Režim návštěv v Nemocnici Prachatice od středy 19. května 2021

V souladu s novým mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (č. j.: MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN) a příznivou epidemiologickou situací povoluje od středy 19. 5. 2021 Nemocnice Prachatice, a.s. návštěvy hospitalizovaných pacientů.

Osoba navštěvující pacienta:

  • Nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19  (v případě podezření na onemocnění u návštěvy může být změřená teplota a proveden pohovor zjišťující výskyt příznaků onemocnění)
  • Po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor bez výdechového ventilu naplňující příslušné normy (minim. FFP2, KN 95); výjimku mají děti - děti do dvou let věku nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, u dětí od dvou do patnácti let věku je umožněn i jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa)
  • Provede desinfekci rukou (k dispozici na vstupu na oddělení a na jednotlivé pokoje)
  • Předloží na výzvu personálu některý z níže uvedených dokladů: 

a) záznam o negativním výsledku RT-PCR 2 nebo POC antigenního test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 48 hodin (vyšetření lze např. absolvovat v Odběrovém místě Nemocnice Prachatice, a.s. (https://planner.nempt.cz/ ), nebo

b) certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

c) doklad o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, u kterého již uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS CoV- neuplynulo více než 90 dní.

Režim návštěv počítá s tím, že v jednom okamžiku může být návštěva na pacientském pokoji pouze u jednoho pacienta v počtu max. 2 osob, délka návštěvy je omezena na 15 minut. 

Dále v souvislosti s návštěvami:

  • Zvažte, zda je návštěva u pacienta nutná a bezpečná!
  • Osoby mající tělesnou teplotu nad 37°C se nemohou návštěvy účastnit!
  • Pokud to stav pacienta dovolí, preferujte návštěvu ve venkovních prostorech nebo společných prostorech nemocnice!
  • Před vstupem na pokoj pacienta proveďte hygienickou dezinfekci rukou!
  • Za pohyb a zvládání hygienických pravidel u dětí na oddělení a pokoji zodpovídá rodič dítěte!

Návštěvy musí dbát pokynů zdravotnického personálu!
 

19.05.2021 Bc. David Hocke