Oficiální zakončení a shrnutí 3. ročníku Fóra partnerských regionů Jihočeského kraje 2022, čtvrtek 22. září / Official closing and summary of 3rd year of the Forum of Partner Regions of the South Bohemian Region 2022, Thursday, September 22