Text na řeč

Zastupitelstvo kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje má 55 členů. Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí, mandát člena zastupitelstva kraje vzniká zvolením. Člen zastupitelstva skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

Zasedání v aktuálním volebním období 2020 - 2024

Archiv zasedání 2016 - 2020

Archiv zasedání do roku 2016

Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje 2016 - 2020

Archiv zasedání 2016 - 2020

Materiály pro jednání jsou zveřejněny v přiměřeném rozsahu a v upravené podobě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu Jihočeského kraje.

Podkladové materiály u bodů programu jednání, u kterých je uvedeno "dodatečně" a "nový bod", budou zveřejněny po projednání.

Účast členů na jednáních ZK

Plánované termíny jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Plánovaná zasedání roku 2020:

3. 11. 2020

Složení Zastupitelstva Jihočeského kraje

 

  Příjmení, jméno, tituly Kandidátní listina    
1 Bartošek Jan, Ing. TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy Bartošek Jan bartosek-zast@kraj-jihocesky.cz
2 Bastlová Olga, Ing. ČSSD Bastlová Olga bastlova-zast@kraj-jihocesky.cz
3 Bauer Jan, Ing. ODS Bauer Jan bauer-zast@kraj-jihocesky.cz
4 Petra    Blížilová Petra, Ing. ČSSD   blizilova-zast@kraj-jihocesky.cz
5 Bouzek Tomáš, JUDr., Ing. TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy Bouzek Tomáš bouzek-zast@kraj-jihocesky.cz
6 Doležal Martin, Mgr., Ing. Jihočeši 2012 Doležal dolezal-zast@kraj-jihocesky.cz
7 Eliáš Petr ODS Eliáš elias-zast@kraj-jihocesky.cz
8 Fencl Jiří, Ing. STAN   fencl-zast@kraj-jihocesky.cz
9 Fišer Jiří, Ing. Jihočeši 2012 Fišer fiser-zast@kraj-jihocesky.cz
10 Hajdušek Tomáš, Ing. ODS Hajdušek hajdusek-zast@kraj-jihocesky.cz
11 Heller Šimon, Mgr. TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy   heller-zast@kraj-jihocesky.cz
12 Hetešová Linda, Ing.    ODS   hetesova-zast@kraj-jihocesky.cz
13 Hloušek Radek ANO 2011 Hloušek hlousek-zast@kraj-jihocesky.cz
14 Holický Petr, Ing. ANO 2011 Holický holicky-zast@kraj-jihocesky.cz
15 Hořánek Jiří, Mgr., Ing. ANO 2011   horanek@kraj-jihocesky.cz
16 Hošek Jan, Bc. Česká pirátská strana   hosek@kraj-jihocesky.cz
17 Hroch Pavel Jihočeši 2012 Hroch hroch@kraj-jihocesky.cz
18 Huneš Robert, PhDr., Mgr. TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy   hunes-zast@kraj-jihocesky.cz
19 Joch Miroslav, Ing. ČSSD Joch joch-zast@kraj-jihocesky.cz
20 Kákona Martin, Ing. Česká pirátská strana   kakona-zast@kraj-jihocesky.cz
21 Kaštovský Marcel, Ing., MBA ANO 2011   kastovsky-zast@kraj-jihocesky.cz
22 Klíma Pavel, Mgr. TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy Klíma Pavel klima-zast@kraj-jihocesky.cz
23 Knot Josef, JUDr., MBA STAN Knot Josef knot@kraj-jihocesky.cz
24 Konečný František, Ing., Ph.D. ANO 2011 Konečný František konecny-zast@kraj-jihocesky.cz
25 Korytářová Lucie, Mgr. Česká pirátská strana   korytnarova-zast@kraj-jihocesky.cz
26 Kovářová Veronika, Ing. arch. Česká pirátská strana   kovarova-zast@kraj-jihocesky.cz
27 Kozlová Lucie, doc., Dr., Ing., Ph.D. ODS Kozlová Lucie kozlova-zast@kraj-jihocesky.cz
28 Krák Antonín, Mgr., Bc. ČSSD Krák Antonín krak@kraj-jihocesky.cz
29 Krob Jan, Ing. ODS   krob-zast@kraj-jihocesky.cz
30 Kuba Martin, MUDr. ODS Kuba kuba-zast@kraj-jihocesky.cz
31 Leština Dan, Ing. Česká pirátská strana   lestina-zast@kraj-jihocesky.cz
32 Mareš Lukáš, MUDr. Česká pirátská strana   mares-zast@kraj-jihocesky.cz
33 Martanová Jaroslava, Ing. STAN   martanova-zast@kraj-jihocesky.cz
34 Moravec Libor, Mgr. ANO 2011   moravec-zast@kraj-jihocesky.cz
35 Novák Jan, Bc. Česká pirátská strana   novak-zast@kraj-jihocesky.cz
36 Pánková Ludmila ANO 2011   pankova-zast@kraj-jihocesky.cz
37 Pavlík Štěpán, Ing.  Jihočeši 2012   pavlik-zast@kraj-jihocesky.cz
38 Přibáň Michal, MUDr. ODS   priban-zast@kraj-jihocesky.cz
39 Roubíček Jiří, Bc. Česká pirátská strana   roubicek@kraj-jihocesky.cz
40 Ryba Miroslav, Bc. ANO 2011   ryba-zast@kraj-jihocesky.cz
41 Smitka Jan, Ing., MBA ANO IngSmitka smitka-zast@kraj-jihocesky.cz
42 Sojka Petr ANO 2011 Petr Sojka ANO 2011 sojka-zast@kraj-jihocesky.cz
43 Soumar Josef Česká pirátská strana   soumar-zast@kraj-jihocesky.cz
44 Stráská Ivana, Mgr. ČSSD Stráská straska@kraj-jihocesky.cz
45 Svoboda Jiří, Ing. ANO 2011 Svoboda svoboda-zast@kraj-jihocesky.cz
46 Šiftová Barbora, Ing. ANO 2011   siftova-zast@kraj-jihocesky.cz
47 Škodová Parmová Dagmar, doc., Dr., Ing. ODS   skodova-parmova-zast@kraj-jihocesky.cz
48 Šťastná Hana, Ing ODS   stastna-zast@kraj-jihocesky.cz
49 Švec Jiří, Bc. STAN Svec svec@kraj-jihocesky.cz
50 Talíř František, Mgr. TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy   talirj-zast@kraj-jihocesky.cz
51 Trambová Petra, Ing. arch.  TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy   trambova-zast@kraj-jihocesky.cz
52 Turek Michal, MUDr., MBA. ČSSD   turek-zast@kraj-jihocesky.cz
 
53 Váňa Jan, PaedDr. ODS Vána vana-zast@kraj-jihocesky.cz
54 Vostradovský Václav STAN   vostradovsky-zast@kraj-jihocesky.cz
55 Zahradník Jan, RNDr. ODS zahradník zahradnik-zast@kraj-jihocesky.cz

 

Počty mandátů v Zastupitelstvu Jihočeského kraje po volbách 2. - 3. 10. 2020
  • ANO 2011 - 12 mandátů
  • ODS - 12 mandátů
  • Česká pirátská strana - 9 mandátů
  • TOP 09 a KDU-ČSL – Společně pro jižní Čechy - 7 mandátů, z toho TOP 09 3 mandáty, KDU-ČSL 4 mandáty
  • ČSSD - 6 mandátů
  • STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - 5 mandátů
  • JIHOČEŠI 2012 - 4 mandáty
Pravomoci Zastupitelstva Jihočeského kraje

Kraj je spravován zastupitelstvem, které rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání je vždy veřejné. Pravomoc zastupitelstva, jeho jednání a odměňování členů vymezuje zákon 129/2000 Sb., o krajích. Zastupitelstvo Jihočeského kraje má 55 členů.

Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.


Zastupitelstvu je podle zákona o krajích vyhrazeno

a) předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně,
b) předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, má-li za to, že jsou v rozporu se zákonem,
c) vydávat obecně závazné vyhlášky kraje,
d) koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat strategie rozvoje územního obvodu kraje podle zvláštních zákonů, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění,
e) schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění,
f) volit zástupce kraje do regionálních rad regionů soudržnosti,
g) stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje,
h) rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci,
i) schvalovat rozpočet kraje, schvalovat závěrečný účet kraje a schvalovat účetní závěrku kraje sestavenou k rozvahovému dni,
j)zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny,
k) rozhodovat o založení a rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy, rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
l) delegovat zástupce kraje, s výjimkou § 59 odst. 1 písm. j), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast,
m) navrhovat zástupce kraje do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání; to neplatí, rozhoduje-li rada ve věcech jediného společníka obchodní společnosti podle § 59 odst. 1 písm. j),
n) volit a odvolávat hejtmana, náměstka (náměstky) hejtmana a další členy rady z řad svých členů a odvolávat je z funkce,
o) stanovit funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni a od kterého dne,
p)zřizovat a zrušovat výbory, volit a odvolávat jejich předsedy a členy,
q) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za měsíc,
r) stanovit paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 46 odst. 3, rozhodovat o mimořádných odměnách podle § 51, o plněních pro členy zastupitelstva podle § 55 a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům zastupitelstva podle § 56a odst. 6,
s) vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi krajem a členem zastupitelstva,
t) stanovit pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva (§ 56),
u) rozhodovat o peněžitých plněních spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva,
v) udělovat ceny kraje,
w) rozhodovat o vyhlášení krajského referenda,
x) plnit další úkoly stanovené zákonem.

Zastupitelstvo rozhoduje o zrušení usnesení rady, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 62 zákona o krajích.


Zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních kraje:

a) nabytí a převod hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací,
b) poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 100 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce,
c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu,
d) poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití, s výjimkou poskytování dotací v době vyhlášení krizového stavu podle jiného právního předpisu, je-li dotace poskytována v souvislosti s vyhlášeným krizovým stavem,
e) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 200 000 Kč,
f) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 200 000 Kč,
g) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
h) postoupení pohledávky vyšší než 200 000 Kč,
i) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, zápůjčky, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a ke smlouvě o společnosti,
j) zastavení nemovitostí,
k) vydání komunálních dluhopisů,
l) stanovení majetkové účasti na podnikání jiných právnických osob,
m) peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob,
n) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví kraje,
o) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví kraje nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby krajem v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo zcela nebo zčásti svěřit radě nebo hejtmanovi.

K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě zastupitelstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.