Výzva 2021

Krajský Investiční fond - výzva 2021

Statut fondu

Vyhodnocení žádostí přijatých do 31. 3. 2021 - 1. kolo

včetně částek návrhu poskytnutí dotace, schválených Usnesením č. 168/2021/ZK-7 na jednání Zastupitelstva kraje dne 20. 5. 2021.

Usnesení ZK ze dne 20_5_2021

KIF přehled okresy návrh schválený v ZK

Podle usnesení ZK byla rozpočtová alokace pro rok 2021 v 1. kole vyčerpána. O dalších žádostech bude rozhodnuto po případném navýšení alokace, o kterém budeme informovat.

Vyhodnocení žádostí přijatých do 31. 7. 2021 - 2. kolo

včetně částek návrhu poskytnutí dotace, schválených Usnesením č. 299/2021/ZK-10 na jednání Zastupitelstva kraje dne 9. 9. 2021.

Usnesení ZK ze dne 9_9_2021

KIF přehled okresy návrh schválený v ZK 2_kolo

Vyhodnocení žádostí přijatých do 29. 10. 2021 - 3. kolo

včetně částek návrhu poskytnutí dotace, schválených Usnesením č. 387/2021/ZK-12 na jednání Zastupitelstva kraje dne 25.11. 2021.

Usnesení ZK ze dne 25_11_2021

KIF přehled okresy návrh schválený v ZK 3_kolo