Text na řeč

Preventivní a obecné informace Jihočeského kraje v souvislosti s nákazou COVID-19

ilustrační obrázek

 

Informační web 

Ministerstva zdravotnictví

1221 Informační linka

hygienické služby České republiky

MZ web

 

Informační linka hygienické služby České republiky
Mimořádné opatření MZ - ochrana dýchacích cest od 1. 11. 2021

Mimořádné opatření MZ - ochrana dýchacích cest od 1. 11. 2021

Aktuální mimořádná a ochranná opatření naleznete ZDE

Nouzový stav - březen 2021

Pohyb mezi okresy - vše, co potřebujete vědět!

Na níže uvedeném odkazu naleznete přehledně zpracovaná pravidla pro pohyb mezi okresy, která zpracoval odbor tisku a public relations MV ve spolupráci s odborem bezpečnostní politiky a kanceláře MV. 

Pohyb mezi okresy

Bojujeme s COVIDem

Nábor dobrovolníků v Jihočeském kraji

Současný vývoj a šíření nemoci COVID-19 má dopady i v řadách těch, kteří zajišťují poskytování zdravotních a sociálních služeb. Blíží se doba, kdy bude potřeba posílit zaměstnance sociálních zařízení a pomoc jim s péčí o jejich klienty a naše spoluobčany, doba, kdy bude potřeba i pomocný personál v našich nemocnicích. Potřebujeme vytvořit databázi těch, kteří jste ochotni vypomoci. Pomoc může být potřeba na pozicích jako pečovatelé, ošetřovatelé a obdobné nebo navazující profese a pomocné práce. Pomoc můžete poskytnout jako personální záloha přímo ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních na dohodu nebo jako dobrovolníci. Na práci, kde by byl kontakt s pozitivní osobou na COVID-19, bude vždy brán v potaz váš souhlas/nesouhlas.

Vyplněním dotazníku nám poskytnete základní informace, které k potřebujeme, abychom Vás mohli do databáze zařadit. 
Vážíme si a děkujeme všem, kteří jsou ochotni pomáhat.

Odkaz na dotazník ZDE.

Nákaza

CO DĚLAT KDYŽ - instruktážní letáky

Níže vám nabízíme sadu letáků Ministerstva zdravotnictví, které vám jednoduchou formou vysvětlí základní pojmy a odpoví na často kladené otázky CO DĚLAT KDYŽ ....

Co dělat když - UPŘESNĚNÍ POJMŮ
Co dělat, když se u mě PROJEVILY PŘÍZNAKY COVID-19
Co dělat, když MÁM POZITIVNÍ výsledek testu
Co dělat, když MÁM NEGATIVNÍ výsledek testu
Co dělat, kdyz jsem byl v kontaktu s pozitivně testovanou osobou
Covid_vs._chřipka

Omezení sociálních kontaktů

Proč současná opatření?

I přes rostoucí počet prováděných testů nad 45 tisíc testů neklesá podíl pozitivních záchytů v populaci. Při velkém množství nakažených osob v populaci dochází k nekontrolovanému šíření nemoci. Dochází totiž k šíření nemoci mezi velkým množstvím osob a zvyšuje se zátěž na zdravotní systém, což pozorujeme právě v těchto dnech. 

DŮVODY přijímání opatření

Základní postupy chování - MÁM / NEMÁM PROJEVY respirační infekce

Bez ohledu na to, odkud jste přicestovali, s kým jste byli v kontaktu nebo zda máte nebo nemáte zdravotní potíže, dodržujte obecné zásady, které mohou zabránit přenosu infekčních onemocnění. Především si často myjte ruce mýdlem a vodou, popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu. Při kašli si zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo rukávem, nikdy ne rukama! 

Zapamatujme si pravidlo 3R. RUCE, ROUŠKY, ROZESTUPY!!!

Základní postupy chování, když:
BYL jsem v oblasti výskytu nového koronaviru nebo v kontaktu s nemocným s prokázaným COVID-19 a MÁM PROJEVY respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost)
Pokud jste v závažném zdravotním stavu, volejte Zdravotní záchrannou službu na telefonu 155 Pokud vaše příznaky nejsou závažné, kontaktujte primárně svého praktického lékaře nebo volejte hygienickou informační linku 1221 (7 dní v týdnu) nebo místně příslušnou hygienickou stanici a ohlaste, že máte podezření na koronavirus. 

 • Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
 • Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře kvůli vystavení pracovní neschopnosti, nechoďte do ordinace, pokud k tomu nejste vyzváni!
 • Pokud jste pozváni k odběru vzorku na některé z odběrových míst, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. Nasaďte si ochrannou roušku a při odběru dbejte pokynů personálu!  


BYL jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru nebo v kontaktu s nemocným s prokázaným COVID-19 a NEMÁM PROJEVY respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost):
Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a sdělte mu potřebné informace, následně dojde k vystavení potvrzení o nařízení karantény. Po celou inkubační dobu (nařízenou karanténu) zůstaňte doma, nikam nechoďte a dbejte pokynů epidemiologů a svého praktického lékaře. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi Postupujte podle pokynů Státního zdravotního ústavu . Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky v případě závažných příznaků Zdravotnickou záchrannou službu na telefonu 155, v případě mírných příznaků praktického lékaře nebo krajskou hygienickou stanici. Pokud jste pozváni k vyšetření do odběrového místa, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. Nasaďte si ochrannou roušku!      

Příznaky nákazy

Příznaky nákazy

Kontaktní místa, na kterých jsou poskytovány informace

Centrální linka hygieny 1221 je k dispozici v pracovních dnech od 08:00 - 19:00 a o víkendu 09:00 - 16:30.

Operátoři vám dají odpovědi na otázky z oblasti:

 • cestování
 • výsledky testů, zdravotní obtíže
 • rizikové kontakty
 • karanténa
 • aktuální platnost mimořádných opatření

 

Další informace jsou k dispozici:

Kontakty na Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje včetně regionálních pracovišť

 

České Budějovice 387 712 210 387 712 211 387 712 212 387 712 310 387 712 312
  387 712 320 387 712 321 387 712 326 387 712 380  
Český Krumlov 387 712 711 387 712 712      
Jindřichův Hradec 387 712 544 387 712 545 387 712 548    
Prachatice 387 712 930        
Strakonice 387 712 812 387 712 824      
Písek 387 712 606        
Tábor 387 712 414 387 712 428 387 712 433    

 

Rizikové oblasti

Informace o aktuální situaci v souvislosti s cestováním naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Vystavení potvrzení o nařízení karantény

Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře pro dospělé nebo praktického lékaře pro děti a dorost, a požádejte ho o vystavení potvrzení o nařízení karantény 

Veškerá komunikace bude probíhat na dálku (telefonicky, emailem). Praktický lékař potvrdí pacientovi karanténu formou eNeschopenky, pokud pacient eNeschopenku neodmítne (např. z důvodu práce home office), odmítnutí neschopenky není odmítnutí karantény! V případě dětí je možné rozhodnutí o vniku potřeby ošetřování nebo péče. 

Nařízené karanténě, nebo izolaci se MUSÍ dotyčná osoba podrobit.

Psychologická pomoc

V Jihočeském kraji, stejně tak jako v celé České republice, přibývá kvůli pandemii koronaviru u mnohých lidí úzkostných stavů. Psychologové a terapeuti museli omezit, nebo i přerušit své služby tak, jak byli zvyklí a přesunuli se do online prostoru nebo na telefonické linky. Existuje celá řada poraden, krizových nebo intervenčních center a linek důvěry, které nabízí v tomto směru odbornou a kvalifikovanou pomoc. Na základě usnesení Krizového štábu Jihočeského kraje v přiloženém souboru nabízíme seznam jihočeských i celorepublikových míst, která tuto pomoc nabízí.

Seznam míst, kde naleznete odbornou psychologickou pomoc

Prevence

Informační leták k dobrovolnému antigennímu testování

Informační leták k dobrovolnému Ag testování

Prevence a ochranné prostředky 

Jak se mám chovat, abych snížil riziko nákazy?
Především být zodpovědný sám k sobě i svému okolí:

 • Často a důkladně si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním gelem
 • Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty (např. mobilní telefon)
 • Kašlete a kýchejte do kapesníku či rukávu
 • Používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte
 • Vyhýbejte se velkému uskupení osob a udržujte si bezpečný odstup (cca 2 metry)
 • Eliminujte kontakt s nemocnými lidmi
 • Necestujte do zasažených lokalit
 • Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma
 • Sledujte aktuální informace na ověřených webech
 • Řiďte se doporučením příslušných úřadů a vlády ČR  

jak snížit riziko

Roušky v české republice od 1. září 2020

Roušky od 1.9.2020

Hygiena rukou

V tomto videu naleznete instruktáž o hygieně rukou, kterým vás provede primář Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. MUDr. Aleš Chrdle:

Desinfekce rukou

V tomto videu naleznete instruktáž o desinfekci rukou:

Doporučení k nošení respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese

Jaké máme používat ochranné prostředky? Vhodné ochranné prostředky v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID-19 pro obyvatele a různé druhy profesí uvádí ve svém doporučení Ministerstvo zdravotnictví. Pro administrativní práce, průmysl, lesnictví, zemědělské práce i pro běžného občana postačuje rouška. 

V tomto doporučení shrnujeme důležitá fakta.

Doporučení k nošení respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese

Jak si doma vyrobit vlastní účinný antibakteriální gel, čistidlo, dezinfekci, či mýdlo

10 video návodů jak si doma vyrobit vlastní účinný antibakteriální gel, čistidlo, dezinfekci, či mýdlo.

Zdroj: Youtube

Jak si vyrobit ochranou roušku (ústenku)

10 video návodů jak si rychle, levně a zdarma vyrobit ochranou roušku (ústenku).

Zdroj: Youtube

... a ještě jeden navíc: respirátor

Odpady

Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto metodické sdělení za účelem správného zařazení odpadu. MŽP sděluje postup k zařazení odpadu vzniklého z kontaminovaného materiálu z antigenních testů na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, které jsou určeny výhradně k samotestování osob.

V případě výrobků (testovacích sad) určených pro sebetestování osob (např. zaměstnanců, občanů, žáků atd.), kdy testy lze provádět bez asistence zdravotního personálu, Ministerstvo životního prostředí doporučuje v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) odpad, vzniklý ze sebetestování pomocí těchto testů na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, zařadit jako běžný směsný komunální odpad pod katalogové číslo 20 03 01.

Jelikož je zde ovšem riziko, že testovaná osoba bude SARS-CoV-2 pozitivní, pak je třeba veškerý odpad z testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady.

Platí pokyny MŽP pro správnou manipulaci s takovýmto odpadem:

 • Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
 • Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
 • Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
 • Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
 • Po manipulaci s odpadem si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
 • Buďte ohleduplní a minimalizujte riziko pro všechny osoby, které nakládají s odpady.

Platnost a účinnost sdělení: toto sdělení nabývá platnosti a účinnosti dnem 26. února 2021.

Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob

Kompletní stanoviska k nakládání i infekčním odpadem v rámci epidemie

Nakládání s jednorázovými OOP
Nakládání s komunalními odpady v obcích
Nakládání s odpady vznikajícími v domácnosti u osob s potvrzeným onemocněním
Prevence nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem

Odpad jménem COVID-19: třídit odpad smí jen "zdravé" domácnosti, aneb jak na odpad v době nouzového stavu

Během nouzového stavu kvůli šíření viru COVID-19 je potřeba upravit i rutiny nakládání s domácím odpadem. Domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním by neměly třídit odpad, ten navíc musí i do směsného kontejneru řádně zabezpečit proti potenciálnímu šíření nákazy kontaktem s odpadky. Speciální postup vyžaduje i likvidace ochranných pomůcek, a to od všech občanů, varuje Státní zdravotní ústav (SZÚ). Odvoz materiálu na sběrné dvory je nutné odložit na později. Co s odpadem v době koronavirové pandemie radí leták MŽP.

Aby bylo možné udržet základní občanské služby jako svoz a likvidace odpadů, je potřeba chránit popeláře před kontaktem s nákazou. Běžný domácí odpad, který nepočká, musíte zabezpečit a až poté odložit do černé popelnice nebo kontejneru, odpady na sběrný dvůr ale odvezte až po ukončení mimořádných opatření. Pro domácnosti v karanténě také platí, že v době koronavirové pandemie nesmí třídit odpad do barevných kontejnerů.

Jak při likvidaci odpadů přesně postupovat radí leták MŽP. Ten seznamuje s doporučeními SZÚ pro domácnosti, ve kterých se vyskytují osoby v povinně nařízené karanténě nebo osoby s prokázaným onemocněním COVID-19, ale také pro všechny, kteří se při nezbytném pohybu venku chrání ochrannými pomůckami jako jsou roušky a rukavice. Upřesňuje také možnosti likvidace odpadu pro obce, které by se ocitly v plošné karanténě.

Více než obvykle je teď důležitá i základní poučka pro manipulaci s odpadky - řádně si umyjte ruce. A teď nejen po odnosu odpadků, ale i před ním.

Zdroj: MŽP

Kontaminované jednorázové OOP u pracovníků z rizikových profesí 

Veškeré použité osobní ochranné jednorázové pomůcky (OOP), které mohou být kontaminovány infekčním agens je nutné považovat za nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností „ H9 infekčnost“. Nakládání s nimi se řídí obecnými pravidly pro nakládání s infekčním odpadem. Doporučené zařazení tohoto odpadu je pod katalogové čísl: 15 02 02 - Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy (N)) 

Odpad by měl být bezpečně ukládán do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti další manipulace s odpadem. Obaly musí být neporušené, vnější obal by měl být ošetřen desinfekcí. 

Původce odpadu je povinen zajistit bezpečné obaly pro nebezpečný odpad. Nezabalené odpady nebo odpady uložené v poškozených obalech by pracovníci, kteří přepravují odpady do koncového zařízení pro odstranění odpadů, neměly v rámci své bezpečnosti a ochrany svého zdraví i pracovníků v zařízení pro odstranění odpadů od původce odpadů převzít. Infekční odpad musí být bezprostředně odstraněn ve spalovně nebezpečného odpadu. 

Všichni, kdo s infekčními odpady nakládají musí dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření včetně správného používání OOP. Tato opatření podle platných právních předpisů musí být zapracována do provozních řádů zdravotnických zařízení i zařízení pro nakládání s odpady.  

Na základě výše uvedeného stanoviska SZU všechny jednorázové kontaminované osobní ochranné pomůcky budou předávány příslušné oprávněné firmě k odstranění do spalovny nebezpečného odpadu s tím, že shromažďovací nádoba nebo obal budou označeny kat. č. 150202 kategorie „N“ (nebezpečný odpad), piktogramem pro nebezpečnou vlastnost H9 infekčnost a viditelným nápisem „KORANOVIR“.  Toto další označení je bezpodmínečně nutné z důvodu bezpečnosti pro obsluhu. 

V Jihočeském kraji je dostatek oprávněných firem, které vlastní povolení dle platného zákona o odpadech ke sběru a svozu kat. č. 150202. Dle aktuální databáze ISOH disponují tímto povolením všechny velké odpadové společnosti. Celkem má oprávnění k mobilnímu sběru 120 firem. Podle sdělení ředitele společnosti RUMPOLD s. r. o. Petra Adensama má Spalovna nebezpečných odpadů Strakonice dostatečnou kapacitu pro odstraňování tohoto nebezpečného odpadu.   


Piktogram pro nebezpečnou vlastnost H9 infekčnost:

Piktogram pro nebezpečnou vlastnost H9 infekčnost

 

 

 

 

 

(Výtah ze stanoviska Státního zdravotního ústavu)