Text na řeč

Školství

ZÁKLADNÍ INFORMACE O JIHOČESKÉM ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU

ŠKOLA

 

Pokyn hejtmana č. 51 - k distribuci testovacích sad antigenních testů v souvislosti s onemocněním COVID-19 školám a školským zařízením na území Jihočeského kraje

Pokyn hejtmana č. 51 ze dne 17. května 2021

Seznam škol a školských zařízení

Usnesení vlády č. 352 ze dne 6. dubna 2021

Informace pro školy – testování od 10. 5. 2021 – určeno ZŠ, SŠ - vystaveno 14. 5. 2021

INFORMACE MŠMT PRO ŠKOLY – ZAVEDENÍ TESTOVÁNÍ PCR OD 10. 5. 2021

 • PCR testování je možnost pro školy, nejedná se tedy o povinnost školy,
 • oznámení prostřednictvím dotazníku MŠMT v systému pro sběr dat (http://sberdat.uiv.cz/login/) škola provede až v okamžiku, kdy má od daného data zajištěno PCR testování,
 • od data, kdy škola závazně oznámí, že bude provádět PCR testování, nebudou této škole již dále centrálně distribuovány antigenní testy,
 • finanční prostředky obdrží pouze přihlášené školy k PCR testování prostřednictvím dotazníku MŠMT podle počtu vykázaných provedených testů ve webové aplikaci Covid Forms App, a to pouze od data, kdy závazně PCR testování oznámily,
 • období, za které budou poskytnuty finanční prostředky školám na PCR testování, končí dnem 30. 6. 2021,
 • poskytnuté finanční prostředky budou mít zvláštní účelový znak, v účetnictví školy je tedy nutné je sledovat odděleně,
 • finanční prostředky jsou účelově určeny na zajištění PCR testování (mimořádně Ag testování) – nelze je tedy použít na jiné náklady školy – nespotřebovanou část dotace je proto třeba ze strany školy vrátit.
   

INFORMACE PRO ŠKOLY – CENTRÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ

 • antigenní testy budou distribuovány na úroveň krajů a dále škol v týdnu 17. – 21. 5. 2021 (první část dodávky),
 • antigenní testy z této dodávky jsou určeny pro zajištění potřeby škol od 24. 5. 2021,
 • pro období do 21. 5. 2021 bude školám k dispozici rezerva MŠMT na krajském pracovišti Národního pedagogického institutu Hlinsko 49, 370 01 České Budějovice, tel č. 387 699 027, e -mail: cbudejovice@npi.cz,
 • rezerva antigenních testů na NPI bude k dispozici těm školám, které prokazatelně nebudou disponovat dostatkem testů (zjišťuje se podle dotazníkových šetření MŠMT a podle počtu vykázaných žáků ve výkonových výkazech k 31. 3. 2021).

 

V případě nejasností či dalších dotazů se můžete obracet i na Koronalinku MŠMT:

 • 723 447 114
 • 770 158 757
 • 773 752 081
 • 773 752 601

Linky pro ředitele škol:

 • 771 139 398
 • 771 139 410

Linky jsou v provozu každý všední den od 8.00 do 17:00 hodin.
Vaše dotazy je možno také zasílat na svodný email: koronavirus@msmt.cz

Verze ke stažení: Informace pro školy – testování od 10. 5. 2021 – určeno ZŠ, SŠ - vystaveno 14. 5. 2021

ERouška – informace MŠMT ČR
ERouška – informace MŠMT ČR

Ministerstvo zdravotnictví před časem představilo novou verzi aplikace eRouška, která je součástí systému Chytré karantény, a pomáhá eliminovat přenos nákazy tím, že upozorní své uživatele v případě, že se setkal s jiným uživatelem, který byl pozitivně testován na onemocnění COVID-19. Díky tomu pomáhá efektivně předcházet plošným epidemiologickým a karanténním nařízením. Hlavní myšlenka nové eRoušky stojí na dobrovolnosti a rovněž na přísném protokolu, který chrání osobní data uživatelů.

ERouška – informace MŠMT ČR

Zavedení Office 365 a Teams ve škole - návod

Zavedení Office 365 a Teams ve škole - návod

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 - určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte

Management u akutních onemocnění

Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol

Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol

MŠMT – nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se snaží vyřizovat veškeré dotazy, které souvisejí s provozem škol a koronavirem. Níže vám přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které se této problematiky týkají. Dotazy jsou průběžně aktualizovány.

MŠMT – nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

Podpora škol a pedagogů při on-line vzdělávání 

Na následujících stránkách je uvedeno několik nástrojů a služeb, které mohou pomoci školám a pedagogům při on-line vzdělávání. Odkazy jsou zaměřené na všechny stupně škol i pro další možné vzdělávání.
 

https://kap.kraj-jihocesky.cz/cs/line-vzdelavaci-zdroje