Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Volná místa výběrová řízení

Výběrová řízení na místa úředníků krajského úřadu
Odborný zaměstnanec pro administraci projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám v oddělení evropské integrace, odboru evropských záležitostí, 11. platová třída, doba určitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
Datum vyhlášení: Kontakt: dle oznámení Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty
Právník odboru v oddělení zdravotní péče, odboru zdravotnictví, 12. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
Datum vyhlášení: Kontakt: dle oznámení Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo Referent státní správy na úseku zdravotnictví v oddělení zdravotní správy, odboru zdravotnictví, 11. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
Datum vyhlášení: Kontakt: dle oznámení Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo Referent státní správy na úseku zdravotnictví v oddělení zdravotní správy, odboru zdravotnictví, 11. platová třída, doba určitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
Datum vyhlášení: Kontakt: dle oznámení Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty
Referent pro odměňování, rozpočet a kontrolu v oddělení zaměstnanosti a odměňování, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, 9. platová třída, doba určitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
Datum vyhlášení: Kontakt: dle oznámení Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na 2 pracovní místa Sociálně-právní ochrana dětí v oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí, 11. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
Datum vyhlášení: Kontakt: dle oznámení Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty
Výběrová řízení na místa vedoucích zaměstnanců v ostatních zřizovaných organizacích
Rada města České Budějovice oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školní jídelny Školní jídelna, U Tří lvů 2b, České Budějovice.
Datum vyhlášení: Kontakt: dle oznámení Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty
Volná pracovní místa ve zřizovaných organizacích - školství
Uklízeč/ka
Datum vyhlášení: Kontakt: SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537, Info na: 387 924 205, pí Šibřinová, sibrinova@sosehl.cz Kvalifikační požadavky: Dle oznámení
Dokumenty
Učitel/učitelka Odborného výcviku v dílnách, zaměření - elektro
Datum vyhlášení: Kontakt: SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537, Info na: 387 924 205, pí Šibřinová, sibrinova@sosehl.cz Kvalifikační požadavky: Dle oznámení
Dokumenty
Účetní
Datum vyhlášení: Kontakt: Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, Nerudova 59, České Budějovice, Mgr. Pavel Vácha, tel: 725 975 587. Kvalifikační požadavky: Dle oznámení
Dokumenty
Asistent/ka pedagoga
Datum vyhlášení: Kontakt: SŠ rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Táboritská 688, 379 01 Třeboň; e-mail: info@ssrv.cz tel: 384721216; www.ssrv.cz

Kvalifikační požadavky: Pedagogické vzělání. 9. platová třída; nástup: 1. 9. 2022

Dokumenty