Věstník detail

Sdělení Jihočeského kraje o opravě tiskové chyby v Nařízení JK č. 1/2020 ze dne 19. 3. 2020 ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 1\20
Datum schválení: 19.03.2020
Publikováno 26.06.2020 ve věstníku Jč. kraje částka 4 ročník 20