Text na řeč

Úřední deska

Zobrazit dle témat
Sdělení Ministerstva dopravy ve věci: Vyrozumění o vydání usnesení poznamenaném do spisu
č. 294/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 v obci Studená
č. 293/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou k záměru „Doplnění technologie o tavicí pec AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o.“

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou k záměru „Doplnění technologie o tavicí pec AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o.“

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 8. 4. 2021
č. 291/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna České Budějovice, a. s., Výroba a prodej tepla a elektřiny“

Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o odvolání - Stacionární obalovna živičných směsí, ulice Okružní, České Budějovice

Záměr Jihočeského kraje. Darování části pozemku parcely v k.ú. Jindřichův Hradec
č. 288/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o odvolání - dostavba kanalizace v k.ú. Pluhův Žďár
č. 287/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o odvolání - dostavba kanalizace v k.ú. Pluhův Žďár
č. 287/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - návrh na schválení "Manipulačního řádu pro vodní dílo Husinec"

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Spůlka od ústí do Volyňky po propustek na Zadově ř.km 0,000 - 19,892

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Spůlka od ústí do Volyňky po propustek na Zadově ř.km 0,000 - 19,892

Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Pracovník pro střední školy, krizové řízení, BOZP, analýzy a koncepce na oddělení školství odboru školství, mládeže a tělovýchovy; 11. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice
č. 284/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/22 ve Strakonicích z důvodu provádění opravy stožáru VO na severním obchvatu

Pokyn hejtmana Jihočeského kraje č. 48 ze dne 6. dubna 2021 - k distribuci testovacích sad antigenních testů v souvislosti s onemocněním COVID-19 školám a školským zařízením na území Jihočeského kraje

Nařízení Státní veterinární správy. Změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Počaply

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „ZEVO Vráto České Budějovice“
č. 280/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v Plané nad Lužnicí z důvodu provádění stavby „Výstavba parkoviště Na Skalách“

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecná sestra, forma: péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta (domácí hospic) - odb. 925. Pro území: okres Český Krumlov

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/3 a I/39 okres Český Krumlov a České Budějovice

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Závěr zjišťovacího řízení k záměru: „Malonty - zimoviště“

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Závěr zjišťovacího řízení k záměru: „Malonty - zimoviště“

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení „Výkrmna brojlerů Lažánky"
č. 275/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení „Odchovna kuřecích brojlerů Myšenec"

Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Volyně a Obec Malenice
č. 273/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Nařízení Státní veterinární správy. Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. 740594 - Rojice (okres Strakonice)

Rozhodnutí o odvolání doručované veřejnou vyhláškou – trvalé odnětí PUPFL u pozemku p.č. 1481 v k.ú. Jindřichův Hradec

Rozhodnutí o odvolání doručované veřejnou vyhláškou – trvalé odnětí PUPFL u pozemku p.č. 1481 v k.ú. Jindřichův Hradec

Oznámení o konání veřejné sbírky Obec Zálezly
č. 270/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v Českých Budějovicích z důvodu provádění výměny poklopů a armatur na území Města České Budějovice

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 v obci Studená
č. 268/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 25. 3. 2021
č. 265/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: praktické lékařství pro děti a dorost, úvazek 0,6. Pro území: město Vimperk
č. 263/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Rozpočtář na oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a tělovýchovy; 10. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice
č. 258/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Projektový manažer Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s.

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Projektový manažer Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s.

Rada Jihočeského kraje oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Rada Jihočeského kraje oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení „Porodna prasnic a výkrmna prasat Přílepov”

Záměr Jihočeského kraje. Budoucí směny pozemků v k.ú. Lišov
č. 243/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Darování pozemku poz. parcely v k.ú. Lišov
č. 242/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Darování pozemkových parcel
č. 241/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Darování pozemkových parcel
č. 240/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 18. 3. 2021
č. 239/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Výkrmna kuřat Slavětice u Všemyslic"

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Madeta a.s. závod Jindřichův Hradec"

Zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Výrobní a skladový areál Ševětín II.“ na životní prostředí
č. 205/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Rada Jihočeského kraje vypisuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Domova pro seniory Bechyně, místo výkonu práce: Bechyně

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 4. 3. 2021
č. 185/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Pokyn hejtmana Jihočeského kraje č. 46 ze dne 1. března 2021 - k zajištění péče o děti, o které nemohou za krizové situace vykonávat péči zákonní zástupci

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 25. 2. 2021
č. 158/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Rada Jihočeského kraje oznamuje vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek následujících škol a školských zařízení - Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Nerudova 648; Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111
č. 155/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Milan Přenosil, obor psychiatrie, s místem poskytování zdravotních služeb Senovážné náměstí 248/2, 370 01 České Budějovice

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 18. 2. 2021
č. 141/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Libuše Romerová, obor zubní lékařství

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Eva Kovaříková, obor zubní lékařství

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 11. 2. 2021
č. 121/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Karel Med, obor zubní lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb Denisova 352, 377 01 Jindřichův Hradec

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Anna Spurná, obor praktické lékařství pro děti a dorost

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 28. 1. 2021
č. 73/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Pokyn hejtmana Jihočeského kraje č. 42 ze dne 18. ledna 2021 - očkovací centra v Jihočeském kraji
č. 45/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Anna Škáchová, obor dermatovenerologie

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - společnost zubní MUDr. Věra Staňková s.r.o., obor zubní lékařství

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Ladislav Dolanský, obor zubní lékařství

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Pavel Vandas, obor zubní lékařství

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2021
č. 8/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2021

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023

Schválený SVR PO v oblasti zdravotnictví 2022-2023
č. 889/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti zdravotnictví rok 2021
č. 888/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti dopravy 2022-2023
č. 879/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti dopravy rok 2021
č. 878/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti sociální 2022-2023
č. 877/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti sociální rok 2021
č. 876/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti cestovního ruchu 2022-2023
č. 873/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti cestovního ruchu rok 2021
č. 872/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti kultury 2022-2023
č. 871/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti kultury rok 2021
č. 870/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti školství 2022-2023
č. 869/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti školství rok 2021
č. 868/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení – zveřejnění návrhů národních plánů povodí, plánů pro zvládání povodňových rizik a plánů dílčích povodí uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - Bc. Monika Kubecová, obor nutriční terapeut

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2019
č. 406/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty: