Věstník detail

OZV, kterou se vymezují závazné části územního plánu velkého územního celku Písecko-Strakonicko
obecně závazná vyhláška
Číslo: 8\4
Datum schválení: 05.10.2004
Platnost od: 18.10.2004
Účinnost od: 02.11.2004
Publikováno 18.10.2004 ve věstníku Jč. kraje částka 4 ročník 4