Náměstek Klíma: do dobrovolnického programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu se zapojí další jihočeské školy

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je celosvětově nejvýznamnějším programem neformálního vzdělávání. Jenom v Česku funguje již 26 let a plní ho více než 5 000 mladých lidí ročně. K nim se teď přidají i další školy zřizované Jihočeským krajem. Informoval o tom náměstek hejtmana pro oblast školství Pavel Klíma.

Zapojení do tohoto programu je pro každou školu i jednotlivce čest a prestiž. Jde o vzdělávací program s několikaletou tradicí pro žáky a studenty ve věku 14 až 24 let, který podporuje mladé lidi v osobním rozvoji, a je založen na neformálním vzdělávání formou zážitkové pedagogiky,“ vysvětlil náměstek Klíma a dodal: „Je nám opravdu velkou ctí, že naše školy mohou být součástí odkazu tak významné osobnosti, jakou byl princ Philip.“

V rámci kraje je aktuálně zapojeno pouze 12 subjektů, z nichž 9 je zřizováno Jihočeským krajem. Absolventi programu získávají mezinárodně uznávaný certifikát, naučí se pomáhat druhým a na své aktivity mohou získat finanční podporu z fondu DofE. Náplň spočívá v tom, že se účastníci pravidelně věnují aktivitám ze tří oblastí (pohyb, dovednost a dobrovolnictví), každé z nich jednu hodinu týdně. U každé aktivity si stanoví určitý cíl, který je poté bude motivovat a posouvat dál. Na závěr absolvují týmovou expedici v přírodě. Do programu mohou přihlásit nejen základní a střední školy, ale také dětské domovy, střediska volného času a další organizace. 

Seznam škol a školských zařízení, které projevily zájem o zapojení se do programu DofE k datu 26. 5. 2021, včetně škol již zapojených:
1.    Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333
2.    Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
3.    Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
4.    Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860
5.    Gymnázium, Písek, Komenského 89
6.    Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
7.    Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934
8.    Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
9.    Dětský domov, Zvíkovské Podhradí 42
10.    Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 

Více informací o DofE naleznete na https://www.dofe.cz/  .

29.07.2021 Bc. David Hocke