Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Usnesení

Jednání číslo JEDN-Z-25/2019 ze dne 12.12.2019

Pozvánka včetně programu jednání
Návrhy (podkladové materiály)
Usnesení
Zápis (včetně příloh usnesení)
Hlasování
Zvukové záznamy
Audiovizuální záznamy
Živé audiovizuální vysílání
 Přítomnost
 Poslední hlasování
 Technické protokoly o hlasování

Zpět na www.kraj-jihocesky.cz