Text na řeč

Seznam vydaných právních předpisů kraje

2/20 - Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - detail

1/20 - Sdělení Jihočeského kraje o opravě tiskové chyby v Nařízení JK č. 1/2020 ze dne 19. 3. 2020 - detail

1/19 - Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - detail

1/18 - Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - detail

4/16 - Nařízení JK, kterým se zrušuje Nařízení JK č. 3/2010 - závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy a Dyje pro JK - detail

3/16 - Nařízení JK o vyhlášení Přírodní památky Jehnědno a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek - detail

2/16 - Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru - detail

1/16 - OZV JK, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje - detail

2/15 - Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů - detail

30/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Žofina Huť - detail

29/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Závišínský potok - detail

28/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Vrbenské rybníky - detail

27/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Vlašimská Blanice - detail

26/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Veveřský potok - detail

25/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Újezdec - detail

24/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Tůně u Špačků - detail

23/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Štěkeň - detail

22/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Sokolí hnízdo a bažantnice - detail

21/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Rašeliniště Kapličky - detail

20/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Polučí - detail

19/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Pivonické skály - detail

18/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Onšovice - Mlýny - detail

17/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Nad Zavírkou - detail

16/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Moravská Dyje - detail

15/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervaci Miletínky - detail

14/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Lužnice - detail

13/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Lom Skalka u Sepekova - detail

12/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Libochovka - detail

11/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Kralovické louky - detail

10/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Karvanice - detail

9/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Kameník - detail

8/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Hlubocké hráze - detail

7/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Hadce u Dobročkova - detail

6/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Dráchovské louky - detail

5/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Blatná - detail

5/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Vltava u Blanského lesa - detail

4/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Tábor - Zahrádka - detail

4/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Blanice - detail

3/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Podhájí - detail

3/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Bedřichovský potok - detail

2/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Pod Sviňovicemi - detail

2/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Baba - detail

1/13 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Horní Malše - detail

33/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Rašeliniště Klenová - detail

32/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Matenský rybník - detail

31/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Dehetník - detail

30/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Radomilická mokřina - detail

29/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Opolenec - detail

28/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Háje - detail

27/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Fabián - detail