Věstník detail

OZV JK, kterou se mění OZV JK č. 8/2004 o závazných částech ÚPVÚC Písecko-Strakonicko
obecně závazná vyhláška
Číslo: 1\7
Datum schválení: 26.06.2007
Platnost od: 13.07.2007
Účinnost od: 28.07.2007
Publikováno 13.07.2007 ve věstníku Jč. kraje částka 3 ročník 7