Text na řeč

Úřední deska

Zobrazit dle témat
Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Drůbežárna Jindřichův Hradec"

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Výkrmna brojlerů Lažánky"
č. 684/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Ochranná pásma leteckých VHF vysílačů a přijímačů na letišti České Budějovice

Záměr Jihočeského kraje. Směna pozemkových parcel
č. 682/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Předání stavebních objektů
č. 681/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Darování pozemkových parcel
č. 680/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Záměr Jihočeského kraje. Darování pozemkových parcel
č. 679/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/20 v k.ú. Bavorovice a Dasný z důvodu provádění stavby "Mýtné brány na silnici I/20 - přípojka kabelu NN"
č. 678/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 19. 9. 2019
č. 677/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna Strakonice - výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny"

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Stráž nad Nežárkou - Pístina"

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/3 a I/39 z důvodu provádění opravy železničního přejezdu č. P5575 Bukovec - reklamace povchu

Nařízení Státní veterinární správy. Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - virové hemoragické septikémie

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/4, okres Prachatice, dle doloženého návrhu DIO (IV. a V. etapa)

Rozhodnutí. Veřejná vyhláška - umístění stavby "IV. tranzitní železniční koridor, modernizace trati Nemanice I - Ševětín "
č. 671/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka v sociálních službách - přímá obslužná péče v Domově se zvláštním režimem
č. 670/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Výrobna krmných směsí Radošovice"

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: rehabilitační a fyzikální medicína, úvazek 0,2. Pro území: město Český Krumlov, okres Český Krumlov
č. 668/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: fyzioterapeut, úvazek 2,0. Pro území: město Český Krumlov, okres Český Krumlov
č. 667/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/19 v místě křižovatky silnice I/19 a III/1226, cca ve staničení km 88,000 - 88,250, k.ú. Olší, Nové Dvory, okres Tábor

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Záměr „Modernizace farmy Ratibořské Hory" nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Záměr „Modernizace farmy Ratibořské Hory" nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona

Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Rekonstrukce spalovny odpadů Rumpold s.r.o. Strakonice"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení pro záměr "Obchodní centrum - Husova ulice, České Budějovice"
č. 663/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení pro záměr "Rekreační park Kovářov"

Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo zaměstnanec pro rozpočet v oddělení rozpočtu a financování, odboru ekonomického; 10. platová třída, doba neurčitá; místo výkonu práce: České Budějovice
č. 661/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Výzva k podání nabídek na odkup trvale nepotřebného majetku - prodávající: Okresní soud v Č. Budějovicích
č. 660/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o odvolání F. Rottner, M. Rottnerová, Závraty 10 proti rozhodnutí zn. SÚ 1964/95/Be ze dne 5. 4. 1995 stav. úřadu Č. Budějovice

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/34 v úseku Stráž nad Nežárkou - Lásenice

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 a I/39, okres Prachatice, Český Krumlov a České Budějovice

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Záměr „Dostavba areálu 4. et" nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Záměr „Dostavba areálu 4. et" nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecná sestra - zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, úvazek 6,0. Pro území: Husova tř. 1651/125, 370 11 České Budějovice

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: algeziologie - léčba bolesti, úvazek 1,0. Pro území: okres Český Krumlov
č. 654/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Písek a Obec Nevězice
č. 653/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Písek a Obec Minice
č. 652/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/29 v k.ú. Záhoří, okr. Písek

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/34 v úseku ul. Tyršova - Hůrecká v Lišově z důvodu konání akce "Václavská pouť"

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/19 v okrese Písek, ve staničení km 69,750 - 70,866 při stavbě "I/19 před obcí Hrejkovice"

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/4 v úseku Volyně - Vimperk, okres Strakonice v km 111 - směr Vimperk, v km 111 a km 113 - směr Strakonice

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4, okres Prachatice v místě staničení silnice I/4 km 118,5; 122; 123,5; 124,5; 126; 131; 132; 137; 137,5; 138,5; 140,5; 140,7; 141,2; 141,5; 142; 142,5; 146; 147; 147,5 (viz. DIO)
č. 647/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení pro záměr "Skladový a výrobní areál Ševětín"

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/34 v k.ú. Mláka, obec Novosedly nad Nežárkou

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 5. 9. 2019
č. 641/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český Krumlov. Pracovní pozice – učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů - anglického jazyka

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecná sestra - zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, úvazek 6,0. Pro území: Jihočeský kraj

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: fyzioterapeut. Pro území: okres České Budějovice, obec Dobrá Voda u Českých Budějovic
č. 629/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Veřejná vyhláška. Oznámení zahájení řízení ve věci stavby "Odvedení srážkových vod z plochy odkaliště KIII", Stavební objekt SO 06 výtlak drenážních vod

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 15. 8. 2019
č. 621/2019, vyvěšeno dne: , Datum sejmutí:
Dokumenty:

Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Výroba krmiv Partner in Pet Food CZ s.r.o. ve Veselí nad Lužnicí"