Pomoc Ukrajině - vše o školství

KONTAKTY na odpovědné pracovníky Krajského úřadu Jihočeského kraje: 

Mgr. Milena Skřičilová – předškolní vzdělávání 
telefon: 386 720 819, e-mail: skricilova@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Marcela Dominová – základní vzdělávání
telefon: 386 720 818, e-mail: dominovam@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Milan Abrman – střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání, školská zařízení
telefon: 386 720 838, mobil: 607 047 369, e-mail: abrman@kraj-jihocesky.cz

Adresa: 
Oddělení školství
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště: B. Němcové 49/3
370 76 České Budějovice

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Veškeré informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky naleznete zde


Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR 

Metodický materiál „Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR“ je určený pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy a jejich zřizovatele. Materiál obsahuje odpovědi na základní otázky a informace související se vzděláváním ukrajinských dětí v ČR. Další informace naleznete zde. 

MŠMT spouští linku na pomoc ukrajinským rodinám
Linka (+420) 234 812 345 slouží pro dotazy veřejnosti, které souvisejí se vzděláváním ukrajinských dětí na českých školách. V provozu je každý všední den od 8 do 16 hodin. Na dotazy odpovídají proškolené operátorky, které hovoří jak českým, tak i ukrajinským jazykem. Spolu s linkou funguje také e-mailová adresa ukrajina@msmt.cz

Letáky infolinky v češtině a ukrajinštině
letak-infolinky-česky
листівка інформаційної лінії українською мовою


Pro MŠ - informace o:

Pro ZŠ - informace o:


Důležité kontakty:

MŠMT
Metodický web: www.edu.cz/ukrajina
Metodická linka pro vedení škol: 234 811 246 (po-pá 8-16)
E-mailová poradna: ukrajina@msmt.cz
 

Národní pedagogický institut České republiky

Národní pedagogický institut České republiky nabízí:

 • e-poradenství,
 • dokumenty v různých jazycích.
 • pomoc s tlumočením a překlady,
 • metodické materiály,
 • adaptační koordinátory

Více informací naleznete na adrese https://cizinci.npi.cz/.


Národní pedagogický institut zveřejnil překlady, které lze využít ve školní praxi. V české verzi (první v pořadí) je původní text, podle kterého je možné se orientovat. Výběr přeložených dokumentů vyplývá z dosavadní praxe – jsou vybrané ty typy dokumentů, o které byl opakovaně zájem. Ve vybraných případech je i více verzí dokumentu. Podle konkrétní situace je možné nakombinovat jednotlivé odstavce ve Wordu či použít rovnou celé PDF. Překlady jsou rozdělené do následujících kategorií:

Česká školní inspekce

S ohledem na vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny, upravuje Česká školní inspekce v kontextu souvisejících činností realizovaných v rámci rezortu školství, mládeže a tělovýchovy priority své práce do konce školního roku 2021/2022.

Bližší informace o metodické podpoře najdete zde.
 

Střední vzdělávání

Hlavní metodické materiály připravené MŠMT pro školy najdete zde nebo zde.

Uznávání zahraničního vzdělání

Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání (dále jen zahraniční vysvědčení), může požádat krajský úřad o:

a) vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice, pokud je Česká republika na základě svých mezinárodních závazků zavázána dané zahraniční vysvědčení uznat za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v ČR;
b) rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (dále jen nostrifikace), pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v ČR.
K vyřizování žádostí o uznání základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole je pro žadatele s pobytem na území Jihočeského kraje příslušný odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje. 
Řídí se při tom § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami a postupuje v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Více informací včetně postupu a žádosti v ukrajinském a anglickém jazyce najdete zde.

Studium na vysokých školách

České vysoké školy reagují na situaci na Ukrajině a nabízejí různé formy asistenčních aktivit ukrajinským studentům, akademikům a vědcům, kteří se nacházejí v obtížné situaci a potřebují podporu. Více informací naleznete na webu www.studyin.cz/ukraine.

Nabídky kurzů českého jazyka

Podle § 6a vyhlášky č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, jsou od 1. 9. 2022 v Jihočeském kraji k bezplatné přípravě žáků cizinců k začlenění do středního vzdělávání určeny následující střední školy.

Kontaktní osoba: Mgr. Milan Abrman, tel.: 386 720 838, e-mail: abrman@kraj-jihocesky.cz 


Nabídky Jazykové školy RENER EDUCATION

Na základě dlouholetých zkušeností s cizinci naše škola nabízí:

 • jazykové kurzy ČJ pro studenty ZŠ, SŠ a dospělé,
 • ostatní kurzy: příprava na vstup na VŠ (výběr univerzity, nostrifikace dokladů, úroveň ČJ – B1-B2-C1), kurz adaptace cizinců v ČR (základní znalosti ČJ, orientace v českém prostředí atd.),
 • speciální kurzy: pro nástup do zaměstnání (lékaři, sestřičky) - výuka ČJ na úroveň C1, spec. výuka zdrav. terminologie, příprava na zkoušky – nostrifikace diplomů atd.),
 • integrační kurzy pro cizince,
 • 24 hot-line pro ukrajinské občany (ukrajinsky hovořící kurátoři).

 

Nabídky studia

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám nabízí pro ukrajinské občany kurz Studium pedagogiky v oboru asistent pedagoga + podporu v rozvoji českého jazyka. Studium je plánováno na půl roku a po jeho ukončení získá absolvent kvalifikaci asistenta pedagoga.

STUDIUM PEDAGOGIKY / ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІКИ

Doporučení při umisťování ukrajinských dětí bez doprovodu do školských zařízení

Informační materiály MŠMT a MPSV, které přinášejí podrobné informace a doporučení, jak postupovat v případě umisťování a přijímaní ukrajinských dětí bez doprovodu do zařízení ústavní či ochranné výchovy a do škol, a to včetně seznamu institucí, které je třeba kontaktovat. Další informace a důležité odkazy naleznete zde.
 

Zdravotní péče pro uprchlíky z Ukrajiny

Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení k poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny. Pro začleňování dětí do mateřských škol v ČR jsou důležité zejména informace týkající se očkování. Veškeré informace najdete zde.

Podpůrné materiály
Užitečné webové stránky

Na těchto stránkách lze nalézt řadu novinek, informací a podpůrných materiálů. 

 • Centrumlocika.cz – novinky pro veřejnost a média včetně podpůrných materiálů (Centrum Locika, boj proti násilí na dětech)
 • Děti Ukrajiny – zajištění studia dle ukrajinského kurikula na prvním a druhém stupni základních škol v jednotřídkách ve školách po celé ČR (Nadační fond Děti Ukrajiny)
 • Tipy pro děti a rodiče – informace a poradna pro děti i rodiče (Linka bezpečí)
Přehled databází nabídek a žádostí pomoci

Přinášíme přehled databází, kde můžete nabídnout pomoc nebo naopak o pomoc požádat. Pro co nejjednodušší koordinaci pomoci je důležité shromažďovat údaje a kontakty na jednom centrálním místě