Text na řeč

Školství

ZÁKLADNÍ INFORMACE O JIHOČESKÉM ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU

ŠKOLA

 

Informace MŠMT k distribuci testů k testování dětí a žáků od 24. 1. 2022

Následující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy shrnuje, jak bude probíhat distribuce testů pro další 4 testovací termíny (počínaje testováním od 24. ledna 2022).

Informace naleznete ZDE

Screeningové testování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních a pravidla týkající se povinného testování zaměstnanců

Ze dne 13.1.2022: Nově je pokyn upraven v souladu s novými pravidly testování dětí, žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení. Nejdůležitější změny pravidel od 3. 1. 2022 jsou uvedeny červeně, změny od 17. 1. 2022 jsou zeleně.

Screeningové testování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních a pravidla týkající se povinného testování zaměstnanců

Mimořádná opatření MZ

Mimořádné opatření pro testování ve školách u zaměstnanců škol a školských zařízení, ve kterých probíhá testování dětí a žáků (přípravné třídy základní školy, přípravný stupeň základní školy speciální, základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy) a zaměstnanců školní jídelny nebo školní jídelny – výdejny, která poskytuje školní stravování těmto dětem nebo žákům.


Mimořádné opatření pro testování všech zaměstnanců ostatních škol a školských zařízení neuvedených v předešlém bodě (MŠ, ZUŠ, VOŠ, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školská poradenská zařízení).


Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců a dalších osob s platností od 17.1.2022, provede každá právnická a fyzická osoba za každého svého zaměstnance, který měl pozitivní výsledek rychlého antigenního testu (RAT), zápis do Informačního systému infekčních nemocí ISIN. Veškeré informace jsou k dispozici v Manuálu pro testování ve firmách.


Mimořádné opatření k nošení ochrany dýchacích cest

Informace o podmínkách účasti na lyžařském výchovně výcvikovém kurzu

Informace o podmínkách účasti na lyžařském výchovně výcvikovém kurzu organizovaném základní nebo střední školou

ERouška – informace MŠMT ČR
ERouška – informace MŠMT ČR

Ministerstvo zdravotnictví před časem představilo novou verzi aplikace eRouška, která je součástí systému Chytré karantény, a pomáhá eliminovat přenos nákazy tím, že upozorní své uživatele v případě, že se setkal s jiným uživatelem, který byl pozitivně testován na onemocnění COVID-19. Díky tomu pomáhá efektivně předcházet plošným epidemiologickým a karanténním nařízením. Hlavní myšlenka nové eRoušky stojí na dobrovolnosti a rovněž na přísném protokolu, který chrání osobní data uživatelů.

ERouška – informace MŠMT ČR

Zavedení Office 365 a Teams ve škole - návod

Zavedení Office 365 a Teams ve škole - návod

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 - určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte

Management u akutních onemocnění

Podpora škol a pedagogů při on-line vzdělávání 

Na následujících stránkách je uvedeno několik nástrojů a služeb, které mohou pomoci školám a pedagogům při on-line vzdělávání. Odkazy jsou zaměřené na všechny stupně škol i pro další možné vzdělávání.
 

https://kap.kraj-jihocesky.cz/cs/line-vzdelavaci-zdroje