Strakonice, Soběslav a Horní Planá získávají Elektrooskary

Nejlepší výsledky ve sběru elektroodpadu v rámci Jihočeského kraje za období od 1. srpna 2019 do 31. července 2020 a od 1. srpna 2020 do 31. července 2021 vyhodnotil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin ve spolupráci s Jihočeským krajem. Nejaktivnější města a obce získala ocenění v podobě sošky Elektrooskara a šeku s finanční odměnou. “Naším cílem je mít v jižních Čechách pořádek a maximálně podporovat recyklaci odpadů. Vážím si proto dlouholeté spolupráce s Elektrowin a letošním vítězům nejen gratuluji, ale i děkuji za jejich příklad ostatním,” řekl při předávání ocenění první náměstek hejtmana František Talíř.

Soutěžilo se ve třech kategoriích podle počtu obyvatel. První byla určena pro obce a města od 2000 do 5000 obyvatel, druhá pro sídla od 5001 do 10 000 obyvatel, ve třetí se utkaly aglomerace nad 10 000 obyvatel. Kritériem byl nejvyšší meziroční nárůst v procentech všech zpětně odebraných spotřebičů. Soutěžící města a obce musely v hodnoceném období sbírat současně malé a velké spotřebiče i chlazení.

Elektrowin v Jihočeském kraji v roce 2020 vysbíral celkem 3276 tun vysloužilých elektrozařízení, v roce 2019 to bylo 3138 tun. Na jednoho obyvatele připadlo v průměru 5,08 kilogramu starých spotřebičů,“ řek Jan Marxt ze zákaznického oddělení Elektrowin a.s.. Průměr za celou Českou republiku podle něj činil 4,6 kg na obyvatele.

Největšího meziročního nárůstu v první kategorii – o 179 procent - dosáhla Horní Planá (2079 obyvatel). Kromě sošky Elektrooskara za to získala odměnu ve výši 10 000 korun.

Mezi obcemi a městy do 10 000 obyvatel zvítězila Soběslav (6928 obyvatel) s růstem 19,2 procent. Odměna pro vítěze v této kategorii činila 20 000 Kč.

Nejpilnější mezi největšími byli ve Strakonicích (22428 obyvatel), kde činil meziroční nárůst čtyři procenta. Strakonice budou moci využít na zlepšení systému nakládání s elektroodpadem třicetitisícovou odměnu.


 

14.10.2021 Bc. David Hocke