Text na řeč

Úřední deska

Zobrazit dle témat
Rada Jihočeského kraje oznamuje vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek následujích škol 1. Základní umělecká škola, Velešín, Školní 609, 2. Základní škola, Kaplice, Omelnická 436

Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení stavebního řízení stavby "D4 Čimelice - Mirotice"
č. 43/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Doručení rozhodnutí o odvolání. Stavební záměr "Novostavba tří samostatných objektů pro rodinnou rekreaci" katastrální území Řípec

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/3, I/4 a I/24 v prostoru hraničních přechodů Dolní Dvořiště, Strážný a Halámky

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou k záměru „Revitalizace trati Kostelec – Telč - Slavonice“
č. 40/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou k záměru „Revitalizace trati Kostelec – Telč - Slavonice“
č. 40/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o zahájení řízení v pochybnosti o tom, zda jde o vodní toky v případě odpadů od rybníků ve městě Milevsko

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Řízená skládka odpadů Vodňany, skládka skupiny S-OO3 a S-NO"

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Anna Škáchová, obor dermatovenerologie

Závěr zjišťovacího řízení pro záměr – „Rozvojová lokalita Karlovy Dvory – SOR.1.KD, SOR.4.KD, SOR.5.KD“

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: hematologie a transfúzní lékařství - odbornost 818, úvazek 1,0. Pro území: okres České Budějovice
č. 35/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: klinická biochemie - odbornost 801, úvazek 1,0. Pro území: okres České Budějovice
č. 34/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: lékařská mikrobiologie - odbornost 802, úvazek 1,0. Pro území: okres České Budějovice
č. 33/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: správní obvod ORP Kaplice
č. 32/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Prodej pozemku parc. č. 791/20 v k. ú. Horní Planá
č. 31/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/29 v úseku Bernartice (okres Písek) - Opařany (okres Tábor)
č. 30/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Helena Mikulíková, s místem poskytování zdravotních služeb Fr. Ondříčka 1088/2, 370 11 České Budějovice

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - společnost zubní MUDr. Věra Staňková s.r.o., obor zubní lékařství

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Ladislav Dolanský, obor zubní lékařství

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Archeolog, dokumentátor a edukátor se zvláštním zaměřením na archeologii regionu jižních Čech a Českokrumlovska

Závěr zjišťovacího řízení k záměru: „Modernizace a optimalizace výrobního areálu FRONIUS Česká republika s.r.o., Český Krumlov"

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou k záměru „Přírodní koupací biotop Dolní Dvořiště“
č. 24/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "C-Energy Planá nad Lužnicí"
č. 23/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Volyně a Obec Strunkovice nad Volyňkou
č. 22/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: psycholog ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí v oboru klinická psychologie. Pro území: okres Český Krumlov

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: okres Jindřichův Hradec
č. 20/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna Strakonice – výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny“

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení Zemědělské obchodní družstvo Borovany "Výkrmna drůbeže Hranice"

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Pavel Vandas, obor zubní lékařství

Oznámení ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje. Omezení úředních hodin Krajského úřadu Jihočeského kraje pro veřejnost a stanovení zvláštních pravidel pro styk s veřejností účinné od 11. 1. 2021

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby“

Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027"
č. 14/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "FONTEA - výroba nealkoholických nápojů - Veselí nad Lužnicí"

Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "Přeložka silnice II/173 obchvat Blatná 1. etapa"

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2021
č. 8/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zahájení zjišťovacího řízení záměru "I/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat"
č. 11/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení zveřejnění žádosti o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna České Budějovice, a.s., Výroba a prodej tepla a elektřiny"

Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Obec Dubičné a Statutární město České Budějovice
č. 7/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03: Aktualizace 2020“

Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Operační program Rybářství 2021 - 2027"

Schválený Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2021

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Farma Radomyšl - chov nosnic"

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Sage Automotive Interiors, Strakonice Fabrics, s.r.o. – výroba autotexilií“

Schválený SVR PO v oblasti zdravotnictví 2022-2023
č. 889/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti zdravotnictví rok 2021
č. 888/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Pokyn hejtmana Jihočeského kraje č. 41 ze dne 29. prosince 2020 - zabezpečení vykonávání péče o děti a mládež

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Skladový areál firmy Bidfood, Planá u Českých Budějovic“
č. 886/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - KaPa MED s.r.o. (Lékárna Luna), s místem poskytování zdravotních služeb Antonína Barcala 1461, 370 05 České Budějovice

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Výkrmna brojlerů Žíteč"
č. 882/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení „1. Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o. - provozovna Sviny"

Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Zařízení k recyklaci stavebních odpadů"
č. 880/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti dopravy 2022-2023
č. 879/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti dopravy rok 2021
č. 878/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti sociální 2022-2023
č. 877/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti sociální rok 2021
č. 876/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 17. 12. 2020
č. 874/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti cestovního ruchu 2022-2023
č. 873/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti cestovního ruchu rok 2021
č. 872/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti kultury 2022-2023
č. 871/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti kultury rok 2021
č. 870/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti školství 2022-2023
č. 869/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti školství rok 2021
č. 868/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Retail park Bechyně"
č. 867/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Prodej pozemku v k.ú. Vimperk
č. 866/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Prodej pozemkových parcel
č. 864/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Směna pozemkových parcel
č. 863/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovník v sociálních službách pro sociální službu Denní stacionář
č. 862/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovník v sociálních službách pro sociální službu Týdenní stacionář
č. 861/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Oznámení. Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - řízení stavby „D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla, dílčí změny DÚR“

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do opravného rozhodnutí č. j. KUJCK 143140/2020 ze dne 30. 11. 2020 pro zařízení "Deemulgační stanice odpadních vod v Sezimově Ústí"

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Libuše Romerová, obor zubní lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb Masarykovo náměstí 75, 398 06 Mirovice

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Luboš Kopr, obor všeobecné praktické lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb č.p. 71, 378 92 Budeč

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Marie Stárková, obor zubní lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb Matice Školské 1786/17, 370 01 České Budějovice

Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Právník odboru školství, mládeže a tělovýchovy; 11. platová třída, doba neurčitá - s nástupem do trvalého pracovního poměru k 1. 7. 2021 (od 1. 3. 2021 možnost na dohodu o pracovní činnosti); místo výkonu práce: České Budějovice
č. 853/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Pracovník pro speciální školy a školská zařízení v oddělení školství odboru školství, mládeže a tělovýchovy; 11. platová třída, doba určitá - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, předpokládaný nástup od 1. 2. 2021; místo výkonu práce: České Budějovice
č. 852/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Vedoucí oddělení školství odboru školství, mládeže a tělovýchovy; 12. platová třída, doba neurčitá, předpokládaný nástup od 1. 2. 2021; místo výkonu práce: České Budějovice
č. 851/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení – zveřejnění návrhů národních plánů povodí, plánů pro zvládání povodňových rizik a plánů dílčích povodí uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: ORP České Budějovice
č. 845/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, město Deštná

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: okres České Budějovice
č. 828/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: okres Tábor, město Jistebnice, městys Malšice
č. 810/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 1. 12. 2020
č. 805/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o zveřejnění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023
č. 804/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o zveřejnění návrhu Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2021
č. 803/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Návrh Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2021

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - Bc. Monika Kubecová, obor nutriční terapeut

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 19. 11. 2020
č. 757/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 2. 11. 2020
č. 751/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - společnost B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o., obor urologie a chirurgie, s místem poskytování zdravotních služeb Tábor a České Budějovice

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - Mgr. Jarmila Peštová, obor lékárenská péče, s místem poskytování zdravotních služeb T. G. Masaryka 22, 391 65 Bechyně

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Anna Škáchová, obor dermatovenerologie, s místem poskytování zdravotních služeb Nemocniční 204, 383 01 Prachatice

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Pavel Vandas, obor zubní lékařství, ortodoncie, s místem poskytování zdravotních služeb Matice školské 1786/17, 370 01 České Budějovice

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Hana Koželuhová, obor zubní lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb Chelčického 50/1, 397 01 Písek

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 15. 10. 2020
č. 695/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 1. 10. 2020
č. 662/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MEDI DUO s.r.o., obory praktické lékařství pro děti a dorost a gynekologie a porodnictví.

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 24. 9. 2020
č. 629/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Marie Mačasová, obor zubní lékařství

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 17. 9. 2020
č. 603/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 27. 8. 2020
č. 585/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 20. 8. 2020
č. 584/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. David Kubíček, obor chirurgie, rehabilitace a fyzikální medicína

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Irena Haganová, obor rehabilitační a fyzikální medicína

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 30. 7. 2020
č. 508/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Jiří Cuřín, obor zubní lékařství

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - spol. ProŽivot s.r.o. (MUDr. Marta Strejcová), obor zubní lékařství

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Josef Král, obor vnitřní lékařství a angiologie

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 9. 7. 2020
č. 443/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 25. 6. 2020
č. 407/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2019
č. 406/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 11. 6. 2020
č. 366/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 4. 6. 2020
č. 359/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 21. 5. 2020
č. 299/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 7. 5. 2020
č. 273/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 30. 4. 2020
č. 272/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 9. 4. 2020
č. 230/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 19. 3. 2020
č. 179/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 5. 3. 2020
č. 139/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 20. 2. 2020
č. 117/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 6. 2. 2020
č. 79/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 30. 1. 2020
č. 75/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2020
č. 31/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2021 a 2022

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2021 a 2022