Seminář č.3: SOUSEDSKÁ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE JAKO ÚČINNÁ ODPOVĚĎ NA PROMĚNY SVĚTA, čtvrtek 22. září / Seminar No.3: Neighborhood cross-border cooperation as an effective response to the changes in the world, Thursday, September 22