Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Formulář nabídky ubytování na území Jihočeského kraje

Formulář nabídky v ubytovacích zařízeních vyplňte v případě, že jste nabídku neposlali na MV, asociaci hotelů a restaurací, správě uprchlických zařízení nebo vás přímo neoslovil Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Z těchto databází si Vaši nabídku stáhneme

Druh ubytování

Ubytovací kapacita


Kč,-
Uvádějte v celých korunách

Kapacita stravování (možnost uvařených porcí)
Kč,-
Uvádějte v celých korunách

Možnost ubytování domácího mazlíčka
(uveďte, co byste případně potřebovali k tomu, abyste ubytování mohli zajistit, např. nábytek, povlečení, nádobí,..  )
 

Adresa ubytováníKontaktní osoba pro jednání

Vyplněním tohoto formuláře dávám, jakožto subjekt údajů, souhlas Jihočeskému kraji (dále jen „správce“), se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovic, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob (dále jen „Nařízení“) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovával veškeré mnou poskytnuté osobní údaje pro účely nabídky ubytování na území Jihočeského kraje pro státní občany Ukrajiny. Souhlasím s poskytnutím mých osobních údajů třetím osobám za stejným účelem. Beru na vědomí, že bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webu Jihočeského kraje https://www.kraj-jihocesky.cz/informace/ochrana-osobnich-udaju.