Kraj rozdělí 300 tisíc v soutěži „Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje“. Hejtman Kuba dnes podepsal její pravidla

Stejně jako v minulém roce tak i letos se nebude konat soutěž Vesnice roku. Vyhlašovatelé se rozhodli ji kvůli přetrvávajícímu výskytu koronaviru na území České republiky nevyhlásit. Alespoň pro rok 2021 ji nahradí soutěž „Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje“. Té se budou moct zúčastnit obce, které získaly v období 2016–2020 dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje (POV). Tři úspěšné si mezi sebe rozdělí 300 tisíc korun. Pravidla soutěže dnes podepsal hejtman Martin Kuba a předseda Spolku pro obnovu venkova Luboš Peterka.

Zejména v této době je potřeba upozornit na význam našeho jihočeského venkova a ukázat, jak obce za podpory POV zvelebují svá území,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a dodal, že do tohoto programu kraj každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu cca 100 milionů korun. Nová soutěž „Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje“ má ukázat, jak byly tyto finanční prostředky využity. Přihlásit se do ní mohou obce do 2 000 obyvatel se svými projekty, které realizovaly v období 2016-2020 právě za podpory finančních prostředků od Jihočeského kraje v rámci POV. „Dnes jsme s panem předsedou Peterkou podepsali pravidla a já se těším na výsledky. Tímto okamžikem je soutěž vyhlášena. Je dobré říct, že s finanční částkou 300 000 Kč jsme počítali už při přípravě rozpočtu na tento rok, kdy částka měla být původně použita pro soutěž Vesnice roku, která ovšem kvůli pandemii realizována nebude,“ uzavřel hejtman.  

Soutěž blíže představil také náměstek hejtmana pro problematiku jihočeského venkova a krajské dotace včetně POV Pavel Hroch: „Obec, která se zapojí do soutěže vybere max. tři projekty, které realizovala za podpory finančních prostředku v rámci POV v letech 2016-2020. Obce stavěly nebo rekonstruovaly školská zařízení, sportoviště, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, kostely, kaple nebo knihovny. Zároveň ale také upravovaly veřejná prostranství, stavěly chodníky, komunikace, cyklostezky. Bude tedy z čeho vybírat, protože paleta projektů je opravdu velmi široká.“

Výsledky nové soutěže „Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje“ se dozvíme 19. července v 11:00 v rámci tiskové konference. Slavnostní předání ceny se uskuteční 24. září v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje.  

Organizaci této soutěže převezme Spolek pro obnovu venkova Jihočeského kraje. Kraj daruje spolku finanční dar ve výši 300 000 Kč, který bude použit pro tři oceněné jako finanční dary (první místo 150 tis. Kč, druhé místo 100 tis. Kč a třetí místo 50 tis. Kč). Dále za plné finanční podpory od Jihočeského kraje zpracuje publikaci s cca 20 nejlepšími projekty. 


O soutěži Vesnice roku

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995, kdy ji poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Postupně se zapojila do soutěže celá řada dalších vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatatelů, jako např. Asociace krajů ČR. Soutěž je organizována ve dvou kolech, nejprve v krajském kole a pak z vítězů krajských kol v celorepublikovém kole. Hlavními cíli této soutěže je snaha ukázat rozmanitost, pestrost venkova, uskutečňovaní programů obnovy vesnic, upozornit širokou veřejnost na význam venkova a vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale i rozvíjet místní tradice a společenský život.
 

Soutěž Pět let s POV JčK - pravidla

Soutěž Pět let s POV JčK - přihláška

30.04.2021 Bc. David Hocke