Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

OZV o symbolech Jihočeského kraje a jejich užívání - novela - ZRUŠENA
obecně závazná vyhláška
Číslo: 2\3
Datum schválení: 24.06.2003
Platnost od: 09.07.2003
Účinnost od: 24.07.2003
Publikováno 09.07.2003 ve věstníku Jč. kraje částka 2 ročník 3