Tři králové přijdou! Tentokrát popřejí online

Pandemie nemoci covid-19 zasáhne i do průběhu tradiční dobročinné Tříkrálové sbírky. Po dobu trvání 5. stupně PES kolednické skupinky do ulic nevyjdou, protože zdraví koledníků a dárců je pro Charitu na prvním místě. O koledu ale lidé nepřijdou. Tři králové dorazí mimořádně online a popřejí lidem štěstí, zdraví a dlouhá léta na www.trikralovasbirka.cz od 1. do 24. ledna 2021. Cíl i motto sbírky zůstávají stejné – hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna. V případě návratu do 4. stupně PES je většina Charit připravena na koledování s rouškami.

Aktuálně bude možné Tříkrálovou sbírku podpořit návštěvou online koledy na www.trikralovasbirka.cz a darem do virtuální kasičky v bezpečí svého domova, která bude na webu dostupná až do 30. dubna. Přispívat je možné také darem na účet Tříkrálové sbírky, pomocí dárcovských SMS nebo také do statických pokladniček umístěných například v kostelích, na úřadech, lékárnách nebo vybraných obchodech v jednotlivých regionech.

Nechceme ochudit dárce o zážitek z koledy ani o požehnání, které koledníci do domů přinášejí. Řada lidí se na koledu těší. Letos se osobní setkání budeme snažit vynahradit alespoň online. Chtěl bych tedy vyzvat zejména mladší generaci, aby oslovila své rodiče, prarodiče či známé a pomohla jim přispět do online kasičky na webu Tříkrálové sbírky, kde je možnost přispět dle konkrétní obce nebo PSČ,“ říká Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice a dodává: „Otevřete, prosím, online koledníkům virtuální dveře na webu Tříkrálové sbírky, obdarujte je a přijměte jejich požehnání a přání do nového roku. Může tak vzniknout nová tradice i tam, kde se dříve Tři králové s osobním požehnáním neobjevovali.“

Tři krále i dárce hlídá PES

Na celostátní úrovni připravila Charita Česká republika krizový plán a doporučila postup pro různé stupně omezení. V 5. stupni PES, který je aktuálně platný, je zakázáno koledování pro celé území státu. Koordinátoři sbírky však mohou umísťovat statické pokladničky na veřejně přístupná místa a po dohodě také do otevřených provozoven, budou vhazovat do poštovních schránek letáky informující o online koledě a samolepky s nápisem K † M † B † 2021 nebo obnovovat požehnání v podobě nápisů nade dveřmi. Tito lidé nebudou oblečeni v kostýmech králů a s dárci se nepotkají.

Pokud se PES vrátí na 4. stupeň, je většina místních Charit připravena na koledu v ulicích v omezeném režimu za dodržení veškerých opatření. Termín koledování byl mimořádně prodloužen až do 24. ledna 2021. Podrobnosti uvádějí webové stránky a sociální sítě jednotlivých Charit v regionech. 

Netradiční zahájení

Vzhledem k situaci byly při Tříkrálové sbírce zrušeny hromadné akce pro veřejnost a koledníky, jako jsou žehnání nebo tříkrálové průvody. Požehnání přesto zazní: v sobotu 2. ledna 2021 od 10 hodin požehná virtuálním koledníkům Tříkrálové sbírky brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Požehnání bude přenášeno na Facebooku Tříkrálové sbírky a na kanálu ČT 24. Součástí akce je tradičně Tříkrálový koncert, který se bude vysílat v přímém přenosu na ČT 1 v neděli 10. ledna od 18 hodin. 

Kde sbírka pomůže

V průběhu dvaceti let celostátního konání sbírky dárci přispěli na pomoc potřebným celkovou částkou dosahující téměř jeden a půl miliardy korun. Jen v roce 2020 lidé do sbírky v českobudějovické diecézi přispěli rekordních 8,5 milionu Kč.

Sbírka napomáhá rozvoji charitních služeb a jejich prostřednictvím i tisícům klientů. Takzvané záměry – tedy plány, kde vybrané peníze pomohou – schvaluje Tříkrálová komise diecézní Charity každoročně předem. Na jihu Čech je jich tentokrát zhruba stovka. Pravidelně díky tříkrálovým přispěvatelům může Charita obnovovat například vozy pro pečovatelky a zdravotní sestry, které za klienty najedou ročně v terénu tisíce kilometrů. V záměru ho má tentokrát třeba Oblastní charita Strakonice pro pečovatelskou službu. Finanční pomoc bude rovněž směřována na nákup potřebného vybavení a pomůcek, ale také na rozvoj a provoz charitních sociálních a zdravotních služeb – Městská charita České Budějovice by z darů mj. ráda posílila provoz žádané pečovatelské služby, ale také domácí zdravotní a hospicové péče, v Táboře se sbírka bude podílet na rozvoji dobrovolnického centra a další pomoci, Oblastní Charita Třeboň finance použije na nové zázemí a činnost občanské poradny, která lidem pomáhá při řešení obtížných životních situací. Dále dárci podpoří provoz azylového Domu sv. Petra pro muže v Záblatí a Domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi v Prachaticích nebo Domov sv. Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku, jedno z nejdéle fungujících zařízení svého typu v Jihočeském kraji. Diecézní charita České Budějovice by ráda z výtěžku sbírky zřídila krizové bydlení, které by mělo dočasně sloužit jednotlivcům i rodinám v situaci, kdy se náhle a nečekaně ocitnou bez přístřeší (např. živelná pohroma, havárie, domácí násilí aj.). Sbírka přispěje také konkrétním potřebným rodinám v sociální i hmotné nouzi, pomůže zajistit intenzivní rehabilitace či speciální pomůcky pro několik dětí s dětskou mozkovou obrnou.

Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65 % vybraných prostředků se vrací Charitám, které je vykoledovaly, dle předem schválených záměrů, 15 % je určeno na diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí (v Bělorusku a Bulharsku), 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky určené na koordinaci a propagaci.

Sbírka je otevřená celoročně – přispívat lze na účet na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777, a to bankovním převodem i kartou on-line. Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90, DMS TRV KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 60 či DMS TRV KOLEDA 90. Letos poprvé lze přispívat také přímo na webu Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz, kde bude až do 30. dubna otevřena aplikace online kasička.

Více o sbírce na www.trikralovasbirka.cz

04.01.2021 Bc. David Hocke