Text na řeč

Preventivní a obecné informace Jihočeského kraje v souvislosti s nákazou COVID-19

ilustrační obrázek

 

Informační web 

Ministerstva zdravotnictví

Informační web 

Jihočeského kraje

MZ web

 

jc web

 

Nákaza

Základní postupy chování - MÁM / NEMÁM PROJEVY respirační infekce

Bez ohledu na to, odkud jste přicestovali nebo zda máte nebo nemáte zdravotní potíže, dodržujte obecné zásady, které mohou zabránit přenosu infekčních onemocnění. Především si často myjte ruce mýdlem a vodou, popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu. Při kašli si zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo rukávem, nikdy ne rukama!!!   

Základní postupy chování, když:

BYL jsem v oblasti výskytu nového koronaviru nebo v kontaktu s nemocným s prokázaným COVID-19 a 
MÁM PROJEVY respirační infekce
(teplota, kašel nebo dušnost)

Pokud jste v závažném zdravotním stavu, volejte Zdravotní záchrannou službu na telefonu 155 Pokud vaše příznaky nejsou závažné, kontaktujte svého praktického lékaře nebo volejte linku 736 514 386 (denně 7-17 hodin) a ohlaste, že máte podezření na koronavirus. Epidemiolog KHS Vás bude po vyhodnocení informovat o případné možnosti vyšetření na koronavirus doma nebo na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice.
 • Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
 • Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře kvůli vystavení pracovní neschopnosti, nechoďte do ordinace, pokud k tomu nejste vyzváni
 • Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!  

BYL jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru nebo v kontaktu s nemocným s prokázaným COVID-19 a 
NEMÁM PROJEVY respirační infekce
(teplota, kašel nebo dušnost):

Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho o vystavení potvrzení o nařízení karantény Po celou inkubační dobu – 14 dnů po návratu do ČR nebo kontaktu s nemocným - zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi Postupujte podle pokynů Státního zdravotního ústavu  Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky v případě závažných příznaků Zdravotnickou záchrannou službu na telefonu 155, v případě mírných příznaků epidemiologa přes linku 736 514 386 (denně 7-17 hodin), pro organizaci vyšetření na koronavirus doma nebo na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice. Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!       
Příznaky nákazy

Příznaky nákazy

Odběrová místa

Nemocnice České Budějovice

Dodávka před pavilonem E.

Provozní doba odběrového místa Nemocnice České Budějovice: dle rozhodnutí vedení nemocnice bude počínaje sobotou 21. 3. 2020 upravena provozní doba odběrového místa českobudějovické infekce na: 9-17h, do odvolání.


Nemocnice Tábor

 • Odběrové místo bude otevřeno ve všední dny od 8:00 do 16:00 hodin. Situováno je vlevo před vstupem pro pěší do Nemocnice Tábor, a.s. Příjezd osobním automobilem je ve stejném směru jako příjezd k hlavnímu vjezdu do nemocnice. Před závorami odbočí řidič doprava k přístřešku.
 • Pacienti budou vyšetřeni na doporučení epidemiologa, kterého bude sám pacient nebo příslušný praktický lékař kontaktovat na tel. č. 1212 nebo 112 nebo 736 514 386.
 • Odběr odborně a přesně provádí specializovaný personál stěrem z nosohltanu. Odebrané vzorky poté budou odeslány k laboratornímu zpracování do specializovaných laboratoří. O výsledcích bude pacient informován.
 • Placené a neindikované odběry se neprovádějí.
 • Odběrové místo je připraveno i na situace, kdy pacient přijede autem, a aniž by musel vystoupit, bude mu proveden odběr přímo přes stažené okénko. Dopravní situaci bude pomáhat řešit Městská policie Tábor.

Nemocnice Jindřichův Hradec

 • Mobilní odběrové centrum (stan) je umístěno ve spodní části areálu nemocnice. Je nutno dodržovat přesně vymezené trasy dle značení nemocnice (vjezd C z ulice U Nemocnice).
 • Odběry budou zpočátku probíhat od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 12:00 hodin.
 • Odběry nejsou určeny pro samoplátce.
 • Pacienti s anamnézou pobytu v rizikové oblasti a klinickými známkami onemocnění dýchacích cest kontaktují jako doposud telefonicky svého praktického lékaře a ten poté konzultuje pracovníky KHS.
 • Pacientovi bude po schválení KHS sděleno mobilní tel. číslo: 728 230 031, na kterém zkontaktuje pracovníka odběrového centra a domluví si datum a čas odběru.
 • Odběr bude proveden pouze takovému pacientovi, kterému byl indikován Krajskou hygienickou službou (nejedná se o komerční odběry pro veřejnost)
 • K odběrovému centru (stanu) se dopravte osobním vozem. Prosíme, nevystupujte a vyčkejte příchodu pracovníka odběrového místa.
 • Před odběrem pracovník odběrového centra s pacientem vyplní epidemiologický dotazník.
 • Odběry budou transportovány ke zpracování do Nemocnice České Budějovice. Výsledky budou následně Nemocnicí České Budějovice předány Krajské hygienické službě, která kontaktuje pacienta.
 • Odběrové centrum (stan) je monitorováno příslušníky Armády České republiky

Nemocnice Strakonice

Mikrobiologické pracoviště Centrálních laboratoří Nemocnice Strakonice vedené primářkou Evou Šimečkovou zahájilo v úterý 24. března 2020 tzv. PCR diagnostiku pacientů s koronavirovou infekcí

Nemocnice Strakonice, a.s. je třetí jihočeskou laboratoří schopnou toto vyšetření v plném rozsahu provádět. Po otevření speciálního odběrového místa pro pacienty s podezřením na nemoc COVID-19 se tím dovršil komplexní diagnostický přístup strakonické nemocnice
k tomuto onemocnění.

Bližší informace zde

Kontaktní místa, na kterých jsou poskytovány informace

Kontaktní místa, na kterých jsou poskytovány informace:

Praktický lékař, 
lékař pro děti a dorost
800 100 450 v pracovní době vždy po návratu z Itálie
nebo
Projevy respirační infekce (teplota, kašel, dušnost)
Tísňová linka 1212 nonstop při podezření na nákazu koronavirem
Krajská hygienická stanice JčK

387 712 111

Po, St 8:00 - 17:00  
Út, Čt, Pá 8:00 - 14:00

Mimo pracovní dobu do 19:00,

So, Ne 7:00 - 19:00

Při návratu z rizikové oblasti (mimo Itálii) - pevné linky

Pohotovostní linka

Státní zdravotní ústav     724 810 106
725 191 367
nonstop Rady v souvislosti s koronavirem

Další informace jsou k dispozici:


S ukončením nouzového stavu dne 17.5.2020 ukončila svoji činnost také informační linka Jihočeského kraje 800 100 450.

Kontakty na Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje včetně regionálních pracovišť

 

České Budějovice 387 712 210 387 712 211 387 712 212 387 712 310 387 712 312
  387 712 320 387 712 321 387 712 326 387 712 380  
Český Krumlov 387 712 711 387 712 712      
Jindřichův Hradec 387 712 544 387 712 545 387 712 548    
Prachatice 387 712 930        
Strakonice 387 712 812 387 712 824      
Písek 387 712 606        
Tábor 387 712 414 387 712 428 387 712 433    

So - Ne (7:00 - 19:00) - pohotovostní linka 736 514 386

Rizikové oblasti

Postižené oblasti se mění dle vývoje epidemiologické situace a je nutné tato místa sledovat na stránkách Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, nebo na webu MZČR, kde se informace neustále aktualizují.

Vláda ČR rozšířila karanténu od pátku 13. 3. 2020 od 12 hodin na občany vracející se do Česka ze všech rizikových zemí!

Vystavení potvrzení o nařízení karantény

Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře pro dospělé nebo praktického lékaře pro děti a dorost, a požádejte ho o vystavení potvrzení o nařízení karantény 

Veškerá komunikace bude probíhat na dálku (telefonicky, emailem). Praktický lékař potvrdí pacientovi karanténu formou eNeschopenky, pokud pacient eNeschopenku neodmítne (např. z důvodu práce home office), odmítnutí neschopenky není odmítnutí karantény! V případě dětí je možné rozhodnutí o vniku potřeby ošetřování nebo péče. 

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo v souvislosti s rizikem nákazy koronavirem sadu informací pro zaměstnavatele a zaměstnance. Tiskovou zprávu MPSV naleznete ZDE.

Prevence

Prevence a ochranné prostředky 

S přibývajícími počty nakažených osob v našem regionu považujeme za nutné znovu upřesnit základní pravidla prevence a ochrany. Níže jsme sepsali několik zásadních bodů, z kterých se dozvíte jak a čím se chránit. Zároveň jsme odpověděli na několik častých otázek, týkajících se koronaviru.

Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také závažnější choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?
Důležité je postupovat tak, jako při běžném virovém onemocnění, tzn. dodržovat základní hygienická pravidla a používat ochranné prostředky. Další možností je také posílit imunitu zdravým životním stylem a přísunem vitamínů.

Jak mám své tělo chránit a posílit imunitní systém?
Obecně lze říct, že když chcete posílit imunitní systém, vždy začněte u úpravy svého životního stylu. Změňte stravování: konzumujte protizánětlivé potraviny (obecně zelenina a ovoce), omezte ty zánětlivé (vysoce zpracované potraviny s nadbytkem cukru, soli, nasycených tuků, nadbytku masných výrobků). Dále se snažte omezit stres, udělejte si čas na cvičení a dopřejte si dostatek spánku. Následně můžete doplnit potřebné vitamíny a minerály.

Co patří mezi ochranné prostředky?
Doporučuje se nosit roušku či respirátor, ochranné brýle a rukavice (jakékoliv textilní rukavice, které mohou jedince chránit před přenosem virů).

Jaký je rozdíl mezi rouškou a respirátorem?
Rouška nepředstavuje primárně ochranu před viry a bakteriemi. Hlavním účelem nošení roušek je ochránit okolí, nikoliv člověka, který je nosí. Je lepší nosit roušku než nemít žádnou ochranu.

Respirátory filtrační třídy FFP3, částečně FFP2 představují typ ochrany pro zdravé osoby, které se nacházejí v rizikovém prostředí. Umožňují snadný výdech a vzduch při výdechu odchází ventilem, není však filtrován. Je proto nežádoucí, aby obyvatelstvo používalo respirátory, které mají ventil. Je nutné, aby obyvatelstvo nevylučovalo virus do okolí a nevytvářelo aerosol. Pokud lidé užívají respirátor, měli by si přes něj dát roušku. 

Pro koho jsou určeny respirátory a pro koho roušky?
Respirátory třídy 3 nepotřebují nutně všichni zdravotníci, ale pouze ti, kteří jsou vystaveni aerosolům. Tyto respirátory jsou vymezeny pouze pro akutní péče, ventilované péče, oddělení anesteziologie a resuscitace a pro stomatology. Respirátory třídy 2 slouží ostatním zdravotníkům, respirátory třídy 1 veřejnosti a roušky také veřejnosti. Jaké OOP mají nosit zdravotníci naleznete zde.

K čemu slouží roušky?
Roušky jsou určené zejména k ochraně okolí, tedy aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou. Použitím běžných roušek se člověk před nákazou COVID-19 neochrání, může však zabránit jejímu dalšímu šíření v případě, kdy by byl sám již infekční.

Musím mít ochranný prostředek dýchacích cest povinně?
Ano. Na zasedání vlády ve středu 18. března 2020 byla přijata další krizová opatření. Je zavedena povinnost nosit při pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště ochranné prostředky dýchacích cest. Rouška může být klasická ústenka, doma vyrobená textilní nebo i šála či šátek. Když budeme roušky nosit všichni, můžeme tak zpomalit šíření nákazy nového koronaviru. Stačí si zapamatovat lehké pravidlo: „Moje rouška ochrání tebe, tvoje rouška ochrání mě.“

Musím mít ochranný prostředek dýchacích cest i v zaměstnání?
Od 19. března 2020 jsou všechny osoby povinny mít ochranný prostředek dýchacích cest na všech místech kromě svého bydliště. To znamená, že v zaměstnání musí mít každý zakrytá ústa a nos, ať už rouškou nebo jiným ochranným prostředkem.

Musím mít ochranný prostředek dýchacích cest v obchodě?
Všichni občané musí mít v obchodem zakrytá ústa a nos. Dále se doporučuje dodržovat bezpečnostní odstup alespoň 2 metry mezi jednotlivými osobami.

Musím mít ochranný prostředek dýchacích cest na zastávce?
Všichni občané musí mít zakrytá ústa a nos i na zastávkách.

Musím mít ochranný prostředek dýchacích cest ve veřejných budovách?
Všichni občané musí mít ve veřejných budovách (jako jsou pošty, nádraží, sídla orgánů veřejné moci atd.) zakrytá ústa a nos.

Musím mít ochranný prostředek dýchacích cest v parku a na ulici?
Všichni občané musí mít zakrytá ústa a nos mimo své bydliště na veřejných prostranstvích, takže i v parku a na ulicích.

Mám mít ochranný prostředek dýchacích cest v taxíku?
Je třeba mít roušku/ respirátor/ či jinou ochranu i v taxíku. Vláda usnesením zakázala provoz taxislužby s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo lidí s oprávněním řidiče taxislužby.

Musím mít ochranný prostředek dýchacích cest v MHD?
Všechny osoby při nástupu do MHD jsou povinny mít zakrytá ústa a nos buď rouškou, respirátorem nebo jen šátkem.

Jak je to s ochranným prostředkem dýchacích cest v autě, pokud jedu s rodinou vlastním autem?
Povinnost platí na všech místech mimo bydliště, tedy i v autě.

Jak je to, pokud pracuji v prostředí, kde mi nošení roušky způsobuje problémy?
Pokud to není nebezpečné pro výkon práce, tak je též povinnost nosit roušku či jiný ochranný prostředek dýchacích cest na pracovišti.

Co když pracuji v kanceláři sám?
Pokud pracujete v uzavřené kanceláři, tudíž nejste v kontaktu s dalšími osobami, je možné nošení roušky omezit, nicméně, při jakémkoliv kontaktu se spolupracovníky je nutné chránit sebe i je používáním ochranných prostředků. Vhodné je také pracovní prostředí pravidelně dezinfikovat.

Od kolika let je nošení ochranných prostředků povinné? Vztahuje se nošení roušek i na malé děti?
Je zavedena povinnost všech osob nosit při pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště ochranné prostředky dýchacích cest. Rouška může být klasická ústenka, doma vyrobená textilní nebo i šála či šátek. To platí také pro malé děti a pokud možno i nemluvňata. 

Hrozí nějaká sankce za porušení povinnosti mít ochranné prostředky na veřejných místech? 
Ano, sankce za porušení nařízení povinnosti nosit při pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště ochranné prostředky dýchacích cest se pohybuje až do výše 20 000,- Kč. 

Mám dezinfikovat domácí prostředí?
Určitě je vhodné mít doma čisté prostředí. Hygienici doporučují v domácnosti dezinfikovat často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další nábytek. Základem je také si vždy při příchodu umýt důkladně ruce. Většina lidí si ale ruce myje nevhodným způsobem a současně krátkou dobu. 

Jak se mám chovat, abych snížil riziko nákazy?
Především být zodpovědný sám k sobě i svému okolí:

 • Často a důkladně si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním gelem
 • Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty (např. mobilní telefon)
 • Kašlete a kýchejte do kapesníku či rukávu
 • Používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte
 • Vyhýbejte se velkému uskupení osob a udržujte si bezpečný odstup (cca 2 metry)
 • Eliminujte kontakt s nemocnými lidmi
 • Necestujte do zasažených lokalit
 • Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma
 • Sledujte aktuální informace na ověřených webech
 • Řiďte se doporučením příslušných úřadů a vlády ČR  

jak snížit riziko

Hygiena rukou

V tomto videu naleznete instruktáž o hygieně rukou, kterým vás provede primář Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. MUDr. Aleš Chrdle:

Desinfekce rukou

V tomto videu naleznete instruktáž o desinfekci rukou:

Doporučení k nošení respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese

Jaké máme používat ochranné prostředky? Vhodné ochranné prostředky v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID-19 pro obyvatele a různé druhy profesí uvádí ve svém doporučení Ministerstvo zdravotnictví. Pro administrativní práce, průmysl, lesnictví, zemědělské práce i pro běžného občana postačuje rouška. 

V tomto doporučení shrnujeme důležitá fakta.

Doporučení k nošení respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese

Jak si doma vyrobit vlastní účinný antibakteriální gel, čistidlo, dezinfekci, či mýdlo

10 video návodů jak si doma vyrobit vlastní účinný antibakteriální gel, čistidlo, dezinfekci, či mýdlo.

Zdroj: Youtube

Jak si vyrobit ochranou roušku (ústenku)

10 video návodů jak si rychle, levně a zdarma vyrobit ochranou roušku (ústenku).

Zdroj: Youtube

... a ještě jeden navíc: respirátor

Cestování po dobu nouzového stavu

Informační linky linky Ministerstva vnitra

Po dobu nouzového stavu je cestování přes hranice ČR omezeno. V souladu s uvolněním plošného zákazu volného pohybu na území ČR mohou osoby žijící na území ČR vycestovávat, aniž by na hranici byl kontrolován účel jejich vycestování. Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena usnesením vlády č. 443 ze dne 23. dubna 2020.

Informační linky linky Ministerstva vnitra naleznete ZDE

Pravidla pro vstup na území ČR a karanténní opatření (od 27. 4. 2020 00:00 po dobu trvání nouzového stavu) 

Výjimky a pravidla pro vstup do ČR včetně karanténních opatření od 27. dubna 2020 naleznete ZDE

Možnost testování pro pendlery na Dolním Dvořišti

Vláda ČR od 27. 4. 2020 umožnila cestovat přes hranice za podmínek prokázání se negativním testem na Covid-19. Jihočeský kraj chce zřízením odběrového místa na Dolním Dvořišti zajistit co nejširší možnosti přístupu ke kvalifikovanému testování, aby se zabránilo opětovnému rozšíření nákazy. Současně tento krok pomůže pendlerům, kteří musí povinně od 1. 5. 2020 v 30denním intervalu předkládat  potvrzení lékaře o provedeném testu PCR s negativním výsledkem.  Testování na Dolním Dvořišti probíhá od pondělí do pátku od 8 - 17 hodin a výsledek obdrží testovaný za několik dní. Nejpozději do 72 hodin je pak nutné předložit potvrzení o absolvování testu při přejezdu hranice. V době mezi odebráním vzorku a získáním výsledku je možné se při vstupu do ČR prokázat potvrzením o zaplacení PCR testu s uvedením data odběru. Testování se provádí za úhradu a jeho provedení je možné i v některých nemocnicích v Jihočeském kraji. I přes toto opatření žádáme, stejně jako Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, omezte cesty do zahraničí na nezbytnou úroveň. 

Informace k odběrovému místu Dolní Dvořiště z Krajské hygienické stanice naleznete ZDE

Další informace k problematice cestování v nouzovém stavu naleznete ZDE

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 443 naleznete ZDE
 
Usnesení vlády ČR č. 495 z 30. dubna 2020 naleznete ZDE

Odpady

Kompletní stanoviska k nakládání i infekčním odpadem v rámci epidemie

Nakládání s jednorázovými OOP
Nakládání s komunalními odpady v obcích
Nakládání s odpady vznikajícími v domácnosti u osob s potvrzeným onemocněním
Prevence nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem

Odpad jménem COVID-19: třídit odpad smí jen "zdravé" domácnosti, aneb jak na odpad v době nouzového stavu

Během nouzového stavu kvůli šíření viru COVID-19 je potřeba upravit i rutiny nakládání s domácím odpadem. Domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním by neměly třídit odpad, ten navíc musí i do směsného kontejneru řádně zabezpečit proti potenciálnímu šíření nákazy kontaktem s odpadky. Speciální postup vyžaduje i likvidace ochranných pomůcek, a to od všech občanů, varuje Státní zdravotní ústav (SZÚ). Odvoz materiálu na sběrné dvory je nutné odložit na později. Co s odpadem v době koronavirové pandemie radí leták MŽP.

Aby bylo možné udržet základní občanské služby jako svoz a likvidace odpadů, je potřeba chránit popeláře před kontaktem s nákazou. Běžný domácí odpad, který nepočká, musíte zabezpečit a až poté odložit do černé popelnice nebo kontejneru, odpady na sběrný dvůr ale odvezte až po ukončení mimořádných opatření. Pro domácnosti v karanténě také platí, že v době koronavirové pandemie nesmí třídit odpad do barevných kontejnerů.

Jak při likvidaci odpadů přesně postupovat radí leták MŽP. Ten seznamuje s doporučeními SZÚ pro domácnosti, ve kterých se vyskytují osoby v povinně nařízené karanténě nebo osoby s prokázaným onemocněním COVID-19, ale také pro všechny, kteří se při nezbytném pohybu venku chrání ochrannými pomůckami jako jsou roušky a rukavice. Upřesňuje také možnosti likvidace odpadu pro obce, které by se ocitly v plošné karanténě.

Více než obvykle je teď důležitá i základní poučka pro manipulaci s odpadky - řádně si umyjte ruce. A teď nejen po odnosu odpadků, ale i před ním.

Zdroj: MŽP

Kontaminované jednorázové OOP u pracovníků z rizikových profesí 

Veškeré použité osobní ochranné jednorázové pomůcky (OOP), které mohou být kontaminovány infekčním agens je nutné považovat za nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností „ H9 infekčnost“. Nakládání s nimi se řídí obecnými pravidly pro nakládání s infekčním odpadem. Doporučené zařazení tohoto odpadu je pod katalogové čísl: 15 02 02 - Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy (N)) 

Odpad by měl být bezpečně ukládán do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti další manipulace s odpadem. Obaly musí být neporušené, vnější obal by měl být ošetřen desinfekcí. 

Původce odpadu je povinen zajistit bezpečné obaly pro nebezpečný odpad. Nezabalené odpady nebo odpady uložené v poškozených obalech by pracovníci, kteří přepravují odpady do koncového zařízení pro odstranění odpadů, neměly v rámci své bezpečnosti a ochrany svého zdraví i pracovníků v zařízení pro odstranění odpadů od původce odpadů převzít. Infekční odpad musí být bezprostředně odstraněn ve spalovně nebezpečného odpadu. 

Všichni, kdo s infekčními odpady nakládají musí dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření včetně správného používání OOP. Tato opatření podle platných právních předpisů musí být zapracována do provozních řádů zdravotnických zařízení i zařízení pro nakládání s odpady.  

Na základě výše uvedeného stanoviska SZU všechny jednorázové kontaminované osobní ochranné pomůcky budou předávány příslušné oprávněné firmě k odstranění do spalovny nebezpečného odpadu s tím, že shromažďovací nádoba nebo obal budou označeny kat. č. 150202 kategorie „N“ (nebezpečný odpad), piktogramem pro nebezpečnou vlastnost H9 infekčnost a viditelným nápisem „KORANOVIR“.  Toto další označení je bezpodmínečně nutné z důvodu bezpečnosti pro obsluhu. 

V Jihočeském kraji je dostatek oprávněných firem, které vlastní povolení dle platného zákona o odpadech ke sběru a svozu kat. č. 150202. Dle aktuální databáze ISOH disponují tímto povolením všechny velké odpadové společnosti. Celkem má oprávnění k mobilnímu sběru 120 firem. Podle sdělení ředitele společnosti RUMPOLD s. r. o. Petra Adensama má Spalovna nebezpečných odpadů Strakonice dostatečnou kapacitu pro odstraňování tohoto nebezpečného odpadu.   


Piktogram pro nebezpečnou vlastnost H9 infekčnost:

Piktogram pro nebezpečnou vlastnost H9 infekčnost

 

 

 

 

 

(Výtah ze stanoviska Státního zdravotního ústavu)

Ministerstvo vnitra ČR - informace

Stanovisko Ministerstva vnitra k možnostem obcí dočasně snížit nájemné vybírané z obecního majetku v době trvání nouzového stavu

Má-li obec v úmyslu podpořit své obyvatele či osoby podnikající na jejím území tím, že v souvislosti s trvajícím nuceným stavem a krizovými či mimořádnými opatřeními, které mají bránit šíření onemocnění COVID-19, poskytne úlevy z povinnosti hradit nájemné z užívaného obecního majetku, může postupovat některým z následujících (typických) způsobů. Platí přitom, že pro uvedené rozhodování není třeba žádné individuální žádosti nájemce.

Více informací naleznete v přiloženém souboru