Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu silnice I/3 v k.ú. Planá u Českých Budějovic
č. 482/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu – Strakonice
č. 481/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Dobývací prostor Ločenice I.“.
č. 480/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Právníka, 12. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
č. 479/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Informování o podané žádosti územní řízení I/20 Nová Hospoda - Pištín, uspořádání 2+1
č. 478/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v Jindřichově Hradci.
č. 477/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o zahájení stavebního řízení I/20 Hněvkov - Sedlice
č. 476/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - stanovení podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území JčK jednotkami požární ochrany
č. 475/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Srubec x České Budějovice
č. 474/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o vydání rozhodnutí k záměru „Modernizace areálu farmy Ortvínovice“
č. 473/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „LAKE RESORT LIPNO“
č. 472/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Závěr zjišťovacího řízení záměru „Výstavba obalovny živičných směsí včetně technického zázemí společnosti Obalovna Úsilné s.r.o“
Usnesení o stanovení lhůty pro nahlížení: Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec – Zadní Zvonková, 2. etapa
č. 470/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I/19 Mirovice, ul. Táborská – oslavy 700 let (č.j. KUJCK 66919/2023)
č. 469/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zahájení zjišťovacího řízení záměru „EVO Planá – Energie z odpadu Táborska“
č. 468/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení pro záměr „Vimperk – Arnoštka – Petr Jirkovský a Markéta Kutláková – 2 vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku č. 105/4 k.ú. Arnoštka"
č. 467/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení pro záměr „Vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku parc. č. 5469 k.ú. Volary
č. 466/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 25. 5. 2023
č. 465/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu – Cehnice
č. 464/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu silnice I/3 – odstranění DZ B 24b k.ú. Boršov nad Vltavou
č. 463/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v Jindřichově Hradci.
č. 462/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o zahájení územního řízení: Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)
č. 461/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: klinická biochemie, ambulantní péče, úvazek 20 hodin/týden. Pro území: Jihočeský kraj.
č. 454/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: paliativní medicína, ambulantní péče. Pro území: okres Tábor.
č. 453/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení zahájení řízení č. j. KUJCK 64085/2023, vyvlastňovací řízení sp. zn. OREG/39914/2023/stko – „I/20 Hněvkov – Sedlice“
č. 460/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení zahájení řízení č. j. KUJCK 64061/2023, vyvlastňovací řízení sp. zn. OREG/39270/2023/stko – „I/20 Hněvkov – Sedlice“
č. 459/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení zahájení územního a stavebního řízení na stavbu „Úprava křižovatky silnic I/34 a UK 11“ v Lišově
č. 458/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
VV – výzva neznámému vlastníku nepovolených RZ
č. 457/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Anna Vávrová, Všeobecné praktické lékařství a vnitřní lékařství, č. p. 63, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
č. 456/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Projektový manažer investičních záměrů, 12. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
č. 455/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Usnesení o ustanovení opatrovníka č. j. KUJCK 63475/2023, vyvlastňovací řízení sp. zn. OREG/39914/2023/stko – „I/20 Hněvkov – Sedlice“
č. 452/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Usnesení o ustanovení opatrovníka č. j. KUJCK 61944/2023, vyvlastňovací řízení sp. zn. OREG/39270/2023/stko – „I/20 Hněvkov – Sedlice“
č. 451/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Modernizace zemědělského areálu ZEMOS Zubčice, spol. s r.o.“
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu silnice I/3 km 67,100-69,200 k.ú. Klenovice
č. 449/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I/24 a I/3 u Veselí nad Lužnicí, Veselské slavnosti (č.j. KUJCK 64001/2023)
č. 448/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení návrhu na vyhlášení PP Černická obora
č. 447/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Rozhodnutí o odvolání č.j. KUJCK 53022/2023, sp.zn. OREG/30026/2023/luam - Modernizace farmy Ratibořské Hory
č. 446/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Závěr zjišťovacího řízení k záměru „I/4 Strunkovice nad Volyňkou - Volyně“
č. 444/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Projektový manažer energoprojektů a energetické koncepce, 11. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
č. 445/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o vydání integrovaného povolení – Slévárna hliníku, ČZ a.s., Strakonice
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace P-DENT, s.r.o. (MUDr. Jiří Pudík)
č. 441/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE – rozšíření skladovací plochy“
Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Dočasné omezení plnění funkce lesa – Jihočeské letiště České Budějovice“.
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 11. 5. 2023
č. 423/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: vnitřní lékařství, ambulantní péče. Pro území: Jihočeský kraj.
č. 419/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení pro záměr „Třeboň – MUDr. Šíchová – 2 vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku č. 4422 k. ú. Třeboň"
č. 417/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecné praktické lékařství. Pro území: město Sezimovo Ústí, okres Tábor.
č. 414/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0. Pro území: obec Horní Planá.
č. 413/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: okres Český Krumlov
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: oftalmologie. Pro území: okres Český Krumlov
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: oftalmologie Pro území: okres Prachatice
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Mária Patáková, praktický lékař pro děti a dorost, Tovární 35, 384 51 Volary
č. 408/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 4. 5. 2023
č. 401/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0 Pro území: okres Tábor
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0 Pro území: okres Strakonice
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0 Pro území: okres Prachatice
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0 Pro území: okres Písek
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0 Pro území: okres Jindřichův Hradec
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0 Pro území: okres České Budějovice
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: vnitřní lékařství, úvazek 1,00. Pro území: okres České Budějovice.
Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Eurosilo - hala s administrativou“
č. 390/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Přístavba stáje - Krč“
č. 389/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí „Výkrm prasat Lhota“
č. 387/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Správa a údržba silnic - investice, 11. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
č. 385/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 27. 4. 2023
č. 377/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace MUDr. Lenka Luňáčková
č. 364/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jčk - Drážov, Kestřany, Komařice, Srubec, Sudoměřice u Tábora, Zubčice
č. 359/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Marie Pecháčková, zubní lékařství, ČSLA 250, 391 11 Planá nad Lužnicí
č. 360/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 13. 4. 2023
č. 340/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Hana Dvořáková, obor pneumologie a ftizeologie (dříve tuberkulóza a respirační nemoci), Sakařova 755, 375 01 Týn nad Vltavou
č. 317/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – PhDr. Helena Božková, Ph.D., fyzioterapeut, Purkyňova 2961,Tábor
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 30. 3. 2023
č. 304/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 23. 3. 2023
č. 284/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb – P-DENT, s.r.o. – zubní lékařství, Masarykovo nám. 13, 398 11 Protivín
č. 280/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 9. 3. 2023
č. 246/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jčk - Chyšky, Nová Včelnice, Omlenice, Rataje, Slavče, Volfířov, Všemyslice
č. 210/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 16. 2. 2023
č. 147/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Anna Vávrová, praktický lékař pro dospělé, č. p. 63, Strunkovice nad Blanicí
č. 135/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 9. 2. 2023
č. 134/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace MUDr. Anděla Pavlíčková
č. 122/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace MUDr. Alena Vrátná
č. 121/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace MUDr. František Pávek
č. 120/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace MUDr. Lubomír Pecháček
č. 119/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace Centrum komplexní medicíny s.r.o., MUDr. Eva Klimešová
č. 78/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace Horníková Ladislava
č. 77/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace MUDr. Olga Sedláková
č. 76/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Olga Sedláková, obor oftalmologie, Matice školské 1786/17, 370 01 České Budějovice
č. 67/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 19. 1. 2023
č. 56/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 12. 1. 2023
č. 41/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jčk - Čkyně, Chotoviny, Malšice, Rodná, Třebětice, Vlachovo Březí,
č. 45/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2023
č. 33/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2024 a 2025
Schválený rozpočet PO v oblasti dopravy - rok 2023.
č. 26/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený SVR PO v oblasti dopravy na období 2024 - 2025.
č. 25/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2024 a 2025
Schválený Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2023
Schválený rozpočet PO v oblasti cestovního ruchu - rok 2023.
č. 6/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený SVR PO v oblasti sociální na období 2024 - 2025.
č. 4/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený rozpočet PO v oblasti sociální - rok 2023.
č. 3/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený SVR PO v oblasti zdravotnictví na období 2024 - 2025.
č. 1037/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený rozpočet PO v oblasti zdravotnictví - rok 2023.
č. 1036/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený SVR PO v oblasti kultury na období 2024 - 2025.
č. 1033/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený rozpočet PO v oblasti kultury - rok 2023.
č. 1032/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Marie Jindrová, zubní technik, Světlogorská 2764, Tábor
č. 1031/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený rozpočet PO v oblasti školství - rok 2023.
č. 1026/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený SVR PO v oblasti školství na období 2024 - 2025.
č. 1025/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Albrechtice na Vltavou, Dražice, Hracholusky, Jílovice, Lomnice nad Lužnicí, Skály (okr. Strakonice), Svatá Maří, Temelín
Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Jana Ludačková, zubní technik, Budovatelská 1023 Prachatice
č. 1018/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace BAZOFIA s.r.o.
č. 999/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace P&P dental s.r.o.
č. 998/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Bavorov, Dolní Hořice, Hrdějovice, Jankov, Mojné, Nové Hrady, Sepekov.
č. 927/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Borovany, Božetice Branice, Budíškovice, Dubné, Hrejkovice, Jinín, Kovářov, Malonty, Přeborov, Přeštěnice, Radomyšl, Řepeč, Volary, Zdíkov, Žabovřesky.
č. 842/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Bernartice, Lišov, Loučovice
č. 655/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Březnice, Čejetice, Dobev, Horní Dvořiště, Husinec, Opařany, Roudná, Volyně, Želeč.
č. 575/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Dřešín, Skály (okr. Písek)
č. 543/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2021
č. 516/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Řípec, Čížová, Dírná, Drhovle, Křemže, Litvínovice, Nová Bystřice, Sezimovo Ústí, Vacov
č. 464/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Černá v Pošumaví, Číčenice, Čimelice, Chlum u Třeboně, Libějovice, Lom (okr. Tábor), Malenice, Netolice, Strunkovice nad Blanicí, Studená, Tálín, Veselí nad Lužnicí.