Preventivní a obecné informace Jihočeského kraje v souvislosti s nákazou COVID-19

 

Informační web 

Ministerstva zdravotnictví

1221 Informační linka

hygienické služby České republiky

MZ web

 

Informační linka hygienické služby České republiky
Omikron - testování zaměstnanců od 17.1.2022

Od 17. ledna 2022 zavádí vláda povinné testování. Týká se úředníků ve státních úřadech, zaměstnanců ve firmách, živnostníků i jednatelů společností bez výjimky – tedy i těch, kteří jsou očkováni. Povinnost se vztahuje i na ty, kteří podstoupili očkování třetí dávkou, tzv. boosterem.

PRAVIDLA TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. LEDNA 2022
PREVENTIVNÍ ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A DALŠÍCH OSOB OD 17.LEDNA 2022
JSEM ZAMĚSTNAVATEL - JAK TESTUJI SVÉ ZAMĚSTNANCE?
JSEM ZAMĚSTNANEC - JAK SE V PRÁCI TESTUJI?
OPATŘENÍ NA PRACOVIŠTI - NA CO NEZAPOMÍNAT?
TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH - MANUÁL PRO VKLÁDÁNÍ VÝSLEDKŮ TESTŮ DO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU INFEKČNÍCH NEMOCÍ ISIN

Mimořádná opatření MZ

Aktuální mimořádná a ochranná opatření naleznete ZDE

Nákaza

Proč současná opatření?

I přes rostoucí počet prováděných testů nad 45 tisíc testů neklesá podíl pozitivních záchytů v populaci. Při velkém množství nakažených osob v populaci dochází k nekontrolovanému šíření nemoci. Dochází totiž k šíření nemoci mezi velkým množstvím osob a zvyšuje se zátěž na zdravotní systém, což pozorujeme právě v těchto dnech. 

DŮVODY přijímání opatření

Základní postupy chování - MÁM / NEMÁM PROJEVY respirační infekce

Bez ohledu na to, odkud jste přicestovali, s kým jste byli v kontaktu nebo zda máte nebo nemáte zdravotní potíže, dodržujte obecné zásady, které mohou zabránit přenosu infekčních onemocnění. Především si často myjte ruce mýdlem a vodou, popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu. Při kašli si zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo rukávem, nikdy ne rukama! 

Zapamatujme si pravidlo 3R. RUCE, ROUŠKY, ROZESTUPY!!!

Základní postupy chování, když:
BYL jsem v oblasti výskytu nového koronaviru nebo v kontaktu s nemocným s prokázaným COVID-19 a MÁM PROJEVY respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost)
Pokud jste v závažném zdravotním stavu, volejte Zdravotní záchrannou službu na telefonu 155 Pokud vaše příznaky nejsou závažné, kontaktujte primárně svého praktického lékaře nebo volejte hygienickou informační linku 1221 (7 dní v týdnu) nebo místně příslušnou hygienickou stanici a ohlaste, že máte podezření na koronavirus. 

 • Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
 • Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře kvůli vystavení pracovní neschopnosti, nechoďte do ordinace, pokud k tomu nejste vyzváni!
 • Pokud jste pozváni k odběru vzorku na některé z odběrových míst, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. Nasaďte si ochrannou roušku a při odběru dbejte pokynů personálu!  


BYL jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru nebo v kontaktu s nemocným s prokázaným COVID-19 a NEMÁM PROJEVY respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost):
Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a sdělte mu potřebné informace, následně dojde k vystavení potvrzení o nařízení karantény. Po celou inkubační dobu (nařízenou karanténu) zůstaňte doma, nikam nechoďte a dbejte pokynů epidemiologů a svého praktického lékaře. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi Postupujte podle pokynů Státního zdravotního ústavu . Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky v případě závažných příznaků Zdravotnickou záchrannou službu na telefonu 155, v případě mírných příznaků praktického lékaře nebo krajskou hygienickou stanici. Pokud jste pozváni k vyšetření do odběrového místa, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. Nasaďte si ochrannou roušku!      

Příznaky nákazy

Příznaky nákazy

Kontaktní místa, na kterých jsou poskytovány informace

Centrální linka hygieny 1221 je k dispozici v pracovních dnech od 08:00 - 19:00 a o víkendu 09:00 - 16:30.

Operátoři vám dají odpovědi na otázky z oblasti:

 • cestování
 • výsledky testů, zdravotní obtíže
 • rizikové kontakty
 • karanténa
 • aktuální platnost mimořádných opatření

 

Další informace jsou k dispozici:

Kontakty na Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje včetně regionálních pracovišť

 

České Budějovice 387 712 210 387 712 211 387 712 212 387 712 310 387 712 312
  387 712 320 387 712 321 387 712 326 387 712 380  
Český Krumlov 387 712 711 387 712 712      
Jindřichův Hradec 387 712 544 387 712 545 387 712 548    
Prachatice 387 712 930        
Strakonice 387 712 812 387 712 824      
Písek 387 712 606        
Tábor 387 712 414 387 712 428 387 712 433    

 

Rizikové oblasti

Informace o aktuální situaci v souvislosti s cestováním naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Psychologická pomoc

V Jihočeském kraji, stejně tak jako v celé České republice, přibývá kvůli pandemii koronaviru u mnohých lidí úzkostných stavů. Psychologové a terapeuti museli omezit, nebo i přerušit své služby tak, jak byli zvyklí a přesunuli se do online prostoru nebo na telefonické linky. Existuje celá řada poraden, krizových nebo intervenčních center a linek důvěry, které nabízí v tomto směru odbornou a kvalifikovanou pomoc. Na základě usnesení Krizového štábu Jihočeského kraje v přiloženém souboru nabízíme seznam jihočeských i celorepublikových míst, která tuto pomoc nabízí.

Seznam míst, kde naleznete odbornou psychologickou pomoc

Prevence

Hygiena rukou

V tomto videu naleznete instruktáž o hygieně rukou, kterým vás provede primář Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. MUDr. Aleš Chrdle:

Desinfekce rukou

V tomto videu naleznete instruktáž o desinfekci rukou:

Odpady

Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto metodické sdělení za účelem správného zařazení odpadu. MŽP sděluje postup k zařazení odpadu vzniklého z kontaminovaného materiálu z antigenních testů na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, které jsou určeny výhradně k samotestování osob.

V případě výrobků (testovacích sad) určených pro sebetestování osob (např. zaměstnanců, občanů, žáků atd.), kdy testy lze provádět bez asistence zdravotního personálu, Ministerstvo životního prostředí doporučuje v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) odpad, vzniklý ze sebetestování pomocí těchto testů na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, zařadit jako běžný směsný komunální odpad pod katalogové číslo 20 03 01.

Jelikož je zde ovšem riziko, že testovaná osoba bude SARS-CoV-2 pozitivní, pak je třeba veškerý odpad z testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady.

Platí pokyny MŽP pro správnou manipulaci s takovýmto odpadem:

 • Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
 • Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
 • Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
 • Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
 • Po manipulaci s odpadem si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
 • Buďte ohleduplní a minimalizujte riziko pro všechny osoby, které nakládají s odpady.

Platnost a účinnost sdělení: toto sdělení nabývá platnosti a účinnosti dnem 26. února 2021.

Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob

Kompletní stanoviska k nakládání i infekčním odpadem v rámci epidemie

Nakládání s jednorázovými OOP
Nakládání s komunalními odpady v obcích
Nakládání s odpady vznikajícími v domácnosti u osob s potvrzeným onemocněním
Prevence nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem

Odpad jménem COVID-19: třídit odpad smí jen "zdravé" domácnosti, aneb jak na odpad v době nouzového stavu

Během nouzového stavu kvůli šíření viru COVID-19 je potřeba upravit i rutiny nakládání s domácím odpadem. Domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním by neměly třídit odpad, ten navíc musí i do směsného kontejneru řádně zabezpečit proti potenciálnímu šíření nákazy kontaktem s odpadky. Speciální postup vyžaduje i likvidace ochranných pomůcek, a to od všech občanů, varuje Státní zdravotní ústav (SZÚ). Odvoz materiálu na sběrné dvory je nutné odložit na později. Co s odpadem v době koronavirové pandemie radí leták MŽP.

Aby bylo možné udržet základní občanské služby jako svoz a likvidace odpadů, je potřeba chránit popeláře před kontaktem s nákazou. Běžný domácí odpad, který nepočká, musíte zabezpečit a až poté odložit do černé popelnice nebo kontejneru, odpady na sběrný dvůr ale odvezte až po ukončení mimořádných opatření. Pro domácnosti v karanténě také platí, že v době koronavirové pandemie nesmí třídit odpad do barevných kontejnerů.

Jak při likvidaci odpadů přesně postupovat radí leták MŽP. Ten seznamuje s doporučeními SZÚ pro domácnosti, ve kterých se vyskytují osoby v povinně nařízené karanténě nebo osoby s prokázaným onemocněním COVID-19, ale také pro všechny, kteří se při nezbytném pohybu venku chrání ochrannými pomůckami jako jsou roušky a rukavice. Upřesňuje také možnosti likvidace odpadu pro obce, které by se ocitly v plošné karanténě.

Více než obvykle je teď důležitá i základní poučka pro manipulaci s odpadky - řádně si umyjte ruce. A teď nejen po odnosu odpadků, ale i před ním.

Zdroj: MŽP

Kontaminované jednorázové OOP u pracovníků z rizikových profesí 

Veškeré použité osobní ochranné jednorázové pomůcky (OOP), které mohou být kontaminovány infekčním agens je nutné považovat za nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností „ H9 infekčnost“. Nakládání s nimi se řídí obecnými pravidly pro nakládání s infekčním odpadem. Doporučené zařazení tohoto odpadu je pod katalogové čísl: 15 02 02 - Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy (N)) 

Odpad by měl být bezpečně ukládán do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti další manipulace s odpadem. Obaly musí být neporušené, vnější obal by měl být ošetřen desinfekcí. 

Původce odpadu je povinen zajistit bezpečné obaly pro nebezpečný odpad. Nezabalené odpady nebo odpady uložené v poškozených obalech by pracovníci, kteří přepravují odpady do koncového zařízení pro odstranění odpadů, neměly v rámci své bezpečnosti a ochrany svého zdraví i pracovníků v zařízení pro odstranění odpadů od původce odpadů převzít. Infekční odpad musí být bezprostředně odstraněn ve spalovně nebezpečného odpadu. 

Všichni, kdo s infekčními odpady nakládají musí dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření včetně správného používání OOP. Tato opatření podle platných právních předpisů musí být zapracována do provozních řádů zdravotnických zařízení i zařízení pro nakládání s odpady.  

Na základě výše uvedeného stanoviska SZU všechny jednorázové kontaminované osobní ochranné pomůcky budou předávány příslušné oprávněné firmě k odstranění do spalovny nebezpečného odpadu s tím, že shromažďovací nádoba nebo obal budou označeny kat. č. 150202 kategorie „N“ (nebezpečný odpad), piktogramem pro nebezpečnou vlastnost H9 infekčnost a viditelným nápisem „KORANOVIR“.  Toto další označení je bezpodmínečně nutné z důvodu bezpečnosti pro obsluhu. 

V Jihočeském kraji je dostatek oprávněných firem, které vlastní povolení dle platného zákona o odpadech ke sběru a svozu kat. č. 150202. Dle aktuální databáze ISOH disponují tímto povolením všechny velké odpadové společnosti. Celkem má oprávnění k mobilnímu sběru 120 firem. Podle sdělení ředitele společnosti RUMPOLD s. r. o. Petra Adensama má Spalovna nebezpečných odpadů Strakonice dostatečnou kapacitu pro odstraňování tohoto nebezpečného odpadu.   


Piktogram pro nebezpečnou vlastnost H9 infekčnost:

Piktogram pro nebezpečnou vlastnost H9 infekčnost

 

 

 

 

 

(Výtah ze stanoviska Státního zdravotního ústavu)