Úřední deska

Zobrazit dle témat
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo organizační pracovník a rozpočtář v úseku vedoucího odboru kancelář ředitele; 10. platová třída, doba neurčitá; místo výkonu práce: České Budějovice; předpokládaný nástup 1. 10. 2019
č. 517/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb, kterým byla společnost TRASTO Consulting s.r.o., obor zubní lékařství, M. Horákové 1437, 370 05 České Budějovice

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Záměr „Novostavba obchodního centra Písek", nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
č. 515/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Výzva k vyjádření k podanému odvolání - "I/24 Tušť - průtah"

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 18. 7. 2019
č. 513/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Stanovisko k návrhu koncepce "Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018-2043"
č. 512/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o zahájení řízení o změně integrovaného povolení a rozeslání žádosti "Výkrmna brojlerů Lažánky"

Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení řízení o změně integrovaného povolení a rozeslání žádosti "Velkovýkrmna prasat Strunkovice nad Blanicí"

Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení řízení o změně integrovaného povolení a rozeslání žádosti "Velkovýkrmna prasat Strunkovice nad Blanicí"

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/24 v k.ú. Přeseka, obec Třeboň, a v k.ú. Lužnice, obec Lužnice

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/39, v místě železničního přejezdu P1034, za obcí Lenora směrem na Volary, okr. Prachatice

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/19 v k.ú. Tábor
č. 507/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/19 v k.ú. Měšice u Tábora, v rozmezí staničení cca 102,550 - 103,800, okr. Tábor

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Rekultivace odkaliště K IV/C1Z - konečné řešení sanace". Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Rekultivace odkaliště K IV/C1Z - konečné řešení sanace". Veřejná vyhláška

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb, kterým byla MUDr. Lucie Hronková, obor zubní lékařství, Senovážné náměstí 248/2, 370 01 České Budějovice

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. David Kubíček, chirurgie, rehabilitační a fyzikální medicína, Gen. Fanty 25, 382 41 Kaplice

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Emanuel Dvořák, rehabilitační a fyzikální medicína, Fialková 225, 381 01 Český Krumlov

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu úseku silnice I/20 v obci Tchořovice, okres Strakonice

Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Stavební povolení na stavbu "Jižní tangenta České Budějovice (km 0,000 - km 2,706 - obj. SO 102 Okružní křižovatka na I/3"

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 a I/34 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
č. 499/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu silnice I/4 v k.ú. Čimelice a k.ú. Krsice, okres Písek
č. 498/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření k odvolání
č. 497/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Vyrozumění o chybě ve psaní - č.j. KUJCK 80985/2019
č. 496/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Rozhodnutí - stavba "Stacionární obalovna živičných směsí České Budějovice"
č. 495/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení záměru "Modernizace farmy Marketa"
č. 494/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu na silnici I/4 ve městě Volyně
č. 493/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu na silnici I/3, k. ú. Tábor, okres Tábor

Veřejná vyhláška. Vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření k odvolání - F. Rottner, M. Rottnerová, Závraty 10

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb, kterým byla MUDr. Hana Šuňavská, obor zubní lékařství, Havlíčkovo nám. 94/4, 397 01 Písek

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - urologie, MUDr. Jiří Pugner, Zvolenská 604, 386 01 Strakonice

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení pro záměr "Rozšíření areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov"

Záměr Jihočeského kraje. Směna pozemkových parcel
č. 487/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Darování pozemkových parcel
č. 486/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Darování pozemkových parcel
č. 485/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu na silnici I/19, k. ú. Dražice u Tábora a Meziříčí, okres Tábor

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/19 v k. ú. Měšice u Tábora, v rozmezí staničení cca 102,600 - 103,700, okres Tábor

Veřejná vyhláška. Územní opatření o stavební uzávěře - Změna
č. 482/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí služby Denního stacionáře
č. 481/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník pro sociální službu Chráněné bydlení
č. 480/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka v sociálních službách - přímá obslužná péče v Domově se zvláštním režimem
č. 479/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Linka na zpracování bioodpadů Jarošovice"
č. 478/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 v Jarošově nad Nežárkou

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Záměr „Recyklační plocha na stavební odpad Fedrpuš" nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
č. 476/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 - 2022"

Veřejná vyhláška. Rozhodnutí - záměr "ZTV Roudné Za Dvořáků"
č. 474/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrované prevence pro zařízení "TEBO, a.s. - výroba textilu"

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb, kterým byl MUDr. Jiří Boček, obor všeobecné praktické lékařství, Čechova 300, 391 65 Bechyně

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: logoped ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí v oboru klinická logopedie, úvazek 1,0. Pro území: obec Lenora, obec Šumavské Hoštice
č. 460/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0. Pro území: okres České Budějovice
č. 458/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty: