Reakce na článek MF Dnes „Kotlíkové dotace si rozebrali roboti“

Jihočeský kraj tímto reaguje na článek uveřejněný v tištěném deníku MF Dnes dne 27. 9. 2019 s názvem „Kotlíkové dotace si rozebrali roboti“. Tento článek se nezakládá na pravdě a obsahuje mnoho neověřených informací a spekulací. 

Jihočeský kraj uvádí, že v rámci III. výzvy kotlíkových dotací bylo doposud přijato přes 5 tisíc žádostí.  Jak již Jihočeský kraj mnohokrát uvedl, celý systém se po zahájení příjmu žádostí potýkal s nebývalým náporem žadatelů, kteří usilovali o získání dotace na výměnu zastaralého kotle. Tento nebývalý nápor na infrastrukturu kraje způsobil výrazné zpomalení systému pro příjem dotací. V době, kdy byl systém výrazně zpomalen, činili IT zaměstnanci kraje všechny kroky k tomu, aby byl systém opětovně stabilizován. Při prvotních prověřováních se sice situace jevila tak, že systém mohl být zahlcen tzv. roboty či podroben nějaké formě vnějšího útoku, nicméně dalšími analýzami, které nebylo možné učinit ihned v době, kdy bylo prioritní snahou systém opět rozpohybovat, nebylo zjištěno, že by byl systém zatížen extrémními požadavky ze stejných IP adres nebo že by se jednalo o formu vnějšího útoku. Žádné indicie tak nenasvědčují, že by bylo podávání žádostí zatíženo těmito negativními skutečnostmi. 

Je proto možné uvést, že nasazení robotů v průběhu III. výzvy nebylo prokázáno. V žádném případě tak nejsou pravdivé informace o tom, že by se na systému podíleli „podnikavci“, jak uvádí zmíněný článek, kteří by prostřednictvím algoritmu byli schopni předstihnout během prvních několika minut po spuštění podávání žádostí ostatní žadatele tak, že by se na osoby, které podávají žádosti samy, nedostalo. 

V rámci IT systémů kraje bylo zjištěno, že při podávání žádostí byli pravděpodobně aktivní zprostředkovatelé pro poskytování dotací. Je přitom zcela legitimní, aby za žadatele (nebo i více žadatelů) podával žádost někdo jiný, pokud je k tomuto kroku zmocněn, například společnost, která se administrací dotací zabývá, neboť možnost jednat za jiného nelze vyloučit. Pokud by kraj k takovému kroku přistoupil, vyřadil by z možného podávání žádostí velký okruh žadatelů, kteří nejsou schopni žádost sami stanoveným způsobem podat (osoby, které nejsou technicky zdatné, senioři, osoby, které se nemohou v danou dobu výzvy zúčastnit atd.). Samotná skutečnost podání žádosti za jiného je předvídanou a právními předpisy dovolenou skutečností, a nemůže mít tedy sama o sobě za následek zrušení III. výzvy.

Stejně jako v předchozích dvou kolech budou duplicitní žádosti ze systému odstraněny a pro získání dotace bude rozhodný čas přijetí elektronické žádosti, k níž byla následně doručena listinná verze. 
 

27.09.2019 Bc. David Hocke