SÚS JčK dostane od Státního fondu dopravní infastruktury dotaci ve výši téměř 140 milionů. Opraví za ně silnice a mosty

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (SÚS JčK) plánuje v letošním roce s využitím dotací od Státního fondu dopravní infastruktury (SFDI) investice v předpokládané hodnotě 203 283 510 Kč. Bude za ně opravovat silnice II. a III. třídy a také mosty ve vlastnictví Jihočeského kraje. Fond Jihočechům pomůže částkou 138 602 905 Kč.

Celkem dvacet záměrů bude v letošním roce realizovat SÚS JčK. Předpokládaná hodnota těchto staveb je více jak 203 milionů. „Jsou to silnice II. a III. třídy ve vlastnictví kraje. Některé potřebují celkovou rekonstrukci, některé odvodnit a opravit. Součástí je i oprava či rekonstrukce devíti mostů například v Újezdci nebo u Rojic,“ řekl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast investic Tomáš Hajdušek. „Zastupitelstvo zároveň schválilo, že příjemcem finančních prostředků od Státního fondu dopravní infastruktury ve výši 138 602 905 Kč, určených na tyto rekonstrukce bude právě SÚS JčK,“ dodal Hajdušek. O financování oprav z rozpočtu SFDI se dělí Jihočeský kraj a SÚS JčK. Samotný kraj z fondu letos získá dalších téměř 280 milionů.

Mezi největší investice v tomto roce patří rekonstrukce silnice III/1567 v obci Ločenice za 18 735 000 Kč, odvodnění a oprava opěrných zdí podél silnice II/163 na Vyšší Brod za 17 171 000 Kč a rekonstrukce opěrných zdí na silnici III/14539 v obci Jaronice za 16 772 000 Kč.
 

22.02.2021 Bc. David Hocke