Věstník detail

Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Přesličkový rybník
nařízení kraje
Číslo: 9\11
Datum schválení: 08.03.2011
Platnost od: 29.03.2011
Účinnost od: 13.04.2011
Publikováno 29.03.2011 ve věstníku Jč. kraje částka 3 ročník 11