Rodičům pomáhají mikrojesle, Jihočeši mají jedno zařízení v Milevsku

Rodiče malých dětí musejí často řešit otázku, jak nejlépe sladit pracovní a rodinný život. Už několik let jim tohle dilema pomáhají řešit mikrojesle – zařízení péče o děti od půl roku věku. V Jihočeském kraji mohou rodiče využít Mikrojesle Milísek v Milevsku. Za tři a půl roku jejich existence jimi prošly zhruba tři desítky dětí.

Právě poptávka rodičů ročních i mladších dětí byla impulsem pro vznik Mikrojeslí Milísek. „Žijeme v době, kdy se prolamují zažité stereotypy a stigmata a stále častěji se setkáváme s tím, že maminky na rodičovské dovolené touží po seberealizaci mnohem dříve. Ať už se jedná o navázání na svoji předchozí pracovní kariéru, byť jen na částečný úvazek, nebo o rekvalifikační kurzy. Chtěla jsem jim poskytnout podporu,“ vysvětluje ředitelka Centra mladé rodiny Milísek Lenka Bečková důvody, proč mikrojesle otevřela. 

V mikrojeslích mohou být najednou jen čtyři děti, aby se pečující osoba mohla každému věnovat individuálně podle jeho potřeb. V praxi jedno zařízení navštěvuje dětí víc, protože se v docházce různě střídají. „Přednostně jsme přijímali mladší děti, případně jsme to posuzovali individuálně. Například maminka samoživitelka dostala přednost,“ upřesňuje klíč výběru Lenka Bečková. V roce 2017, kdy se mikrojesle Milísek otevřely, do nich nastoupili i dva půlroční chlapečci; pobyt bez problémů zvládli. Letos navštěvuje Mikrojesle Milísek sedm dětí, nejčastěji chodí na dva až tři dny v týdnu. Většinou jde o děti z Milevska anebo z okolních obcí. 

Denní program v mikrojeslích závisí na tom, jak staré děti zrovna v zařízení jsou. Veškeré herní aktivity jsou přiměřené věku a schopnostem dítěte. V průběhu celého dne je pečlivě zajištěna bezpečnost a hygiena dětí včetně přebalování. Důležité je, aby se děti v mikrojeslích cítily jako doma. V Milískovi si mohou přinést z domova svoji oblíbenou hračku nebo polštářek. Děti chodí po obědě spát, malé spinkají i dopoledne. Odloučení mnohdy zvládají hůře rodiče a na své děti jej nevědomky přenášejí. „Snažíme se jim poradit a vysvětlit, že pokud se s tím vnitřně ztotožní oni sami, proběhne samotný proces adaptace dětí v mikrojeslí snáze,“ doplňuje Lenka Bečková. 

První mikrojesle začaly fungovat v České republice v roce 2016, dnes mají rodiče k dispozici 98 zařízení po celém Česku. Většinou je provozují neziskové organizace, někde přímo obce, a to díky dotacím z Operačního programu Zaměstnanost. Provozovatelé po celou dobu spolupracují s odbornými garantkami z Ministerstva práce a sociálních věcí, které jim pomáhají zajistit kvalitní péči v jejich zařízení.  Rodiče ve většině mikrojeslí zpravidla neplatí tzv. školkovné, respektive se podílejí jen na úhradě nákladů za stravování. Aby mohli rodiče pro své děti mikrojesle využít, je potřeba, aby buď chodili do zaměstnání, studovali, rekvalifikovali se, anebo si práci aktivně hledali. Mikrojesle Milísek budou pomáhat dětem a rodičům v rámci dotace minimálně do poloviny roku 2022. 

Více informací: https://mikrojesle.mpsv.cz/
Seznam mikrojeslí dle jednotlivých krajů: https://mikrojesle.mpsv.cz/index.php/zrizovatele-mikrojesli/

Autor textu: Mgr. Adéla Pobořilová

24.06.2020 Bc. David Hocke