Z celkové dotace 105 milionů kraj nejvíce podpoří sportování dětí, opravy komunikací, cestovní ruch, dobrovolné hasiče a hospodářsky slabé oblasti

Na podporu sportování dětí a mládeže, výkonnostního sportu, opravy a rekonstrukce komunikací, cestovního ruchu, jednotek sboru dobrovolných hasičů a hospodářsky slabých oblastí v jižních Čechách poputuje největší balík peněz z další vlny dotačních titulů schválených krajským zastupitelstvem ve čtvrtek 20. května. Konkrétně se jedná o devět titulů v celkové výši 105 milionů korun. Informoval o tom náměstek hejtmana pro dotace Pavel Hroch.

„Krajští zastupitelé rozhodli, že na dotační tituly Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu poputuje 50 milionů, Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací 28,9 milionu, Podpora cestovního ruchu 6,98 milionu, Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje 6,7 milionu, Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje 6 milionů, Podpora činnosti sportovních svazů a České unie sportu 5 milionů, Podpora výstavby a obnovy malých vodních nádrží 4,1 milionu, Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje 1,82 milionu a Podpora vzdělávání lékařů 500 tisíc korun,“ upřesnil náměstek hejtmana pro dotace.

V rámci dotačního titulu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže - výkonnostního sportu získá podle Hrocha například Tělocvičná jednota Sokol Písek 1,75 milionu na projekt sportovní centrum mládeže, v rámci dotačního titulu Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací získá obec Staré Hobzí na Jindřichohradecku 1,4 milionu na rekonstrukci místní komunikace, v rámci dotačního titulu Podpora cestovního ruchu získá Dům kultury Milevsko 80 tisíc na venkovní kiosek s turistickými informacemi, v rámci dotačního titulu Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje získá obec Libníč na  Českobudějovicku 35 tisíc na pořízení požárního přívěsu k převozu prostředků požární ochrany a analogové radiostanice a v rámci dotačního titulu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje získá město Volyně 492 tisíc korun na stavební úpravy místní knihovny.
Více informací najdete od pátku 21. května na: https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/ku_dotace/schvalene
 

20.05.2021 Bc. David Hocke