Suchej únor už 10 let mění Česko. Jen loni si měsíční střízlivost vyzkoušelo až 700 tisíc lidí 

V únoru se můžeme těšit na jubilejní desátý ročník tradiční zdravotně osvětové kampaně, která pomáhá široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Důvodem je nadměrná spotřeba alkoholu v ČR. Rizikově u nás pije více než 1 000 000 lidí. Loni se podle průzkumů zúčastnilo Sucháče přes 10 % dospělé populace. Ročník 2022 přináší jako obvykle řadu novinek. Jednou z nich je průvodce světem alkoholu pro „nezávislé české firmy” nebo data o pozitivním dopadu na 53 % účastníků kampaně. Akci Suchej únor poskytl záštitu i hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Pravidla jsou jednoduchá. Celý únor ani kapku alkoholu. Účastníci „Sucháče” se mohou tradičně registrovat k výzvě na stránkách www.suchejunor.cz. „Registrované účastníky provedeme měsícem na suchu od začátku do konce. Máme pro ně připravené informačně i zábavou nabité newslettery a rovněž unikátní knihu, kterou jsme vydali. Registrací lidé podpoří nejen kampaň, ale především naši další činnost na poli osvěty, vzdělávání a prevence rizikového chování. A to nejenom ve vztahu k alkoholu, ale i k dalším návykovým látkám a závislostem,” vysvětluje za organizátory Petr Freimann, ředitel neziskové organizace Suchej únor, která kampaň pořádá. 

Významnou novinkou letošního ročníku je vydání Suchého průvodce pro nezávislé firmy, který pomáhá se zvládáním rizikového chování a užívání na pracovišti. Pomůže všem českým firmám, které chtějí proniknout hlouběji do tématu alkoholu a rizikového chování, vytvářet zdravé a podpůrné pracovní prostředí pro své zaměstnance a šířit interně i v rámci CSR tematickou osvětu. Do pilotního projektu se zapojila i ZP MV ČR, tradiční partner kampaně. Opět nechybí ani Test nezávislosti nebo úspěšná skupina na facebooku pro sdílení zážitků.

Dopad kampaně je potvrzený několika výzkumy. Rizikovou konzumaci sníží každý druhý

Kampaň Suchej únor zná již 76 % české populace ve věku 18+. Počet lidí, kteří v loňském roce deklarovali účast, se vyšplhal přes 10 %, tedy v přepočtu na 700 000 lidí. „Loni jsme se zaměřili také na úspěšnost účastníků se Sušením, která  je poměrně vysoká. Za 8 ročníků kampaně deklarovalo úspěšně dokončenou měsíční abstinenci zhruba 90 % lidí, kteří se do kampaně zapojili. Ruku v ruce s rostoucím povědomím rostou také sympatie s kampaní. Za pozitivní ji považuje 81 % oslovených respondentů, kteří ji znají, což je 7% nárůst oproti minulému roku,”  komentuje čísla Hana Friedlaenderová z agentury Nielsen Admosphere, která průzkum realizovala v rámci pravidelného šetření na Českém národním panelu.

graf su

 

Klíčový je ovšem objektivně pozitivní dopad kampaně na účastníky. Suchej únor jim umožňuje dát si na jeden měsíc od alkoholu odstup, díky čemuž mohou poznat, jak moc své pití ovládají a jak moc alkohol ovládá je. Podle průzkumu mezi 706 účastníky v roce 2021 deklaruje snížení spotřeby alkoholu ještě 4 měsíce po kampani 53 % z nich. Ještě důležitější je srovnání spotřeby podle adiktologického testu Audit C. Ten byl proveden na 662 účastnících, kteří vyplnili v roce 2020 i 2021 tzv. Test nezávislosti (celkem ho již vyplnili desetitisíce Sušičů). Lepší výsledek v tomto testu vykazuje po 4 měsících 65 % účastníků. Po celém roce od kampaně pak 47 %. Více informací o výzkumu mezi účastníky můžete nalézt na www.suchejunor.cz/vyzkum

Dopad kampaně potvrdil také průzkum Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS), který byl realizovaný na reprezentativním vzorku 3542 respondentů z populace ve věku 15+ let v roce 2020. Podle tohoto výzkumu deklarovalo účast v kampani v roce 2020 (8. ročník kampaně) celkem 6,2 % dotázaných. Přibližně třetina ze zúčastněných respondentů spotřebu alkoholu vlivem kampaně omezila dlouhodobě (celkem 2,1 % respondentů, z toho toho 0,4 % úplně přestalo pít alkohol). “Z výsledků je patrné, že kampaň v současné podobě má potenciál snížit celkovou spotřebu alkoholu v ČR řádově o jednotky procent, přičemž největší dopad je vlivem redukce konzumace ve skupině uživatelů s frekvencí užívání alkoholu 1–4krát týdně.” Doplňuje k výstupům výzkumů  Viktor Mravčík, jeden z jeho autorů a bývalý šéf NMS, nyní ředitel výzkumu ve Společnosti Podané ruce.

Tématem jsou letos nezávislé firmy i „nealko” pro děti

Každý rok se kampaň snaží otevírat nová témata, která ve společnosti rezonují. Změny na trhu práce a v pracovním prostředí vůbec, stejně jako rostoucí poptávka českých firem po konceptu „zdravého prostředí pro zaměstnance”, inspiruje i organizátory kampaně. „Letos chceme otevřít diskuzi zejména o zdravém firemním prostředí ve vztahu k rizikovému užívání. Koneckonců, každý 7. dospělý, kterého potkáme v práci, je potenciálně rizikový konzument. Stejně tak se pouštíme do tématu konzumace více či méně alkoholických nápojů dětmi,” popisuje Petr Freimann. 

“V naší zdravotní pojišťovně se denně setkáváme s dopady rizikového užívání alkoholu. Proto považujeme za důležitou co nejlépe cílenou osvětu. Podstatnou část bdělého života trávíme v práci a přijde nám tak důležité působit na zaměstnavatele, aby vytvářeli takové pracovní prostředí, kde se bude s riziky nadměrné spotřeby alkoholu počítat. V rámci osvěty, firemní kultury i podpory zaměstnanců,” vysvětluje důležitost tématu Denisa Kalousková ze ZP MV ČR, která se ke kampani jako hlavní partner připojuje již třetím rokem. 

Co přinese Suchej únor jeho účastníkům?

suchej únor

 

Široká podpora kampaně napříč společností. Kraje, města, dopravní podniky, firmy, instituce… 

Odborná partnerství akci tradičně poskytla Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (KAD) nebo Národní ústav duševního zdraví (NUDZ). Hlavním partnerem ročníku 2022 je opět Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR). 

Pravidelně kampaň podporují též mnohé veřejné instituce. Oficiální záštitu přislíbilo 12 krajů a , 7 statutárních měst, řada obcí, 7 dopravních podniků, nebo PolicIe ČR či složky ZZS (kompletní seznam zde). Zapojila se i řada českých a mezinárodních firem jako Česká spořitelna, SIKO, DEK, OEZ nebo T-Mobile. Pozadu nezůstali ani slovenští kolegové a svoji záštitou kampaň podpoří například Žilina, Prešov nebo Banská Bystrica.

Kampaň oslovuje řadu známých osobností, které pomáhají šířit osvětu. Loni to byli například Terezie Kovalová, Jiří Procházka, Martina Viktorie Kopecká, Roman Vojtek, Berenika Kohoutová, Václav Noid Bárta, Adéla Elbel, David Kraus, Nikol Moravcová, Daniela Písařovicová, Janka Chudlíková, Pavlína Louženská, Petr Harazin, Lukáš Vácha, Anna Julie Slováčková, Michelle Losekoot, Tomáš Babek, Denisa Pfauserová, Lena Brauner, Jaro Slavik, Nikol Moravcová, Nicole Ehrenbergerová a další.  Na sociálních sítích letos kampaň spojuje hashtag odkazující na desáté výročí kampaně: #suchadesitka.

Info: Petr Freimann, manažer kampaně, petr@suchejunor.cz, 721 530 199


 

24.01.2022 Bc. David Hocke