Text na řeč

Školství

ZÁKLADNÍ INFORMACE O JIHOČESKÉM ŠKOLSTVÍ VE STAVU NOUZE

ŠKOLA

 

Pokyny pro zajištění letní dětské rekreace

Doporučení k pořádání akcí pro děti v souladu s § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví

Na základě jednání krizového štábu Jihočeského kraje a vyjádření hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské vyzýváme pořadatele akcí pro děti, které probíhají v souladu s ustanovením § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví, a mimo jiné v běžné situaci nepodléhají ohlašovací povinnosti u místně příslušné krajské hygienické stanice, aby v letošním roce dodrželi doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky a splnili ohlašovací povinnost vůči KHS a zajistili provedení dalších povinností (podrobnosti viz materiál MZ ČR Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020).
 

Doporučení k pořádání akcí pro děti v souladu s § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví

Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020

Tábory

Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol

Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Více informací naleznete na webu MŠMT.

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2019/2020

Veškeré informace k přijímacím řízením ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2019/2020 naleznete zde

Informace k usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Informace k usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí Čj. MSMT-12409/2020-2

Aktualizace k 25. 3. 2020

Vláda nařídila usnesením ze dne 15. 3. 2020 č. 219 v souladu s krizovým zákonem hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy, aby s účinností od 17. března 2020 6:00 hod. v místech potřeby určili školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče o děti ve skupinkách nejvýše 15 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci

  • bezpečnostních sborů, 
  • obecní policie,
  • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví, 
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení. 

Dne 23. 3. 2020 vláda usnesením č. 276 rozšířila okruh výše uvedených zaměstnanců o zaměstnance

  • obcí zařazené do obecních úřadů k výkonu sociální práce,
  • krajů zařazené do krajských úřadů k výkonu sociální práce,
  • poskytovatelů sociálních služeb.

Kompletní informaci naleznete zde

Usnesení vlády č. 219

Usnesení vlády č. 276

Školy a školská zařízení určené pro děti krizových složek v Jihočeském kraji

V rámci celého Jihočeského kraje byly v každé obci s rozšířenou působností aktivovány mateřské a základní školy, které zajišťují péči dětem o které se nemohou postarat rodiče, nebo jiní zákonní zástupci z důvodu jejich aktivního nasazení na řešení krizové situace. Jsou to zaměstnanci bezpečnostních a sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, lékáren a příslušníci ozbrojených bezpečnostních sil, anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určených školských zařízení. 

Mateřské a základní školy jsou od 19. 3. 2020 připraveny péči zajišťovat. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy již všem zařízením zaslal seznamy dětí.  Upozorňujeme, že v jedné třídě může být pouze 15 dětí. Je tedy možné, že v případě, kdy se do MŠ a ZŠ jednoho zřizovatele hlásí malý počet dětí, ten pak skupinu sloučí.

Dle sdělení MŠMT musí i děti nosit roušky, možno i našité, kterými je musí vybavit jejich rodiče.

Seznam zařízení

MŠMT – nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru

Ministerstvo školství se v posledních dnech snaží vyřizovat veškeré dotazy, které souvisejí s vyhlášením nouzového stavu na území ČR. Níže vám přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které se této problematiky týkají. Dotazy jsou průběžně aktualizovány. 

MŠMT – nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru

Podpora škol a pedagogů při on-line vzdělávání 

Na následujících stránkách je uvedeno několik nástrojů a služeb, které mohou pomoci školám a pedagogům při on-line vzdělávání. Odkazy jsou zaměřené na všechny stupně škol i pro další možné vzdělávání.
 

https://kap.kraj-jihocesky.cz/cs/line-vzdelavaci-zdroje