Věstník detail

OZV JK, kterou se vymezuje závazná část změny č. 1 územního plánu VÚC Písecko-Strakonicko
obecně závazná vyhláška
Číslo: 4\6
Datum schválení: 20.06.2006
Platnost od: 03.07.2006
Účinnost od: 18.07.2006
Publikováno 03.07.2006 ve věstníku Jč. kraje částka 7 ročník 6