Text na řeč

Úřední deska

Zobrazit dle témat
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/34 v úseku Dvorce - Třeboň a dále u obce Mláka
č. 832/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/24, v rozmezí provozního staničení silnice I/24 cca km 0,000 - 1,400, okres Tábor

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Záměr „Prodejna pro dům a zahradu, ulice Budějovická, Český Krumlov" nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Záměr „Prodejna pro dům a zahradu, ulice Budějovická, Český Krumlov" nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje Jihočeského kraje 2021 - 2027"

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb, kterým byla MUDr. Anděla Becková, obor zubní lékařství, Strakonice

Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Administrátor projektů na oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, odboru evropských záležitostí; 10. platová třída, doba neurčitá; místo výkonu práce: České Budějovice
č. 827/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - PharmDr. Jiří Cach, obor lékařská péče, s místem poskytování zdravotních služeb Třeboňská 215, 378 04 Chlum u Třeboně

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení pro záměr "Zařízení k využívání odpadů - výroba certifikovaného rekultivačního materiálu v areálu JIP Papírny Větřní, a.s."

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/22, v úseku od křižovatky silnice I/22 se silnicí III/1726 ve Strakonicích až do Katovic, okres Strakonice

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/22, mezi obcí Dražejov a O.K. Katovická, okres Strakonice
č. 823/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/20, v úseku mostu ev.č. 20-075 v k.ú. Protivín, okres Písek
č. 822/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Prodej nemovitostí neevidovaných v katastru nemovitostí, v k.ú. Planá u Českých Budějovic

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Provoz žárového zinkování - Deštná u Jindřichova Hradce"

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 7. 11. 2019
č. 819/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Seznámení účastníků řízení s úkony správního orgánu v průběhu odvolacího řízení - stavba "D4 Mirotice, rozšíření"

Rozhodnutí. Zrušení opatření obecné povahy
č. 817/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/24 u hraničního přechodu Halámky

Veřejná vyhláška. Rozhodnutí ve věci přezkumného řízení změny č. 3 územního plánu Rudolfov
č. 815/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Směna pozemkových parcel
č. 814/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Prodej pozemkových parcel
č. 813/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Darování pozemkových parcel
č. 812/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Darování pozemkových parcel
č. 811/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí služby Denního stacionáře, Týdenního stacionáře
č. 810/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení pro záměr "Farma Sedlice - zpopelňovací zařízení živočišných tkání"
č. 809/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Odchovna kuřic Nový Dvůr"
č. 808/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství, úvazek 1,0. Pro území: ORP Jindřichův Hradec
č. 807/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/34 v úseku ul. Tyršova - Hůrecká v Lišově
č. 806/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Impregnace Soběslav, s. r. o., Na Pískách 420/II., 392 01 Soběslav"

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie vyhlašuje výběrové řízení na pozici všeobecná sestra pro sociální službu domov se zvláštním režimem
č. 804/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí o zastavení přezkumného řízení ve věci Změny č. 1 ÚP Vlksice
č. 803/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Právník v odboru krajský živnostenský úřad, 11. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice
č. 802/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Písek a Obec Mišovice
č. 801/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Písek a Obec Dolní Novosedly
č. 800/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Písek a Obec Putim
č. 799/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Český Krumlov a Obec Zlatá Koruna
č. 798/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Český Krumlov a Obec Malšín
č. 797/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Český Krumlov a Obec Přední Výtoň
č. 796/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Helena Jachnová, obor revmatovenerologie, s místem poskytování zdravotních služeb U Nemocnice 380/III, 377 01Jindřichův Hradec a Riegrova 569, 379 01 Třeboň

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3, km 113 - km 113,60 v Krasejovka a Kamenný Újezd

Záměr Jihočeského kraje. Směna nemovitosti v k.ú. Kaplice
č. 793/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na úseku silnice I/29 v Bernarticích, okres Písek

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Kompostárna Jarošovice"

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 31. 10. 2019
č. 788/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Daniela Šochová, obor praktické zubní lékařství, Světlogorská 2764, 390 05 Tábor

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Edita Sedlecká, obor všeobecné praktické lékařství, s místy poskytování zdr. služeb č.p. 88, 384 42 Lenora; č.p.37, 384 43 Strážný a č.p. 3, 384 91 Horní Vltavice

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do opravného rozhodnutí pro zařízení "Výkrmna brojlerů Lažánky"
č. 782/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecná sestra - zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, úvazek 3,6. Pro území: Jihočeský kraj

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: vnitřní lékařství, úvazek 0,2 - 8 hodin týdně. Pro území: město Soběslav
č. 780/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: endokrinologie, úvazek 0,1 - 4 hodiny týdně. Pro území: město Soběslav
č. 779/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty: