Text na řeč

Usnesení

Jednání číslo JEDN-Z-25/2016 ze dne 22.09.2016

Pozvánka včetně programu jednání
Návrhy (podkladové materiály)
Usnesení
Zápis (včetně příloh usnesení)
Hlasování
Zvukové záznamy
Audiovizuální záznamy
Živé audiovizuální vysílání
 Přítomnost
 Poslední hlasování
 Technické protokoly o hlasování

Zpět na www.kraj-jihocesky.cz