Prostor před píseckou nemocnicí dostal novou podobu. Úpravy hradily město, nemocnice a kraj

Zcela novou kvalitu získala po stavebních úpravách lokalita před píseckou nemocnicí. Jde o prostor vymezený stávajícím parkovištěm, domovem pro seniory Světlo a ulicemi Budějovická a U Obory. Ve dvou etapách tu během letošního roku byly vybudovány nebo upraveny obslužné komunikace, chodníky, schodiště, opěrné zdi, zpevněné parkovací plochy i zcela nové parkoviště a autobusová zastávka. Součástí stavby je také instalace veřejného osvětlení, sadové úpravy a nový mobiliář. 

Úpravy podle projektové dokumentace zpracované ateliérem FACT provedla firma Eurovia, a. s., za 25 milionů korun bez DPH. Společně s městem Písek, jehož podíl činil 12 milionů korun, jsou dalšími investory Nemocnice Písek a její zakladatel - Jihočeský kraj. Konkrétně částkami devět a čtyři miliony korun.

Cílem revitalizace bylo vrátit zanedbanou lokalitu k běžnému užívání

Hlavním cílem revitalizace bylo vrátit dosti zanedbanou lokalitu k běžnému užívání a plnohodnotně ji začlenit do městského prostoru. Vznik nových parkovacích míst zcela určitě pomůže řešit problémy s parkováním u nemocnice,“ říká starostka Eva Vanžurová.

Adaptaci uvedené lokality kvituje s povděkem i první náměstek hejtmanky Josef Knot. „Jako zástupce kraje i písecký občan jsem velice rád, že se modernizace dočkalo i toto dosud opomíjené místo, které bylo mimo jiné zaneseno náletovými dřevinami a celkově bylo ve velmi neutěšeném stavu,“ sdělil Knot s tím, že cílem projektu bylo zlepšit dostupnost nemocnice a domova seniorů pro občany a zároveň zvýšení úrovně životního prostředí. První náměstek hejtmanky zároveň dodal, že se jedná o příkladnou spolupráci kraje, nemocnice a města.

Projekt koresponduje s filosofií péče o zaměstnance i pacienty

Obdobně to vidí i předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., Jiří Holan. „Jako Písečák, který zná toto místo od dětství, oceňuji zejména kultivaci zarostlých pozemků blízko centra města. Jako ředitel nemocnice vnímám pozitivně schopnost tří zúčastněných stran velký projekt zrealizovat a za nemocnici řešit na jejích pozemcích poptávku po parkování našich zaměstnanců. Díky úpravám nemusíme zdravotníky nechávat parkovat uvnitř vlastního areálu a nemocnice se tak stala poměrně tichým prostorem pro výkon jejich práce a pro léčbu. Do této koncepce navíc zasazujeme téměř neslyšné elektromobily, které v areálu jezdí kvůli údržbě a dodávkám materiálu,“ řekl Holan. Projekt podle něho velmi dobře koresponduje s filosofií péče o zaměstnance i pacienty.

Nové veřejné parkoviště nabídne kapacitu pro 57 vozů. „Parkování zde bude přes den zpoplatněné tak, aby prostor nebyl využíván pro dlouhodobé stání. Za první dvě hodiny a poté za každou další hodinu se bude platit deset korun,“ doplnila starostka Vanžurová.
Knot k tomu dodal, že dalších 60 parkovacích míst vzniklo nebo bylo upraveno v horní části přístupné od nemocnice na pozemcích Jihočeského kraje, resp. Nemocnice Písek. „Určena jsou pro potřeby uvedených vlastníků. Stávající parkoviště u nemocnice zůstalo samozřejmě zachováno,“ upřesnil první náměstek hejtmanky.

Vzhledem k terénu byly úpravy prováděny ve dvou úrovních

Architekt města Písku Josef Zábranský pak připomněl, že v první etapě revitalizace byly postaveny opěrné zdi, vybudována horní, nemocniční, úroveň parkingu a komunikace po koruně zdi v ulici U Obory. Ve druhé etapě se stavělo městské parkoviště i jeho napojení z Budějovické ulice a nový chodník podél této ulice nahoru ke kruhovému objezdu. Přilehlá autobusová zastávka byla nově postavena na přehlednějším místě u domova mládeže. „Vzhledem ke svažitému terénu byly úpravy prováděny ve dvou úrovních oddělených systémem opěrných gabionových zdí, které budou doplněny popínavou zelení, a propojených pro pěší širokým schodištěm a chodníkem,“ nastínil Zábranský. Výsadba zeleně bude ještě pokračovat na jaře.

Slavnostní otevření revitalizovaného nástupního prostoru Nemocnice Písek se konalo 29. 11. 2019 za účasti představitelů města Písek, Jihočeského kraje a Nemocnice Písek, a. s.
 

02.12.2019 Bc. David Hocke