Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Pomoc Ukrajině - vše o školství

KONTAKTY na odpovědné pracovníky Krajského úřadu Jihočeského kraje: 

Ludmila Tomanová – předškolní vzdělávání 
telefon: 386 720 819, e-mail: tomanoval@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Marcela Dominová – základní vzdělávání
telefon: 386 720 818, e-mail: dominovam@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Milan Abrman – střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání, školská zařízení
telefon: 386 720 838, mobil: 607 047 369, e-mail: abrman@kraj-jihocesky.cz

Adresa: 
Oddělení školství
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště: B. Němcové 49/3
370 76 České Budějovice

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Veškeré informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky naleznete zde


Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR 

Metodický materiál „Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR“ je určený pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy a jejich zřizovatele. Materiál obsahuje odpovědi na základní otázky a informace související se vzděláváním ukrajinských dětí v ČR. Další informace naleznete zde. 
 


Pro MŠ - informace o:

Pro ZŠ - informace o:


Důležité kontakty:

MŠMT
Metodický web: www.edu.cz/ukrajina
Metodická linka pro vedení škol: 234 811 246 (po-pá 8-16)
E-mailová poradna: ukrajina@msmt.cz
 

Národní pedagogický institut České republiky

Národní pedagogický institut České republiky nabízí:

 • e-poradenství,
 • dokumenty v různých jazycích.
 • pomoc s tlumočením a překlady,
 • metodické materiály,
 • adaptační koordinátory

Více informací naleznete na adrese https://cizinci.npi.cz/.


Národní pedagogický institut zveřejnil překlady, které lze využít ve školní praxi. V české verzi (první v pořadí) je původní text, podle kterého je možné se orientovat. Výběr přeložených dokumentů vyplývá z dosavadní praxe – jsou vybrané ty typy dokumentů, o které byl opakovaně zájem. Ve vybraných případech je i více verzí dokumentu. Podle konkrétní situace je možné nakombinovat jednotlivé odstavce ve Wordu či použít rovnou celé PDF. Překlady jsou rozdělené do následujících kategorií:

Česká školní inspekce

S ohledem na vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny, upravuje Česká školní inspekce v kontextu souvisejících činností realizovaných v rámci rezortu školství, mládeže a tělovýchovy priority své práce do konce školního roku 2021/2022.

Bližší informace o metodické podpoře najdete zde.
 

Střední vzdělávání

Hlavní metodické materiály připravené MŠMT pro školy najdete zde nebo zde.

Materiály OŠMT

Zařazování žáků středních škol a konzervatoří 
Výjimka z požadavku znalosti českého jazyka u zaměstnanců – cizinců škol a školských zařízení 
Navyšování rejstříkových kapacit škol a školských zařízení

Studium na vysokých školách

České vysoké školy reagují na situaci na Ukrajině a nabízejí různé formy asistenčních aktivit ukrajinským studentům, akademikům a vědcům, kteří se nacházejí v obtížné situaci a potřebují podporu. Více informací naleznete na webu www.studyin.cz/ukraine.


Jihočeská univerzita

Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích nabízí od zimního semestru 2022/2023 Studium k prohlubování odborné kvalifikace učitelství českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ. Bližší informace naleznete zde

Popis programu ke Studiu k prohlubování odborné kvalifikace učitelství českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ naleznete zde.


Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta elektrotechnická nabízí studium pro uprchlíky (studenty SŠ a VŠ) z Ukrajiny. Bližší informace jsou na webu fakulty v ukrajinském jazyce.
пропонуємо навчання для cтудентів з України / Nabídka studia pro zájemce z Ukrajiny (zcu.cz)

Termín pro podání přihlášky je 30. duben 2022, uchazeči neplatí poplatek za přijímací řízení. Pro zájemce budou připraveny intenzivní kurzy českého jazyka viz ZČU_pro_Ukrajinu (zcu.cz) .

Nabídky kurzů českého jazyka

Nabídky Jihočeské univerzity

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích nabízí studijní příležitosti na všech úrovních vzdělání, tj. bakalářské, magisterské, doktorské, včetně krátkodobých stáží. Konkrétní nabídka je uvedena níže:


Nabídky Jazykové školy RENER EDUCATION

Na základě dlouholetých zkušeností s cizinci naše škola nabízí:

 • jazykové kurzy ČJ pro studenty ZŠ, SŠ a dospělé,
 • ostatní kurzy: příprava na vstup na VŠ (výběr univerzity, nostrifikace dokladů, úroveň ČJ – B1-B2-C1), kurz adaptace cizinců v ČR (základní znalosti ČJ, orientace v českém prostředí atd.),
 • speciální kurzy: pro nástup do zaměstnání (lékaři, sestřičky) - výuka ČJ na úroveň C1, spec. výuka zdrav. terminologie, příprava na zkoušky – nostrifikace diplomů atd.),
 • integrační kurzy pro cizince,
 • 24 hot-line pro ukrajinské občany (ukrajinsky hovořící kurátoři).

RENER EDUCATION

Doporučení při umisťování ukrajinských dětí bez doprovodu do školských zařízení

Informační materiály MŠMT a MPSV, které přinášejí podrobné informace a doporučení, jak postupovat v případě umisťování a přijímaní ukrajinských dětí bez doprovodu do zařízení ústavní či ochranné výchovy a do škol, a to včetně seznamu institucí, které je třeba kontaktovat. Další informace a důležité odkazy naleznete zde.
 

Zdravotní péče pro uprchlíky z Ukrajiny

Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení k poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny. Pro začleňování dětí do mateřských škol v ČR jsou důležité zejména informace týkající se očkování. Veškeré informace najdete zde.

Podpůrné materiály
Užitečné webové stránky

Na těchto stránkách lze nalézt řadu novinek, informací a podpůrných materiálů. 

 • Centrumlocika.cz – novinky pro veřejnost a média včetně podpůrných materiálů (Centrum Locika, boj proti násilí na dětech)
 • Děti Ukrajiny – zajištění studia dle ukrajinského kurikula na prvním a druhém stupni základních škol v jednotřídkách ve školách po celé ČR (Nadační fond Děti Ukrajiny)
 • Tipy pro děti a rodiče – informace a poradna pro děti i rodiče (Linka bezpečí)
Přehled databází nabídek a žádostí pomoci

Přinášíme přehled databází, kde můžete nabídnout pomoc nebo naopak o pomoc požádat. Pro co nejjednodušší koordinaci pomoci je důležité shromažďovat údaje a kontakty na jednom centrálním místě