022
34-Výdaje kraje na provoz PO a a.s. v oblasti zdravotnictví, sociální, kultury a školství za roky 2020-2021 34.pdf 11.04.2022 26.04.2022 06.05.2022
35-Odstranění reklamního zařízení v k.ú. Č. Budějovice 35.pdf 14.04.2022 22.04.2022 06.05.2022
36-Provozovatelé spadající do režimu zákona č. 224_2015 Sb. 36.pdf 29.04.2022 14.05.2022 04.05.2022
37-Finanční podpora zemědělským organizacím za posledních 5 let 37.pdf 15.05.2022 23.05.2022 27.05.2022
38-Domov se zvl. režimem Rakovice-správní řízení 38.pdf 01.06.2022 14.06.2022 22.06.2022
39-Vlastník komunikace III. třídy č. 15710 u Mirkovic v roce 2020 39.pdf 09.06.2022 16.06.2022 22.06.2022
40-Dotaz Jihočeského kraje na Finanční analytický úřad 40.pdf 16.06.2022 20.06.2022 22.06.2022
41-Oprávnění k provozování STK 2013-2022 41.pdf 17.06.2022 28.06.2022 11.07.2022
42-Provoz autokempu Paradejs v lokalitě Rájov-Cihelna 42.pdf 23.06.2022 08.07.2022 25.07.2022
43-Silniční okruh kolem Prahy, Stavba 511 - Běchovice - Dálnice D1 43.pdf 12.07.2022 18.07.2022 25.07.2022
44-Informace ze spisu OZZL 57531_2019_peha 44.pdf 14.07.2022 25.07.2022 15.08.2022
45-Nekalá reklama na sociálních sítích 45.pdf 26.07.2022 08.08.2022 15.08.2022
46-Kopie provozních řádů - Řízená skládka odpadů Vodňany 46.pdf 27.07.2022 08.08.2022 15.08.2022
47-Náklady kraje na propagaci a náklady na podporu státu Ukrajina a ukrajinských uprchlíků 47.pdf 28.07.2022 12.08.2022 15.08.2022
48-Odstranění reklamního zařízení v Č. Budějovicích 48.pdf 05.08.2022 15.08.2022 29.08.2022
49-Předání spisu OREG 13911_2022_jibu na MMR 49.pdf 18.08.2022 02.09.2022 14.09.2022
50-Tisková zpráva k VZ Most ev. č. 105-048C v Týně nad Vltavou 50.pdf 25.08.2022 09.09.2022 14.09.2022
51-Podklady k akci Vytvoření prostupnosti na Malši v hraničním úseku mezi AT a ČR 51.pdf 05.09.2022 14.09.2022 19.09.2022
52-Vyrozumění KÚ Jčk čj. KUJCK 121965_2021 52.pdf 22.09.2022 05.10.2022 18.10.2022
53-Obnova rybniční soustavy Purkratice v k.ú. Písek 53.pdf 25.09.2022 10.10.2022 18.10.2022
54-Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Jčk 54.pdf 26.09.2022 11.10.2022 18.10.2022
55-Ostranění reklamního zařízení 55.pdf 27.09.2022 11.10.2022 18.10.2022
56-Otázky k řízení o vydání územního rozhodnutí v OHP letiště Č. Budějovice-17.10.2022 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti   30.09.2022 17.10.2022 25.10.2022
57-Seznam řízení pro porušení z.č. 117_2001 Sb. o veřejných sbírkách 57.pdf 03.10.2022 17.10.2022 25.10.2022
58-Zápis osoby v registru nestátních zdravotnických zařízení 58.pdf 05.10.2022 11.10.2022 18.10.2022
59-Informace ke kolaudaci e. přípojky a studny na pozemku v k.ú. Vlksice 59.pdf 06.10.2022 17.10.2022 25.10.2022
60-Demolice bývalého stacionáře (Bobelovka) v J. Hradci 60.pdf 13.10.2022 18.10.2022 25.10.2022
61-Komunikace KÚ Jčk s insolvenční správkyní JHMD, a.s. 61.pdf 11.10.2022 18.10.2022 25.10.2022
62-Smlouvy dle zákona č. 372_3011 Sb. o zdravotních službách - stomatologové 62.pdf 14.10.2022 20.10.2022 25.10.2022
63-Zpráva MěÚ Vimperk o ukončení sankčního řízení 63.pdf 19.10.2022 31.10.2022 11.11.2022
64-Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 2016-2021 64.pdf 19.10.2022 02.11.2022 11.11.2022
65-Směrnice dotačního programu na zpracování dokumentace pro žádosti do SF EU 2004 65.pdf 21.10.2022 25.10.2022 11.11.2022
66-Rozhodnutí a povolení vydaná KÚ Jčk ve prospěch společnosti CEMMAX s.r.o. 66.pdf 25.10.2022 07.11.2022 11.11.2022
67-Dokumenty související s výstavbou dálnice D3 67.pdf 31.10.2022 15.11.2022 23.11.2022
68-Bývalý stacionář Bobelovka v J. Hradci 68.pdf 01.11.2022 07.11.2022 11.11.2022
69-Dokumenty uložené ve sbírce listin pro knihu úmrtí Písek za rok 1972 69.pdf 01.11.2022 07.11.2022 11.11.2022
70-Odvolání proti rozhodnutí MěÚ Týn nad Vltavou 70.pdf 03.11.2022 14.11.2022 23.11.2022
71-Otázky ohledně pěstounské péče 71.pdf 07.11.2022 22.11.2022 29.11.2022
72-Souhrnné informace o Jčk a KÚ 72.pdf 07.11.2022 22.11.2022 29.11.2022
73-Stavební povolení, ohlášení stavby související se stavbou mýtné brány Dasný-ČB 73.pdf 10.11.2022 16.11.2022 23.11.2022
74-Nevyhovující stav odkanalizování odpadních vod v obci Nové Hutě 74.pdf 09.11.2022 23.11.2022 29.11.2022
75-Školní nábytek - sdělení o odložení žádosti 75.pdf 21.11.2022 05.12.2022 16.12.2022
76-Přehled žádostí o informace dle zákona č. 106_1999 Sb. za rok 2021 76.pdf 24.11.2022 25.11.2022 29.11.2022
77-Dotace na zmírnění kůrovcové kalamity na parcely v k.ú. Bořetín 77.pdf 28.11.2022 06.12.2022 16.12.2022
78-Prodloužení platnosti zjišťovacího řízení záměru JHC709-Modernizace skiareálu Lipno n.V.-východ 78.pdf 28.11.2022 07.12.2022 16.12.2022
79-Dotační program (stipendia) na podporu VŠ studentů 79.pdf 01.12.2022 14.12.2022 16.12.2022
80-Metodicá pomoc MV - veřejné sbírky 80.pdf 02.12.2022 15.12.2022 22.12.2022
81-Dodávky energií pro krajské nemocnice na rok 2023 81.pdf 06.12.2022 16.12.2022 22.12.2022
82-Kotlíkové dotace 2022 82.pdf 19.12.2022 22.12.2022 27.12.2022
83-Dotace na dětské hřiště Přechovice-ODLOŽENO 83.pdf 21.12.2022 02.01.2023 17.01.2023
84-Kontroly výkonu přenesené působnosti na obcích I. stupně v Jihočeském kraji 84.pdf 29.12.2022 04.01.2023 17.01.2023
85-Změna č. 3 územního plánu Roudná 85.pdf 28.12.2022 17.01.2023 17.01.2023