Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Úřední deska

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, ambulantní péče. Pro území: okres České Budějovice, Jihočeský kraj.
č. 823/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejná vyhláška. Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí č.j. KUJCK 109155/2022 ze dne 8.9.2022 adresovanou panu Vítu Kubáňovi, nar. v roce 1983, bytem nám. Přemysla Otakara II 2/2, 370 01 České Budějovice.
č. 822/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Právník odboru v oddělení zdravotní péče, odboru zdravotnictví, 12. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
č. 821/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Odborný zaměstnanec pro administraci projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám v oddělení evropské integrace, odboru evropských záležitostí, 11. platová třída, doba určitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
č. 820/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4, I/20, I/29 a R4 v okrese Písek.
č. 819/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu-doplnění dopravní značky B 20a - 50 km/h - nejvyšší povolená rychlost na silnici I/3 za křižovatku se silnicí II/123 ve směru jízdy od Sezimova Ústí
č. 818/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 3. 10. 2022
č. 817/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby COGEBI, a. s., provozující zařízení "COGEBI a. s. - výroba elektrotechnických polotovarů a materiálu na bázi organických a anorganických látek".
č. 816/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecná sestra – zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta - domácí péče (odb. 925). Pro území: obec Blatná, obec Blatenka, obec Bělčice, obec Bezdědovice, obec Čečelovice, obec Drahenický Málkov, obec Chobot, obec Kocelovice, obec Lom, obec Mačkov, obec Metly, obec Mužetice, obec Myštice, obec Pacelice, obec Pole, obec Sedlice, obec Skaličany, obec Tchořovice, obec Uzenice, obec Uzeničky, obec Újezdec Blatná, obec Vahlovice, obec Záboří, obec Záhorčice Blatná, obec Záhrobí, obec Závišín.
č. 815/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecná sestra – zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta - domácí péče (odb. 925), úvazek 1,0 – 40 hodin týdně. Pro území: město Soběslav a okres Tábor.
č. 814/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecné praktické lékařství, úvazek 1,0. Pro území: okres Tábor.
č. 813/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo Referent státní správy na úseku zdravotnictví v oddělení zdravotní správy, odboru zdravotnictví, 11. platová třída, doba určitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
č. 812/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo Referent státní správy na úseku zdravotnictví v oddělení zdravotní správy, odboru zdravotnictví, 11. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
č. 811/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejná vyhláška. Výzva účastníkům k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí o umístění stavby - I/20 Hněvkov - Sedlice.
č. 810/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění návrhu koncepce "Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje 2021 - 2027".
č. 809/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Vyjádření žalovaného k žalobě - č. j. 38 A 5/2022
č. 808/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 v ul. Rezkova v Jindřichově Hradci.
č. 807/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu na silnici I/4 v osadě Hliniště.
č. 806/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/39 u obce Kájov, okr. Český Krumlov.
č. 805/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje se bude konat ve čtvrtek 13. října 2022 od 10:00 hodin.
č. 804/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4 v k. ú. Mirotice, okr. Písek.
č. 803/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Referent pro odměňování, rozpočet a kontrolu v oddělení zaměstnanosti a odměňování, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, 9. platová třída, doba určitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
č. 802/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Společné povolení na stavbu I/20 České Budějovice - České Vrbné, protihluková stěna
č. 801/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na 2 pracovní místa Sociálně-právní ochrana dětí v oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí, 11. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
č. 800/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 ulice Pražská v Českých Budějovicích.
č. 799/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o stanovisku k návrhu koncepce "Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023 - 2027 pro Českou republiku".
č. 798/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o ztrátě služebního průkazu Mgr. Miloslava Bulína, DiS., pracovníka Magistrátu hlavního města Prahy, odboru živnostenského a občanskosprávího.
č. 797/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Ryšovy.
č. 796/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci I/34 v Jindřichově Hradci.
č. 795/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o odvolání – novostavba bytového domu 1.PP – 6.NP, 33 bytů v ulici Hálkova a Nerudova, na pozemku p.č. 2528/4, 2528/5 a 2528/7 v k.ú. České Budějovice 3.
č. 794/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: město Nové Hrady, obec Horní Stropnice, obec Hranice v rámci ORP Trhové Sviny.
č. 793/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: město Volyně,
č. 792/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou – „Vrty tepelného čerpadla V1-V4 na pozemku parc. č. 1325, k. ú. Brloh pod Kletí“
č. 791/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou – „Vrty tepelného čerpadla V1-V4 na pozemku parc. č. 1325, k. ú. Brloh pod Kletí“
č. 791/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o vyhlášení právního předpisu kterým se stanoví úseky silnic na území Jihočeského kraje, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
č. 790/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o vyhlášení právního předpisu kterým se stanoví úseky silnic na území Jihočeského kraje, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
č. 790/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejná vyhláška. Výzva k odstranění reklamního zařízení umístěného bez povolení silničního správního úřadu na zábradlí mostu vedoucího přes silnici I/34 v obci Úsilné.
č. 789/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „Linka B2 LB Borovany“.
č. 788/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby Město Jistebnice, provozující zařízení "Skládka Jistebnice".
č. 787/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/22 v obci Cehnice.
č. 786/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Rozhodnutí. Přičlenění volných honitebních pozemků k honitbě HS Drhovle, IČ: 75010461, Drhovle – Brloh č. 12, 397 01 Písek.
č. 785/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Rada města České Budějovice oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školní jídelny Školní jídelna, U Tří lvů 2b, České Budějovice.
č. 784/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/20 v obci Pištín.
č. 783/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení pro záměr – „Vrt V1 pro tepelné čerpadlo, na pozemku parc. č. 398, k. ú. Holubov“.
č. 782/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 19. 9. 2022
č. 778/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace - MUDr. Jan Kolář.
č. 775/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace - MUDr. Pavel Krejča.
č. 774/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace - MUDr. Dagmar Škodová.
č. 773/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace - MUDr. Dana Tušková.
č. 772/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace - MUDr. Vlasta Havlíčková.
č. 771/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace - MUDr. Ludmila Filipová.
č. 770/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace - MUDr. Jitka Hradecká.
č. 769/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Záměr směny nemovitostí v k. ú. Dolní Radíkov.
č. 768/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 15. 9. 2022.
č. 767/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení pro záměr – „Hlásná Lhota – zdroj vody a veřejné odběrné místo“.
Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb společnosti P&P dental s. r. o., obor: zubní lékařství s místem poskytování zdravotních služeb: Zachariášova 679/4, 370 04 České Budějovice.
č. 764/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Záměr darování pozemkových parcel - odbor dopravy a silničního hospodářství.
č. 763/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Záměr darování pozemkových parcel - odbor dopravy a silničního hospodářství.
č. 762/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Záměr prodeje pozemkových parcel - odbor dopravy a silničního hospodářství.
č. 761/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Záměr darování podílu o velikosti 1/14 na pozemku parcele KN č. 1589/2 v k. ú. Měšice u Tábora.
č. 760/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „Retail Park Třeboň“.
č. 757/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby CLAY CB spol., s r. o., provozující zařízení "Skládka odpadů S-OO Lišov - III. etapa".
č. 752/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: gynekologie a porodnictví, úvazek 2x 0,2. Pro území: město Nová Bystřice, město Deštná, město Nová Včelnice.
č. 751/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: psychiatrie, úvazek 1,0 (30 hodin týdně). Pro území: okres Jindřichův Hradec.
č. 750/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby RUMPOLD 01 - Vodňany s. r. o., provozující zařízení "Řízená skládka odpadů Vodňany, skládka skupiny S-003 a S-NO".
č. 749/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o ukončení činnosti - MUDr. Miloslava Truszyková, obor zubní lékařství s místem poskytování zdravotních služeb Matice školské 1786/17, 37001 České Budějovice.
č. 747/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejná vyhláška. Seznámení účastníků řízení s úkonem správního orgánu v průběhu odvolacího řízení - "Novostavba objektu občanského vybavení, Jindřichův Hradec".
č. 745/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/19 v k.ú. Plíškovice, okr. Písek.
č. 744/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecná sestra – zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, domácí péče (odbornost 925), úvazek 4,2. Pro území: okres České Budějovice.
č. 740/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: okres Jindřichův Hradec.
č. 732/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 1. 9. 2022
č. 728/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Blatná - Obec Myštice.
č. 722/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - Centrum komplexní medicíny, s. r. o., Riegrova 569, Třeboň, obor: vnitřní lékařství, revmatologie a fyzioterapeut.
č. 705/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 15. 8. 2022.
č. 679/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Bernartice, Lišov, Loučovice
č. 655/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb MUDr. Ladislava Schaffelhofera, obor - praktické zubní lékařství s místem poskytování zdravotních služeb: Nové Hrady a Horní Stropnice.
č. 626/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 14. 7. 2022.
č. 584/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Březnice, Čejetice, Dobev, Horní Dvořiště, Husinec, Opařany, Roudná, Volyně, Želeč.
č. 575/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 30. 6. 2022.
č. 554/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Dřešín, Skály (okr. Písek)
č. 543/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 16. 6. 2022
č. 522/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2021
č. 516/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 2. 6. 2022
č. 467/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Řípec, Čížová, Dírná, Drhovle, Křemže, Litvínovice, Nová Bystřice, Sezimovo Ústí, Vacov
č. 464/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 26. 5. 2022
č. 430/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 19. 5. 2022.
č. 424/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Černá v Pošumaví, Číčenice, Čimelice, Chlum u Třeboně, Libějovice, Lom (okr. Tábor), Malenice, Netolice, Strunkovice nad Blanicí, Studená, Tálín, Veselí nad Lužnicí.
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 4. 5. 2022
č. 386/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 21. 4. 2022.
č. 341/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 7. 4. 2022.
č. 291/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 31. 3. 2022.
č. 266/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 17. 3. 2022
č. 212/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 3. 3. 2022
č. 166/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 24. 2. 2022
č. 148/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 10. 2. 2022
č. 147/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 20. 1. 2022.
č. 57/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2023 a 2024.
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2022
č. 17/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2023 a 2024.
č. 16/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2022
Schválený SVR PO v oblasti kultury 2023-2024.
č. 977/2021 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený rozpočet PO v oblasti kultury rok 2022.
č. 976/2021 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený SVR PO v oblasti sociální 2023-2024.
č. 969/2021 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený rozpočet PO v oblasti sociální rok 2022.
č. 968/2021 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený SVR PO v oblasti dopravy 2023-2024.
č. 962/2021 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený rozpočet PO v oblasti dopravy rok 2022.
č. 961/2021 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený SVR PO v oblasti cestovního ruchu 2023-2024.
č. 960/2021 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený rozpočet PO v oblasti cestovního ruchu rok 2022.
č. 959/2021 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený SVR PO v oblasti školství 2023-2024.
č. 958/2021 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený rozpočet PO v oblasti školství rok 2022.
č. 957/2021 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený SVR PO v oblasti zdravotnictví 2023-2024.
č. 955/2021 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený rozpočet PO v oblasti zdravotnictví rok 2022.
č. 954/2021 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Odvolání ve věci Srubec autobusové zastávky.
č. 929/2021 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy