Text na řeč

Jihočeský kraj vypisuje dotační programy za téměř 175 milionů korun. Jedná se pro rok 2021 o první ze tří vln

Jihočeský kraj vypisuje první ze tří vln dotačních programů pro rok 2021. Celková alokace této vlny činí 174 400 000 Kč. Peníze zlepší například kvalitu života osob se zdravotním postižením a seniorů, pomohou zajistit celoroční provoz lékařské pohotovostní služby na území kraje, podpoří vědu i sport a pomohou dobrovolným hasičům nebo včelařům. Zájemci si už teď mohou programy prostudovat, popřípadě se zaměstnanci KÚ Jihočeského kraje přípravu žádosti konzultovat.

Programů je celkem osmnáct. Pro obce do 2000 obyvatel je určen program „Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury“, který pomůže částkou 40 milionů korun s plněním české a evropské legislativy týkající se odkanalizování obcí, zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. 35 milionů dává kraj v první vlně na pomoc sportu. Zde peníze půjdou na opravy, rekonstrukce a modernizace budov, které slouží k provozování sportovní činnosti. Třetí nejvyšší částkou, konkrétně 31 milionů korun, budou formou investic podpořeny jihočeské jednotky sborů dobrovolných hasičů, kterým Jihočeský kraj pomůže zlepšit vybavení, požární techniku nebo stávající stav požárních zbrojnic, popřípadě umožní výstavbu nových. 

Velmi nám také záleží na programu Podpora venkovských prodejen. Bohužel, hodně takových prodejen je ztrátových, ale my víme, že pro lidí na vsích je důležité, aby měli svůj malý obchůdek se smíšeným zbožím,“ řekl náměstek hejtmana pro krajské dotace Pavel Hroch a dodal, že program má za cíl pomoci malým obcím do 600 obyvatel. „Program Kulturní dědictví, kde je alokováno deset milionů korun, je určen pro zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, jako jsou třeba historické hřbitovy, pomníky atd. a to za použití tradičních materiálů. Stejná částka půjde v programu Podpora kultury na projekty, které přispívají ke zkvalitnění kulturní nabídky našeho kraje, nebo podpoří tvořivost dětí i dospělých,“ uzavřel Hroch.

Podávání žádostí proběhne v termínu od 11. do 22. ledna 2021. Na webových stránkách Jihočeského kraje je ale již nyní možné si stáhnout pravidla a formulář žádosti a s příslušnými pracovníky krajského úřadu konzultovat přípravu žádosti. Konkrétní příjemci dotací budou zveřejněni u příslušného programu nejpozději do června 2021.

V příštím roce čekají Jihočechy ještě další dvě vlny dotačních programů. Za 122 500 000 Kč a za 12 000 000 Kč. Za rok 2021 tedy Jihočeský kraj předpokládá vypsat programy za téměř 309 milionů korun.