Úřední deska

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – I/3 Kaplice - nádraží, č.j. KUJCK 64877/2024 ze dne 24. 5. 2024
č. 456/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí „Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., provoz Studená“
č. 454/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu – Střelské Hoštice
č. 453/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- stanovení přechodné úpravy provozu sil. I/20 Nová Hospoda - MUK Krašovice, uzav. PJP Změna 1. (č.j. KUJCK 63663/2024)
č. 452/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – I/34 a I/3 České Budějovice – ½ maraton, č.j. KUJCK 63626/2024 ze dne 22. 5. 2024
č. 451/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Informace o podané žádosti - změna stavby před dokončením I/20 Hněvkov-Sedlice
č. 450/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Tábor
č. 449/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Referent pro majetkové dispozice, 10. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
č. 448/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Referent pro dopravní obslužnost, 10. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
č. 447/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Právník (v samostatné a přenesené působnosti kraje, dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí), 12. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
č. 446/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- stanovení přechodné úpravy provozu sil. I/4 a I/39 okr. Prachatice (č.j. KUJCK 61483/2024)
č. 445/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- OZNÁMENÍ o návrhu stanovení místní úpravy provozu sil. I/39 v Českém Krumlově, DZ karavany(č.j. KUJCK 60993/2024)
č. 444/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 16. 5. 2024
č. 443/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: okres České Budějovice
Záměru prodeje nemovitostí v k. ú. Slavkov u Českého Krumlova
č. 442/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: oftalmologie, ambulantní péče, úvazek 1,0 – 30 hodin. Pro území: město Tábor
Opatření obecné povahy – místní úprava provozu – I/3 Krasejovka, okr. České Budějovice, č.j. KUJCK 60126/2024 ze dne 14. 5. 2024
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – Venuše Kratochvílová, fyzioterapeut – ambulantní péče, č. p. 19, 391 26 Tučapy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: fyzioterapeut, ambulantní péče. Pro území: město Český Krumlov, okres Český Krumlov.
Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – I/3 České Budějovice, č.j. KUJCK 59523/2024 ze dne 13. 5. 2024
č. 436/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o vydání závěru zjišťovacího řízení – rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou k záměru „Primární okruh tepelného čerpadla na pozemku parcela č. 342 a 343 v k. ú. Zvonková“
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Právník odboru, 12. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
č. 434/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – I/4 lom Výškovice a Sudslavice, č.j. KUJCK 58723/2024 ze dne 10. 5. 2024
č. 433/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Seznámení s podklady rozhodnutí I/3 Kaplice, okružní křižovatka se silnicí II/154
č. 432/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Stanovení přechodné úpravy provozu - Volyně
č. 431/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- stanovení přechodné úpravy provozu sil. I/34, MUK 131 Úsilné - portály (č.j. KUJCK 58136/2024)
č. 430/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Stavební povolení – Přeložka silnice II/173, obchvat Blatná, SO 104 Úprava stávající silnice I/20
č. 429/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o vydání závěru zjišťovacího řízení – rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou k záměru „Retail park Vimperk“
Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení „Vrty tepelného čerpadla TČ1-TČ10 na pozemku parc.č. 275/53 a 275/58 k. ú. Kvilda“
č. 427/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení „Instalace nové výrobní linky 52 do stávající haly firmy SILON s.r.o.“
č. 426/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Rada Jihočeského kraje vypisuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova PETRA Mačkov
č. 421/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Zveřejnění informace o dokumentace vlivů záměru „Přesun těžby a technologické linky na nevýhradní ložisko stavebního kamene Kolný včetně dotěžení kamenolomu Ševětín“ na životní prostředí.
Záměr prodeje pozemku v areálu bývalých kasáren Planá u Českých Budějovic
č. 417/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
„Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí – zařízení: „Teplárna Strakonice – výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny“
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 2. 5. 2024
č. 413/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, ambulantní péče. Pro území: okres Český Krumlov, Jihočeský kraj
č. 398/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: gynekologie a porodnictví, jednodenní péče. Pro území: Jihočeský kraj
č. 397/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: chirurgie, jednodenní péče. Pro území: Jihočeský kraj
č. 396/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, jednodenní péče. Pro území: Jihočeský kraj
č. 395/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, jednodenní péče. Pro území: Jihočeský kraj
č. 394/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: urologie, jednodenní péče. Pro území: Jihočeský kraj
č. 393/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
„Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení - Výroba kovových obalů a vík s povrchovou úpravou – TECNOCAP s. r. o., Střížovice“
Záměr vzájemného darování nemovitostí v k. ú. Střížovice u Kunžaku, Budkov u Střížovic, Vlčice u Střížovic, Lnáře, Srubec, Čkyně, Planá nad Lužnicí, Hříšice, Jersice, Dvory nad Lužnicí
č. 387/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Záměr darování nemovitostí v k. ú. Č. Budějovice 4, Č. Budějovice 5, Vitín, Trocnov
č. 386/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Záměr vložit nemovitý majetek Jihočeského kraje do obchodní společnosti Nová Linecká čtvrť s.r.o.
č. 390/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Záměr vložit nemovitý majetek Jihočeského kraje do obchodní společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
č. 389/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 25. 4. 2024
č. 385/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Petr Sejk, obor ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, T. G. Masaryka 205, 381 01 Český Krumlov
č. 383/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: oftalmologie (705), úvazek 1,0. Pro území: okres Český Krumlov
č. 373/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: oftalmologie (705), úvazek 1,0. Pro území: okres Strakonice
č. 372/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství (014), úvazek 1,0. Pro území: okres Strakonice
č. 371/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství (014), úvazek 1,0. Pro území: okres Tábor
č. 370/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství (014), úvazek 1,0. Pro území: okres Prachatice
č. 369/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství (014), úvazek 1,0. Pro území: okres Písek
č. 368/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství (014), úvazek 1,0. Pro území: okres Jindřichův Hradec
č. 367/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství (014), úvazek 1,0. Pro území: okres České Budějovice
č. 366/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - Dětské středisko Rožnov s.r.o., obor praktické lékařství pro děti a dorost, Lidická tř. 1284/231, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice
č. 359/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: okres Písek
č. 347/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: oftalmologie, ambulantní péče. Pro území: okres Český Krumlov
č. 346/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: oftalmologie, ambulantní péče. Pro území: okres České Budějovice
č. 345/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o záměru uzavřít smlouvu na provoz úzkokolejné tratě č. 229
č. 349/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 11. 4. 2024
č. 348/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - Michaela Cílková, DiS., obor dentální hygienistka, Matice školské 1786/17, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
č. 341/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace poskytovatele zdravotních služeb Praktik MM Kaplice, s.r.o.
č. 326/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Věra Veřtátová s.r.o., obor praktické lékařství pro děti a dorost, Vlkovská 310, 373 63 Ševětín
č. 325/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – Mgr. Monika Průšová, obor fyzioterapeut, Karla Čapka 2459, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
č. 317/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – MEDIPHARMA CZ s.r.o., lékárenská péče, č.p. 290, 382 76 Loučovice a nám. Míru 15, 378 25 Deštná
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 28. 3. 2024
č. 310/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Plánování v oblasti vod – zveřejnění časového plánu a programu prací
č. 297/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jekatěrina Poláková, obor praktické lékařství pro děti a dorost, Dr. Bureše 1251/9a, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
č. 289/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – Přibylová Pavla, zubní technik, Antonínská 85, Dačice II, 380 01 Dačice
č. 285/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace poskytovatele zdravotních služeb MUDr. Antonín Menzel
č. 282/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace poskytovatele zdravotních služeb MUDr. Mirka Divišová
č. 281/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Pavel Buček, zubní lékařství, Chelčického 50/1, Vnitřní Město, 397 01 Písek.
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace MUDr. Buček Pavel
č. 271/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Lenka Hányšová, obor zubní lékařství, Matice školské 1786/17, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 7. 3. 2024
č. 257/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jčk - Běleč, Bílsko, Miloňovice, Nadějkov, Radimovice u Želče, Předmíř, Olšovice, Slavonice
č. 251/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – Unilabs Pathology k.s., gynekologie a porodnictví – pouze laboratorní pracoviště cytologie, U Nemocnice 380. Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – MEDICA SEVER s.r.o., všeobecné praktické lékařství – pouze pracovně lékařské služby, Průmyslová 954, 391 11 Planá nad Lužnicí
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Antonín Menzel, obor zubní lékařství, Jiřího z Poděbrad 2064/13, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 22. 2. 2024
č. 198/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. František Souček, obor všeobecné praktické lékařství, Branišovská 1160/31, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
č. 182/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 8. 2. 2024
č. 179/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – GYN-AMB s.r.o., gynekologie a porodnictví, U Nemocnice 380, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
č. 137/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Mirka Divišová, oftalmologie, T. G. Masaryka 205, 381 01 Český Krumlov
č. 85/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – Marie Matoušková, zubní technik, 1. máje 116/13, Vimperk II, 385 01 Vimperk
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace MUDr. Jiří Horák, ortodoncie
č. 66/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace MUDr. Milan Kuncl.
č. 65/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace V+H Dent s.r.o.
č. 64/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace MUDr. Jiří Horák
č. 42/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2025 a 2026
č. 37/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2024
č. 36/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2025 a 2026
Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2024
č. 25/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace MUDr. Jitka Suková
č. 23/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený SVR PO v oblasti školství na období let 2025 a 2026
č. 98/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválené rozpočty příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2024
č. 89/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jčk - Deštná, Kostelní Radouň, Slabčice
č. 19/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený SVR PO v oblasti sociální na období let 2025 a 2026
č. 15/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválené rozpočty příspěvkových organizací v oblasti sociální na rok 2024
č. 14/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený rozpočet PO v oblasti cestovního ruchu na rok 2024
č. 9/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví na rok 2024
č. 4/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválené rozpočty příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví na rok 2024
č. 3/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený SVR PO v oblasti kultury na období let 2025 a 2026
č. 2/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO v oblasti cestovního ruchu na období let 2025 – 2026
č. 10/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený rozpočet PO v oblasti kultury na rok 2024
č. 1/2024 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený SVR PO v oblasti dopravy na období let 2025 a 2026
č. 1056/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Schválený rozpočet PO v oblasti dopravy na rok 2024
č. 1055/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - PaedDr. Zdeňka Koppová, obor klinická logopedie, Šumavská 582/3, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Přesný název dokumentu: Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – V + H DENT s.r.o., zubní lékařství, č. p. 229, 382 72 Dolní Dvořiště
Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2024
č. 1045/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – Mgr. Jiří Rybenský, lékárenská péče, ČSLA 250, 391 11 Planá nad Lužnicí
č. 1029/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jaroslav Polák, obor psychiatrie, Klavíkova 1573/13, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
č. 1017/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – paní Eliška Fialová, všeobecná sestra – zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, Školní 285, 382 81 Besednice
č. 1010/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Eva Hanyková, všeobecné praktické lékařství, Třeboňská 215, 378 04 Chlum u Třeboně
č. 999/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jčk - Dynín, Chlumany, Katovice, Křenovice, Vesce, Zliv
č. 844/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jčk - Čestice, Lčovice, Lnáře, Lužnice, Nerestce, Protivín, Sviny, Štěpánovice, Vlčetínec
č. 600/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2022
č. 554/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jčk - Besednice, Kájov, Kamenný Újezd, Mydlovary, Nišovice, Předotice, Rovná, Rudolfov, Vráž
č. 522/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jčk - Drážov, Kestřany, Komařice, Srubec, Sudoměřice u Tábora, Zubčice
č. 359/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jčk - Chyšky, Nová Včelnice, Omlenice, Rataje, Slavče, Volfířov, Všemyslice
č. 210/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jčk - Čkyně, Chotoviny, Malšice, Rodná, Třebětice, Vlachovo Březí,
č. 45/2023 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Albrechtice na Vltavou, Dražice, Hracholusky, Jílovice, Lomnice nad Lužnicí, Skály (okr. Strakonice), Svatá Maří, Temelín
č. 1034/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Bavorov, Dolní Hořice, Hrdějovice, Jankov, Mojné, Nové Hrady, Sepekov.
č. 927/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Borovany, Božetice Branice, Budíškovice, Dubné, Hrejkovice, Jinín, Kovářov, Malonty, Přeborov, Přeštěnice, Radomyšl, Řepeč, Volary, Zdíkov, Žabovřesky.
č. 842/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Bernartice, Lišov, Loučovice
č. 655/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Březnice, Čejetice, Dobev, Horní Dvořiště, Husinec, Opařany, Roudná, Volyně, Želeč.
č. 575/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Dřešín, Skály (okr. Písek)
č. 543/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Informace pro občany týkající se podávání stížností na poskytování zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Řípec, Čížová, Dírná, Drhovle, Křemže, Litvínovice, Nová Bystřice, Sezimovo Ústí, Vacov
č. 464/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy
Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z JK - Černá v Pošumaví, Číčenice, Čimelice, Chlum u Třeboně, Libějovice, Lom (okr. Tábor), Malenice, Netolice, Strunkovice nad Blanicí, Studená, Tálín, Veselí nad Lužnicí.
č. 416/2022 Vyvěšeno dne: Datum sejmutí: Přílohy