Text na řeč

Úřední deska

Zobrazit dle témat
Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci "Dopravní politika České republiky pro léta 2021-2027"

Veřejná vyhláška. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy. Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Polečnice od ústí do Vltavy po most na hranici VÚ Boletice ř.km 0,000 – 29,520

Veřejná vyhláška. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy. Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Polečnice od ústí do Vltavy po most na hranici VÚ Boletice ř.km 0,000 – 29,520

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3, ul. ČSLA v Plané nad Lužnicí, okres Tábor, od křižovatky ulic ČSLA a Strkovská cca 80 m směr na Tábor v rozmezí staničení cca km 59,500-60,500 a cca v km 65,500 (Roudná)

Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení pro záměr "Změna POPD pro DP Černětice - 03/2020"
č. 437/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava silnice I/19 v lokalitě Žďákovského mostu, a cca 100 - 200 m před nájezdem na most

Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci "Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro léta 2021-2030"

Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení lhůty k zahájení účelu vyvlastnění
č. 434/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Skládka TKO Libínské Sedlo"
č. 433/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška Ministerstva dopravy - doplnění spisu v odvolacím řízení stavby "I/19 Chýnov"
č. 432/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna České Budějovice, a.s., Výroba a prodej tepla a elektřiny"

Záměr Jihočeského kraje. Prodej pozemkových parcel
č. 430/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Darování pozemkových parcel
č. 429/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Darování pozemkových parcel
č. 428/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3, v Plané nad Lužnicí, okres Tábor, v rozmezí staničení cca km 59,600 – 60,500

Veřejná vyhláška o doručení. Oznámení o uložení písemnosti
č. 426/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/22 cca v provozním staničení km 96,550 – 97,300, pozemek parc. č. 3315/1 a 3528, oba v k.ú. Cehnice, okres Strakonice

Rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 1 územního plánu Čestice
č. 424/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění platném do 31. 12. 2017

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/24 v Suchdole nad Lužnicí v ul. Pražská při částečné uzavírce této silnice v úseku od křižovatky s ul. sídl. Na Pražské po křižovatku s ul. U Nádraží z důvodu provedení obnovy kanalizace

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/24 v Suchdole nad Lužnicí v ul. Pražská při úplné uzavírce ul. Nerudova a ul. Palackého z důvodu provedení stavby „Suchdol nad Lužnicí, Pražská – obnova VO“

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/34, I/20 na OK Gen.Píky x Okružní ul., Č.Budějovice

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava silnice I/4, okres Písek v úseku MUK I/4 x II/121 Rakovické Chalupy - I/4 x III/1757 Boudy

Oznámení o pozbytí právní moci rozhodnutí
č. 418/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/34 v k.ú. Mláka, obec Novosedly nad Nežárkou

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/4 v ulici Pasovská ve Vimperku, okr. Prachatice, (při vjezdu do Vimperka ve směru od Strážného) dle doloženého návrhu DIO

Stanovisko k návrhu koncepce "Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027“
č. 415/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o návrhu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v době sucha“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Mezinárodní testování drůbeže, s.p. - Ústrašice"

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Alena Dvořáková, obor dermatovenerologie, s místem poskytování zdravotních služeb Světlogorská 2764/2, 390 05 Tábor

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Vladimír Šírek, obor revmatologie, s místem poskytování zdravotních služeb Nemocniční 204, 383 01 Prachatice

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 25. 6. 2020
č. 407/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2019
č. 406/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: nutriční terapeut, 28 hodin/týden. Pro území: Jihočeský kraj
č. 403/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: angiologie, 40 hodin/týden. Pro území: Jihočeský kraj
č. 402/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Vodňanská drůbež, a.s., provozovna Vodňany"

Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci územního plánu Lišov
č. 393/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Prodloužení pronájmu nemovitostí Letišti Č.B.
č. 382/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci územního plánu Dolní Novosedly
č. 378/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Chov nosnic Dynín"
č. 377/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: hematologie a transfúzní lékařství, laboratorní pracoviště, nepřetržitý provoz. Pro území: okres Tábor

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: klinická biochemie, ambulantní péče, úvazek 0,2. Pro území: okres Tábor
č. 374/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: ergoterapeut, úvazek 0,88. Pro území: okres Jindřichův Hradec
č. 373/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: algeziologie - léčba bolesti, úvazek 0,25. Pro území: okres Tábor
č. 372/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 11. 6. 2020
č. 366/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 4. 6. 2020
č. 359/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Jana Šimková, obor všeobecné praktické lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb Klokotská 744/29, 390 01 Tábor

Veřejná vyhláška. Doručení upraveného návrhu 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návhu 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje