Text na řeč

Úřední deska

Zobrazit dle témat
Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 24. 6. 2021
č. 494/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Mnišský rybník a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče

Rada Jihočeského kraje oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školského zařízení Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 40

Rada Jihočeského kraje oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školského zařízení Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 40

Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení řízení o změně integrovaného povolení a rozeslání žádosti pro zařízení "Farma prasnic Přeštěnice"

Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení řízení o změně integrovaného povolení a rozeslání žádosti pro zařízení "Farma prasnic Přeštěnice"

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „V433/833 – zdvojení vedení“ na životní prostředí

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „CAMP RELAX LIPNO – Nová Pec“
č. 489/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/19 mezi Chýnovem a Kladruby, okres Tábor
č. 488/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/39 okres Český Krumlov
č. 487/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/4 u Mirotic (km staničení 75,6), okr. Písek při provádění stavby „V 1353 nový stožár 44A – I/4 VÚ Mirotice“
č. 486/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Vedoucí úřadu - Krajský úřad Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Správce webových aplikací a programátor v oddělení správy aplikací a GIS odboru informatiky; 11. platová třída, doba neurčitá; místo výkonu práce: České Budějovice
č. 485/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: okres Tábor
č. 484/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o konání veřejné sbírky Město Vlachovo Březí
č. 483/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Neutralizační a deemulgační stanice Soběslav"

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/34 v k.ú. Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/4 ve Čkyni, okres Prachatice

Veřejná vyhláška. Oznámení o možnosti převzít písemnost - paní M. Bollenová
č. 479/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Veřejné projednání návrhu 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
č. 478/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Závěr zjišťovacího řízení k záměru „ZEVO Vráto České Budějovice“
č. 477/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/34 na výjezdu z Českých Budějovic směr Třeboň z důvodu umístění montážní plošiny ve vnitřním jízdním pruhu z důvodu demontáže vzdušného vedení VN
č. 476/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Oznámení o možnosti převzít písemnost - paní M. Bumbová
č. 475/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Jana Vlachová, obor zubní lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb Bezděkovská 129, 386 01 Strakonice a náměstí J. A. Komenského 387, 388 01 Blatná

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Vladimíra Jirchářová, obor všeobecné praktické lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb náměstí T. G. Masaryka 115, 391 85 Veselí nad Lužnicí

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „Lidl, prodejna potravin Milevsko na parc. č. 922/15, 922/16, 922/18, 922/17, 922/1, 921 v k.ú. Milevsko"
č. 472/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Toužínské stráně a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na úseku silnice I/20, okr. Písek (v úsecích - 1. II/159 Nový Dvůr – Tálín, 2. III/02030 x III/02028 Myšenec - Žďár)
č. 470/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0. Pro území: okres Tábor
č. 469/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0. Pro území: okres Strakonice
č. 468/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0. Pro území: okres Prachatice
č. 467/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0. Pro území: okres Písek
č. 466/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0. Pro území: okres Jindřichův Hradec
č. 465/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0. Pro území: okres České Budějovice
č. 464/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, úvazek 1,0. Pro území: okres Písek
č. 463/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: urologie. Pro území: okres České Budějovice
č. 462/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: okres České Budějovice
č. 461/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/22, v obci Střelské Hoštice, okres Strakonice

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/20, ve městě Blatná, okres Strakonice

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 10. 6. 2021
č. 456/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Vedoucí úřadu - Krajský úřad Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Pracovník/pracovnice oddělení sociálních služeb - koordinace veřejného opatrovnictví ve vztahu k obcím a koordinace poskytování sociálních služeb na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí; 11. platová třída, doba neurčitá; místo výkonu práce: České Budějovice

Veřejná vyhláška. Rozhodnutí - Velký Bělčický rybník, nakládání s vodami a provozní řád
č. 454/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Rozhodnutí - Velký Bělčický rybník, nakládání s vodami a provozní řád
č. 454/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/34 v úseku Nová Včelnice - hranice Jihočeského kraje
č. 453/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/3 p.p.č. 738 a 353/1 v k.ú. Sudoměřice u Tábora

Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci „Operační program Jan Amos Komenský 2021 - 2027"

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/4 okres Prachatice a Strakonice

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do opravného usnesení o změně integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení pro intenzivní chov prasat Staré Město pod Landštejnem“

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Středisko likvidace odpadů Fedrpuš"

Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „Konec uhlí v Plané nad Lužnicí - změna stavby na technologii spalování biomasy"

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 3. 6. 2021
č. 441/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Návrh opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici I/34 v katastru obce Vlčetínec, okres Jindřichův Hradec

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/4 v úseku Malenice - Lčovice
č. 433/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: okres Jindřichův Hradec
č. 428/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecné praktické lékařství. Pro území: město Milevsko (okres Písek)
č. 427/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: psycholog ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí v oboru klinická psychologie, úvazek 0,5. Pro území: okres Český Krumlov

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - společnost PREVEDENT s.r.o., obor zubní lékařství

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: psycholog ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí v oboru klinická psychologie. Pro území: Jihočeský kraj (okres Strakonice, okres Prachatice, okres Písek)

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: ošetřovatelská péče v psychiatrii, sestra pro péči v psychiatrii . Pro území: Jihočeský kraj (okres Strakonice, okres Prachatice, okres Písek)

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 20. 5. 2021
č. 405/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 13. 5. 2021
č. 404/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: okres Tábor
č. 398/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: okres České Budějovice
č. 397/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: oftalmologie, úvazek 1,0. Pro území: okres Písek
č. 396/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: gynekologie a porodnictví, úvazek 0,4. Pro území: okres Jindřichův Hradec (město Nová Včelnice, město Deštná, město Nová Bystřice, město Stráž nad Nežárkou)

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: dětská gynekologie, úvazek 0,2. Pro území: okres Jindřichův Hradec (město Nová Včelnice, město Deštná, město Nová Bystřice, město Stráž nad Nežárkou)

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Karel Med, obor zubní lékařství

Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o zrušení změny č. 3 ÚP Dubné
č. 378/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Marta Jíňová, obor všeobecné praktické lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 6. 5. 2021
č. 368/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Jitka Smolíková, obor zubní lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb Na Libuši 717, 391 65 Bechyně

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 29. 4. 2021
č. 347/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Marie Stárková, obor zubní lékařství

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 15. 4. 2021
č. 306/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 8. 4. 2021
č. 291/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 25. 3. 2021
č. 265/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 18. 3. 2021
č. 239/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 4. 3. 2021
č. 185/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 25. 2. 2021
č. 158/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 18. 2. 2021
č. 141/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Libuše Romerová, obor zubní lékařství

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Eva Kovaříková, obor zubní lékařství

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 11. 2. 2021
č. 121/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Anna Spurná, obor praktické lékařství pro děti a dorost

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 28. 1. 2021
č. 73/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Pokyn hejtmana Jihočeského kraje č. 42 ze dne 18. ledna 2021 - očkovací centra v Jihočeském kraji
č. 45/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Anna Škáchová, obor dermatovenerologie

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - společnost zubní MUDr. Věra Staňková s.r.o., obor zubní lékařství

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Ladislav Dolanský, obor zubní lékařství

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Pavel Vandas, obor zubní lékařství

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2021
č. 8/2021, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2021

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023

Schválený SVR PO v oblasti zdravotnictví 2022-2023
č. 889/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti zdravotnictví rok 2021
č. 888/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti dopravy 2022-2023
č. 879/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti dopravy rok 2021
č. 878/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti sociální 2022-2023
č. 877/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti sociální rok 2021
č. 876/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti cestovního ruchu 2022-2023
č. 873/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti cestovního ruchu rok 2021
č. 872/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti kultury 2022-2023
č. 871/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti kultury rok 2021
č. 870/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený SVR PO v oblasti školství 2022-2023
č. 869/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválený rozpočet PO v oblasti školství rok 2021
č. 868/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2019
č. 406/2020, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty: