Text na řeč

Úřední deska

Zobrazit dle témat
Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - Mgr. Jarmila Peštová, obor lékárenská péče, s místem poskytování zdravotních služeb T. G. Masaryka 22, 391 65 Bechyně

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/20 v obci Sedlice
č. 731/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: fyzioterapeut. Pro území: okres Tábor
č. 730/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0. Pro území: správní obvod úřadu městyse Lhenice
č. 729/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Dopravní, skladovací a třídící středisko Marius Pedersen a.s., Borovany"

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna České Budějovice, a. s., Výroba a prodej tepla a elektřiny"

Zveřejnění informace o dokumentaci záměru: „Rekonstrukce farmy pro výkrm brojlerů Přeštěnice“
č. 726/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o konání veřejné sbírky Spolek Filantropie, z.s.
č. 725/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0. Pro území: okres Písek
č. 724/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0. Pro území: okres Jindřichův Hradec
č. 723/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0. Pro území: okres Prachatice
č. 722/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0. Pro území: okres Tábor
č. 721/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0. Pro území: okres České Budějovice
č. 720/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0. Pro území: okres Strakonice
č. 719/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí služby Denního stacionáře a Vedoucí služby Chráněného bydlení
č. 718/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Pašínovická louka a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče

Oznámení ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje. Omezení úředních hodin Krajského úřadu Jihočeského kraje pro veřejnost a stanovení zvláštních pravidel pro styk s veřejností platné od 22. 10. 2020

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Nežárka od železničního mostu (Vídeňský) po soutok Kamenice a Žirovnice v Jarošově nad Nežárkou ř.km 2,374 - 56,050

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Nežárka od železničního mostu (Vídeňský) po soutok Kamenice a Žirovnice v Jarošově nad Nežárkou ř.km 2,374 - 56,050

Ustavující (1.) zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje ve volebním období 2020 - 2024 se bude konat v úterý 3. listopadu 2020 od 10:00 hodin

Oznámení o ukončení zjišťovacího řízení k záměru: "Terénní úprava Lišov"
č. 713/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Anna Škáchová, obor dermatovenerologie, s místem poskytování zdravotních služeb Nemocniční 204, 383 01 Prachatice

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „Přesun části stávajícího výrobního zařízení v rámci areálu MAPE do prostoru rekultivovaného odkaliště Triangl"

Rada města České Budějovice oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Pražská 17, České Budějovice

Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí MěÚ Kaplice ODSH, č.j. MěÚK 19337/2020
č. 709/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Odborný zaměstnanec úseku odpadového hospodářství na oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví; 10. platová třída, doba neurčitá; místo výkonu práce: České Budějovice
č. 708/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Agenda regionálního rozvoje v úseku vedoucího odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu; 11. platová třída, doba určitá (zástup za MD, RD); místo výkonu práce: České Budějovice
č. 707/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3, v místě MUK silnice I/3 a II/123 „u hasičů“, v k.ú. Tábor, okres Tábor

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Pavel Vandas, obor zubní lékařství, ortodoncie, s místem poskytování zdravotních služeb Matice školské 1786/17, 370 01 České Budějovice

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Hana Koželuhová, obor zubní lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb Chelčického 50/1, 397 01 Písek

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/20 z důvodu provádění stavby „Úprava křižovatky včetně zabezpečení chodců - Sedlec I/20 – 3.etapa“ (prodloužení stávajícího stavu)

Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí o zastavení přezkumného řízení ve věci územního plánu Dolní Novosedly
č. 702/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/39 v k.ú. Kamenný Újezd a Kosov, km 0,000- 1,069 z důvodu provádění stavby „Oprava silnice I/39 Štilec - Kosov“

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Závěr zjišťovacího řízení k záměru: „Obchodní centrum Jindřichův Hradec"

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Závěr zjišťovacího řízení k záměru: „Obchodní centrum Jindřichův Hradec"

Veřejná vyhláška. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/20 u obce Nový Dvůr u Písku - úprava svislého a vyznačení vodorovného dopravního značení

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "MOTOR JIKOV - Tlaková slévárna"

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "AISIN - výroba motorových součástí pro osobní automobily"

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: vnitřní lékařství (odb.101), úvazek 0,4. Pro území: okres Tábor a České Budějovice
č. 696/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 15. 10. 2020
č. 695/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení řízení změny územního rozhodnutí „D4 Čimelice-Mirotice, dálniční odpočívka Krsice“

Ukončení procesu posuzování vlivů záměru „Stavba haly pro výkrm kuřat – farma Chlum“ na životní prostředí

Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení vyvlastňovacího řízení v k.ú. Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou
č. 692/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Závěr zjišťovacího řízení k záměru: „Změna stavby zemědělského objektu Plavsko, katastrální území Plavsko, číslo parcelní st. 176, 2678/28“

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Závěr zjišťovacího řízení k záměru: „Změna stavby zemědělského objektu Plavsko, katastrální území Plavsko, číslo parcelní st. 176, 2678/28“

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4 a I/39 okr. Prachatice
č. 690/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4 v místě mostu ev.č. 4-046 (u plaveckého stadionu) ve Strakonicích
č. 689/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou – „ZTV Břilice“
č. 688/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou – „ZTV Břilice“
č. 688/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecná sestra - zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta - domácí péče (odb. 925). Pro území: okres České Budějovice

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: algeziologie - léčba bolesti, 22 hodin týdně. Pro území: okres České Budějovice
č. 686/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č. 35 ze dne 13. října 2020, určen mateřským a základním školám dle rozdělovníku

Veřejná vyhláška. Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici I/3, v místě křižovatky silnice I/3 (ul. Nová) a MK (ul. Na Pršíně), v k.ú. Soběslav, okr. Tábor
č. 683/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/22 u obce Dolní Poříčí, okres Strakonice, z důvodu nepřehlednosti úseku

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecné praktické lékařství. Pro území: Město Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
č. 672/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Výroba kovových obalů a vík s povrchovou úpravou - TECNOCAP s. r. o., Střížovice"

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Václav Chmela - Galvanovna s. r. o., Sedláčkova 472/6, 397 01 Písek"

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "C-Energy Planá nad Lužnicí"
č. 664/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 1. 10. 2020
č. 662/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejna vyhláška. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/39 před obcí Houžná ve směru od Vimperka
č. 660/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MEDI DUO s.r.o., obory praktické lékařství pro děti a dorost a gynekologie a porodnictví.

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Písek - Smrkovice, lokalita Vydlaby"

Zápis o výsledku voleb
č. 651/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Směny pozemkových parcel
č. 650/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Prodej pozemkových parcel
č. 649/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Darování pozemkových parcel
č. 648/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Darování pozemkových parcel
č. 647/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Soubor staveb – ubytovací areál na pozemku parc. č. 1295/13, k. ú. Borkovice“

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: okres Písek, Jihočeský kraj
č. 644/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: ORP České Budějovice
č. 643/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do opravného rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Borek"

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Deemulgační stanice odpadních vod v Písku"

Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru "Recyklační dvůr Borek u Dačic - navýšení kapacity"

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Reprodukční chov prasnic Sedlice"

Záměr Jihočeského kraje. Prodej části pozemku parcely v k.ú. Veselka u Vimperka
č. 635/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Výkrmna brojlerů Lažánky"

Oznámení o ztrátě služebního průkazu Ing. Pavly Křístkové, pracovnice Obecního živnostenského úřadu Karviná

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 24. 9. 2020
č. 629/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Jaromír Topínka, obor gynekologie a porodnictví, s místem poskytování zdravotních služeb Bavorova 15, 386 01 Strakonice

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Marie Mačasová, obor zubní lékařství

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 17. 9. 2020
č. 603/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 27. 8. 2020
č. 585/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 20. 8. 2020
č. 584/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Kamila Straková, obor všeobecný praktický lékař, s místem poskytování zdravotních služeb Velké náměstí 180/2, 397 01 Písek

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - společnost Neurospace s.r.o., obor neurologie a dětská neurologie, s místem poskytování zdravotních služeb Antonínská 85, 380 01 Dačice

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. David Kubíček, obor chirurgie, rehabilitace a fyzikální medicína

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Irena Haganová, obor rehabilitační a fyzikální medicína

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 30. 7. 2020
č. 508/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Jiří Cuřín, obor zubní lékařství

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - spol. ProŽivot s.r.o. (MUDr. Marta Strejcová), obor zubní lékařství

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Josef Král, obor vnitřní lékařství a angiologie

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Vladimír Šírek, obor revmatologie

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - společnost DALWA s.r.o., obor zubní lékařství

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 9. 7. 2020
č. 443/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Alena Dvořáková, obor dermatovenerologie, s místem poskytování zdravotních služeb Světlogorská 2764/2, 390 05 Tábor

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 25. 6. 2020
č. 407/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2019
č. 406/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 11. 6. 2020
č. 366/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 4. 6. 2020
č. 359/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Marie Jannová, obor zubní lékařství

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 21. 5. 2020
č. 299/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Josef Žižka, obor dětské lékařství

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 7. 5. 2020
č. 273/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 30. 4. 2020
č. 272/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 9. 4. 2020
č. 230/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 19. 3. 2020
č. 179/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 5. 3. 2020
č. 139/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 20. 2. 2020
č. 117/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 6. 2. 2020
č. 79/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 30. 1. 2020
č. 75/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti kultury 2021-2022
č. 40/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti kultury rok 2020
č. 39/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti cestovního ruchu 2021-2022
č. 37/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti cestovního ruchu rok 2020
č. 36/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti dopravy 2021-2022
č. 33/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti dopravy rok 2020
č. 32/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2020
č. 31/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2021 a 2022

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2021 a 2022

Schválený SVR PO v oblasti sociální 2021-2022
č. 23/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti sociální rok 2020
č. 22/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti zdravotnictví 2021-2022
č. 969/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti zdravotnictví rok 2020
č. 968/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti školství 2021-2022
č. 967/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti školství rok 2020
č. 966/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Jak podat stížnost, když nejste spokojeni s poskytováním zdravotních služeb
č. 980/2017, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty: