Text na řeč

Školství

ZÁKLADNÍ INFORMACE O JIHOČESKÉM ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU

ŠKOLA

 

Opatření MŠMT ČR – informace o omezení výuky ze dne 13. října 2020

Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke Covid-19 ze dne 13. 10. 2020

Seznam škol vykonávajících péči o mládež v krizové situaci

V rámci celého kraje bylo dnešním dnem aktivováno celkem 36  mateřských a základních škol, které byly Pokynem hejtmanky určeny k zajištění péče o děti a žáky, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

V případě zájmu výše uvedených profesí o zajištění péče o jejich dítě nebo žáka ve věku od 3 do 12 let, je třeba předem kontaktovat zástupce školy a domluvit si rozsah zajištění péče. 

V každé obci s rozšířenou působností je určena jedna mateřská a jedna základní škola, v Českých Budějovicích jsou určeny 2 mateřské a 2 základní školy. Počet otevřených škol se bude odvíjet od reálné potřeby rodičů. 


Krizová školská zařízení zůstanou v provozu i o podzimních prázdninách

Vzdělávací zařízení zajišťující péči o děti zdravotníků a složek IZS zůstávají v provozu i po dobu podzimních prázdnin. Týká se to tedy i 26. a 27. října, které byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášeny dne 8. října za volné dny. Pokud tedy bude ze strany oprávněných zákonných zástupců zájem o hlídání dětí, určená vzdělávací zařízení musí zůstat otevřena.


Seznam škol

Opatření MŠMT ČR – informace o omezení výuky ze dne 8. října 2020

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Informace pro školy a školská zařízení
Opatření MŠMT
Opatření pro školy - přehledně
Příklady - střídavá výuka ZŠ

ERouška – informace MŠMT ČR
ERouška – informace MŠMT ČR

Ministerstvo zdravotnictví před časem představilo novou verzi aplikace eRouška, která je součástí systému Chytré karantény, a pomáhá eliminovat přenos nákazy tím, že upozorní své uživatele v případě, že se setkal s jiným uživatelem, který byl pozitivně testován na onemocnění COVID-19. Díky tomu pomáhá efektivně předcházet plošným epidemiologickým a karanténním nařízením. Hlavní myšlenka nové eRoušky stojí na dobrovolnosti a rovněž na přísném protokolu, který chrání osobní data uživatelů.

ERouška – informace MŠMT ČR

Distribuce respirátorů do škol a školských zařízení

Během dnešního odpoledne obdrží Jihočeský kraj dodávku 179.360 ks respirátorů FFP2 určených dle usnesení vlády ze dne 5.10.2020 pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 584 škol a školských zařízení v kraji. V distribučním skladu kraje budou během dnešního odpoledne podle distribučního seznamu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připraveny balíčky pro jednotlivé školy. Zítra ráno bude zahájen rozvoz na obce s rozšířenou působností, které zajistí předání školám a školským zařízením ve svém správním obvodu. Výjimkou jsou školy a školská zařízení, která jsou zřizovaná krajem a nacházejí se v okrese České Budějovice. Těm zajistí předání krajský úřad. K převzetí respirátorů musí mít zástupce školy občanský průkaz. Přidělení respirátorů v rámci školy a školského zařízení je v kompetenci ředitele dané školy či školského zařízení.
 


Stručné informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke způsobu výpočtu počtu respirátorů

Každé škole a školskému zařízení, které bylo k 30. 9. 2020 zapsáno ve školském rejstříku a není mimo provoz, posíláme takové množství respirátorů, které odpovídá poslednímu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy známému stavu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců přepočteného, který byl školou/ŠZ vykázán k 30. 6. 2020 na výkaze P1-04 (počet 10ks/osoba). Je zřejmé, že aktuální průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený, stejně jako počet fyzických osob, může být v dané škole/ŠZ vyšší, a to nejen z důvodu případného nárůstu výkonů. Proto toto množství bylo ještě navýšeno paušálně alespoň o 6 %. U škol/ŠZ, za které nemělo ministerstvo k dispozici žádná vykázaná data, pak obdrží subjekt respirátory na takový počet zaměstnanců, který byl se školou/ŠZ telefonicky vykomunikován, resp. odhadnut z výkonových dat či s přihlédnutím k rejstříkové kapacitě.

Každá právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení by tak měla obdržet takový počet respirátorů FFP2, který je uveden distribučním seznamu - viz příloha.

Způsob distribuce přidělených respirátorů uvnitř příslušné právnické osoby (školy nebo školského zařízení) je následně v kompetenci ředitele dané školy či školského zařízení s ohledem na jejich konkrétní situaci a potřeby.
V případných dalších otázkách distribučního seznamu se případně obracejte na paní náměstkyni ministra školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce ekonomické Pavlu Katzovou  e-mail: pavla.katzova@msmt.cz.


Příloha:

Distribuční seznam MŠMT pro Jihočeský kraj

Zavedení Office 365 a Teams ve škole - návod

Zavedení Office 365 a Teams ve škole - návod

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 - určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte

Management u akutních onemocnění

Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19

Metodický návod naleznete ZDE

Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol

Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol

MŠMT – nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se snaží vyřizovat veškeré dotazy, které souvisejí s provozem škol a koronavirem. Níže vám přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které se této problematiky týkají. Dotazy jsou průběžně aktualizovány.

MŠMT – nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

Podpora škol a pedagogů při on-line vzdělávání 

Na následujících stránkách je uvedeno několik nástrojů a služeb, které mohou pomoci školám a pedagogům při on-line vzdělávání. Odkazy jsou zaměřené na všechny stupně škol i pro další možné vzdělávání.
 

https://kap.kraj-jihocesky.cz/cs/line-vzdelavaci-zdroje