Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Tiskové prohlášení ředitelky KHS Jihočeského kraje Kvetoslavy Kotrbové

Vážení spoluobčané, po několikatýdenním poklesu incidence nás podle všeho čekají náročnější dny. Na masivní nástup varianty omikron je třeba se v mezích možností připravit a najít optimální cesty zpomalení epidemie.  Musíme se řídit zkušenostmi a poznatky zemí, které růstem právě procházejí, brát jejich informace vážně, kriticky je vyhodnocovat a použít jako návod pro to, na co se primárně zaměřit.

V epidemiologii nejsme schopni dělat zázraky, ale není důvod se vzdávat a nechat se zaskočit. Musíme především udělat vše pro zajištění normálního chodu státu. Proto jsme na jednání Krizového štábu Jihočeského kraje důkladně diskutovali možné varianty vývoje a především rizika pro krizovou infrastrukturu, pro zdravotnický systém, chod nemocnic, dopravu, dodávky energií a zásobování. 

Dnes jsme pokračovali jednáním se starosty jihočeských měst a obcí s rozšířenou působností, které je vždy velmi konkrétní a věcné s velkým přínosem pro běžný život v obcích. Komunikujeme s hospodářskou komorou, profesními svazy, s podniky jako JE Temelín, teplárny a dalšími, kde není možné přerušit provoz. Tyto podniky již mají své zkušenosti například s fungováním oddělených izolovaných směn, aby existovala v případě potřeby zastupitelnost. Kde to půjde, je dobrým řešením režim home office a obecně používání zdravého selské rozumu. 

Byť by virulence omikronu, tedy schopnost viru způsobit závažný průběh onemocnění a smrt, byla nižší, je naším úkolem ochránit rizikové skupiny, tedy zaměřit se na zdravotnická zařízení a především zařízení sociálních služeb. Okruh těchto opatření už komunikujeme věcně s resortní náměstkyní hejtmana Martina Kuby Lucií Kozlovou a ředitelem odboru zdravotnictví KÚ Petrem Studenovským. 

Nemohu jinak, než opět a opět doporučovat veřejnosti očkování třetími posilujícími dávkami. Musíme se logisticky připravit na masivnější testování, které v určité fázi vývoje možná bude třeba. Nyní nemůžeme přesně určit, jaká z variant vývoje nás v našich podmínkách čeká. Existuje spousta proměnných, jako je stav imunity populace, respektive schopnost omikronu tuto získanou i přirozenou imunitu obcházet. Je ale třeba z epidemiologického pohledu využít toho, že tento virus je respirační, podle zahraničích zkušeností s vyšší pravděpodobností šíření, s výrazně vyšší infekčností než dosavadní varianty, a nižší virulencí.

A my všichni přeci víme, co nám v tomto případě funguje: Standardní pomůcky, bránící přímému přenosu infekce, tedy rouška, dezinfekce rukou, větrání, omezení přímých kontaktů, selský rozum, kdy nejdu zbytečně tam, kde je vysoké riziko infekce. To kdybychom dokázali dodržovat, nemuseli bychom pak možná ani sahat ke krizovějším scénářům, na něž se připravujeme. 

Já jsem při některých zprostředkovaných zkušenostech z jiných regionů vždycky moc vděčná za to, že jsme si v Jihočeském kraji vždy dokázali v krizových situacích vyhovět a pomoci nejen v rámci krizového řízení kraje, IZS, ale při dobré komunikaci i s klíčovými podniky, institucemi, obcemi či sportovními kluby. A jsem si jista, že to zvládneme i nyní. Musíme se ale společně bavit, radit se, být otevření a nápomocni jeden druhému. A pak to zvládneme…     

Doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D., ředitelka KHS Jihočeského kraje
 

06.01.2022 Bc. David Hocke