Rezervace

Názorné video s informacemi, jak celý systém funguje

Zobrazeno 1 - 50 z 93
KHEJ - Odbor kancelář hejtmana
KRED - Odbor kancelář ředitele
Konzultace ke stížnostem

Podávání stížností

OPZU - Odbor právní a krajský živnostenský úřad
OREG - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Úhrada nákladů na pořízení změn územních plánů

Konzultace ohledně rozsahu pořízené změny

OZZL - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Geologické práce - vrty

Žádost o vydání vyjádření k projektu vrtných prací