Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Volná místa výběrová řízení

Výběrová řízení na místa úředníků krajského úřadu

Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Právník (v samostatné a přenesené působnosti kraje, dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí) v odboru právním a krajský živnostenský úřad, 12. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice
Datum vyhlášení:
Kontakt: dle oznámení
Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty:
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Vnější vztahy a komunikace s médii v odboru kancelář hejtmana, oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce, 11. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
Datum vyhlášení:
Kontakt: dle oznámení
Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty:

Výběrová řízení na místa vedoucích zaměstnanců v ostatních zřizovaných organizacích

Rada Jihočeského kraje vypisuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec.
Datum vyhlášení:
Kontakt: dle oznámení
Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty:

Výběrová řízení na místa vedoucích zaměstnanců ve zřizovaných organizacích - školství

Rada Jihočeského kraje oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Václava Pichla, Klášterní 39, 391 65 Bechyně.
Datum vyhlášení:
Kontakt: dle oznámení
Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty:
Rada Jihočeského kraje oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1.
Datum vyhlášení:
Kontakt: dle oznámení
Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty:

Volná pracovní místa ve zřizovaných organizacích - školství

2x pracovní pozice: Učitel/ka odborného výcviku – kuchař; Uklízečka na 6 hodin
Datum vyhlášení:
Kontakt: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Č. Budějovice, Senovážné náměstí 12, viz oznámení.
Kvalifikační požadavky: Dle oznámení
Dokumenty: