Text na řeč

Školství

ZÁKLADNÍ INFORMACE O JIHOČESKÉM ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU

ŠKOLA

 

Pokyn hejtmana č. 48 - k distribuci testovacích sad antigenních testů v souvislosti s onemocněním COVID-19 školám a školským zařízením na území Jihočeského kraje

Pokyn hejtmana č. 48 ze dne 6. dubna 2021

Pokyn hejtmana č. 47 - k distribuci OP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky do škol a školských zařízení na území Jihočeského kraje

Pokyn hejtmana č. 47 ze dne 4. března 2021

Pokyn hejtmana č. 46 - zajištění vykonávání péče o děti ve věku od 2 do 12 let, o které nemohou za krizové situace pečovat zákonní zástupci

Pokyn hejtmana č. 46 ze dne 1. března 2021

Seznam škol vykonávajících péči o mládež v krizové situaci

V rámci celého kraje bylo aktivováno celkem 67 základních a mateřských škol (39 škol jako hlavní a 28 jako náhradní), které byly Pokynem hejtmana určeny k zajištění péče o děti a žáky, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, příslušníky ozbrojených sil, zaměstnanci Úřadu práce ČR, zaměstnanci ČSSZ a OSSZ, Finanční správy ČR, zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci zařízení školního stravování a zaměstnanci České pošty, s. p.

V případě zájmu výše uvedených profesí o zajištění péče o jejich dítě nebo žáka ve věku od 3 do 12 let je třeba předem kontaktovat zástupce školy a domluvit si rozsah zajištění péče. 

Počet otevřených škol, včetně případné aktivace náhradních škol se bude odvíjet od reálné potřeby rodičů. 


Seznam škol

ERouška – informace MŠMT ČR
ERouška – informace MŠMT ČR

Ministerstvo zdravotnictví před časem představilo novou verzi aplikace eRouška, která je součástí systému Chytré karantény, a pomáhá eliminovat přenos nákazy tím, že upozorní své uživatele v případě, že se setkal s jiným uživatelem, který byl pozitivně testován na onemocnění COVID-19. Díky tomu pomáhá efektivně předcházet plošným epidemiologickým a karanténním nařízením. Hlavní myšlenka nové eRoušky stojí na dobrovolnosti a rovněž na přísném protokolu, který chrání osobní data uživatelů.

ERouška – informace MŠMT ČR

Zavedení Office 365 a Teams ve škole - návod

Zavedení Office 365 a Teams ve škole - návod

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 - určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte

Management u akutních onemocnění

Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol

Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol

MŠMT – nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se snaží vyřizovat veškeré dotazy, které souvisejí s provozem škol a koronavirem. Níže vám přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které se této problematiky týkají. Dotazy jsou průběžně aktualizovány.

MŠMT – nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

Podpora škol a pedagogů při on-line vzdělávání 

Na následujících stránkách je uvedeno několik nástrojů a služeb, které mohou pomoci školám a pedagogům při on-line vzdělávání. Odkazy jsou zaměřené na všechny stupně škol i pro další možné vzdělávání.
 

https://kap.kraj-jihocesky.cz/cs/line-vzdelavaci-zdroje