Text na řeč

Zdravotnictví

ZDRAVOTNICTVÍ

oop

Zdravotnictví

 

Přehled počtu pacientů s Covid-19

Zdrojem dat je Informační systém infekčních nemocí (ISIN/Covid-19). Data jsou Jihočeskému kraji pravidelně předávána Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR).

Přehled počtu pacientů s Covid-19 hospitalizovaných v Jihočeském kraji ke dni 26. - 29. 4. 2021 (17. týden)

Přehled počtu pacientů s Covid-19 hospitalizovaných v Jihočeském kraji ke dni 19. - 23. 4. 2021 (16. týden)

Přehled počtu pacientů s Covid-19 hospitalizovaných v Jihočeském kraji ke dni 12. - 16. 4. 2021 (15. týden)

Přehled počtu pacientů s Covid-19 hospitalizovaných v Jihočeském kraji ke dni 6. - 9. 4. 2021 (14. týden)

Přehled počtu pacientů s Covid-19 hospitalizovaných v Jihočeském kraji ke dni 29. - 1. 4. 2021 (13. týden)

Přehled počtu pacientů s Covid-19 hospitalizovaných v Jihočeském kraji ke dni 22. - 26. 3. 2021 (12. týden)

Přehled počtu pacientů s Covid-19 hospitalizovaných v Jihočeském kraji ke dni 15. - 19. 3. 2021 (11. týden)

Přehled počtu pacientů s Covid-19 hospitalizovaných v Jihočeském kraji ke dni 8. - 12. 3. 2021 (10. týden)

Přehled počtu pacientů s Covid-19 hospitalizovaných v Jihočeském kraji ke dni 1. - 7. 3. 2021 (9. týden)

Přehled počtu pacientů s Covid-19 hospitalizovaných v Jihočeském kraji ke dni 26. 2. 2021 (8. týden)

Registrace ZDRAVOTNÍKŮ do Centrálního rezervačního systému - očkování Covid-19

26. ledna 2021 spustilo MZ ČR Centrální rezervační systém pro registraci zdravotnických pracovníků, kteří jsou validováni prostřednictvím Národního registru zdravotnických pracovníků.

Zdravotnický pracovník vyplní registrační formulář, který bude v okamžiku stisknutí tlačítka "ODESLAT ŽÁDOST" ověřovat, zda daná osoba je v Národním registru zdravotnických pracovníků (ověřuje se kombinace rodného čísla, jména a příjmení). 

V případě, že se objeví toto chybové hlášení, viz červený text, je nutno postupovat dle textu pod obrázkem.

odeslat

Pokud v tomto registru zdravotnický pracovník není, neprovede se registrace do Centrálního rezervačního systému pro očkování a je nutné ověřit záznam v Národním registru zdravotnických pracovníků. V případě, že jste zaměstnancem poskytovatele zdravotních služeb musíte pro validaci údajů kontaktovat svého zaměstnavatele - poskytovatele zdravotních služeb, který má povinnost danou osobu v tomto registru vést. Do Národního registru zdravotnických pracovníků jsou předávány údaje dle § 77 zákona 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách. 

Národní registr zdravotnických pracovníků spravuje ÚZIS https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-registr-zdravotnickych-pracovniku

Zaregistrovaný zdravotnický pracovník čeká na zvací SMS s PIN2 viz pravidla Centrálního rezervačního systému https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/ Termíny rezervací budou spuštěny v okamžiku, kdy bude k dispozici dostatek očkovacích látek. V rámci dané skupiny bude probíhat prioritizace podle věku. Zdravotničtí pracovníci jsou ve skupině IA, ale v rámci této skupiny mají větší prioritu občané 80+.

Informace MZ ČR k očkování zdravotnických pracovníků zde.

Očkování proti COVID-19 - zdravotníci

V Jihočeském kraji dostala první očkovací dávku naprostá většina nemocničního personálu

K úterý 12. ledna dostala první očkovací dávku naprostá většina personálu v jihočeských nemocnicích. Do konce týdne předpokládáme dokončení i vakcinace v domovech pro seniory, s výjimkou těch kde probíhá izolace či karanténa. Tady dojde k doočkování dle možností. Po nichž přijdou na řadu zaměstnanci záchranné služby, praktičtí lékaři, ambulantní služby a obsluhy budoucích vakcinačních center.

Kraj minulý týden spotřeboval 3 510 dávek očkování, tedy všechny, které dostal. Tento týden obdržel dalších 5 800. Dále bude pokračovat v očkování zaměstnanců nemocnic, v domovech seniorů a záchranářů.
 


Vážení poskytovatelé zdravotních služeb, 

zjišťování předběžného zájmu o očkování proti nemoci Covid-19 bylo dnešním dnem ukončeno. Dotazník nesloužil jako objednávkový systém, možnost absolvování dobrovolného očkování je tedy možná i pro ty, kteří dotazník nevyplnili.

Stěžejní cíle strategie očkování Jihočeského kraje jsou 1.Snížit úmrtnost na nemoc Covid-19 v Jihočeském kraji. 2. Zabránit přetížení zdravotního systému v Jihočeském kraji. 3. Stabilizace a udržení zdravotního systému pro zabezpečení zdravotních služeb v Jihočeském kraji.

Jejich naplnění znamená zahájit očkování v těchto prioritních skupinách (fáze IA):

 • zdravotničtí pracovníci, kteří se podílejí na péči o covid pozitivní pacienty v nemocnicích, 
 • a nejrizikovějších skupin obyvatelstva, seniory nad 80 let a institucionalizované seniory ve zdravotnických i sociálních zařízení, když hlavním úkolem nyní je zajistit proočkovanost v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem.

Vše provádíme s cílem zabránění růstu nemocnosti a úmrtnosti seniorů a zabránění přetížení zdravotního systému, zejména jihočeských nemocnic. 


Z důvodu dynamického vývoje strategie očkování a distribuce očkovací látky prosíme o trpělivost a pochopení situace. Jihočeský kraj postupuje v souladu s republikovými cíli prioritních skupin očkování a snažíme se připravit fungující systém, vše závisí na dostupnosti a množství očkovací látky distribuované do Jihočeského kraje.

Prosíme proto o pochopení a předem děkujeme za Vaši aktivitu v rámci očkování proti onemocnění COVID-19. 

Sledujte webové stránky Jihočeského kraje. V případě nejasností nás kontaktujte na emailu: ockovani@kraj-jihocesky.cz 


Strategii očkování proti nemoci Covid-19 je zveřejněna na stránkách MZ ČR https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Odběrová místa pro PCR test Covid-19

Odběrová místa v Jihočeském kraji pro vyšetření na Covid-19 naleznete zde.

Uvedená tabulka je aktuální ke dni 19.01. 2021. Z důvodu, že se údaje mohou měnit, je nutné sledovat webové stránky poskytovatelů zdravotních služeb, kteří testování provádějí. 

Odběrová místa v rámci ČR zveřejněná na stránkách MZ ČR najdete  https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Antigenní odběrové centrum pro veřejnost

Veškeré informace ohledně antigenního testování naleznete na https://crs.uzis.cz/Antigen

Odběrová místa v Jihočeském kraji pro vyšetření na antigenní test Covid-19 naleznete https://crs.uzis.cz/Antigen

Seznam ambulantních ordinací provádějící antigenní testy naleznete na https://www.lekaripomahajicesku.cz/seznam-ambulantnich-ordinaci-antigenni-testy/

Algoritmy a postupy pro testování antigenními testy v detekci nemoci COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví vydalo algoritmy použití a interpretace antigenního testu v detekci onemocnění COVID-19, návod na použití uvedeného testu a dále management respiračních onemocnění v ordinacích praktických lékařů.

Algoritmus a interpretace POC Ag testu_socialni_sluzby_LDN(2.11.2020)
Algoritmus_Interpretace_POCT_Ag_VPL_PLDD(2.11.2020)
Management akutních onemocnění v ambulancích PLDD(verze s Ag testy_2.11.2020)
Management_respiracnich_onem_ambulance VPL(verze s Ag testy_2.11.2020)
Panbio_Ag_test_Abbott_cesky_navod_2.11.2020

Seznam dodavatelů antigenních testů

Informace pro praktické lékaře - Metodický pokyn k jednotnému postupu při hlášení prokázané koinfekce virem chřipky a SARS-CoV2

Níže zveřejňujeme Metodický pokyn k jednotnému postupu při hlášení prokázané koinfekce virem chřipky a SARS-CoV2. Je určen všem všeobecným praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost. 

Metodický pokyn

Mimořádné opatření – postupy k nařizování izolace, karantény a provádění RT-PCR testu s účinností od 25. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 25.9.2020 vydalo Mimořádné opatření týkající se postupu při nařizování a provádění izolace a karantény. Je určeno všeobecným praktickým lékařům, praktickým lékařům pro děti a dorost a hygienickým stanicím a stanovuje postupy k zabránění šíření epidemie COVID-19 způsobem definovaným v tomto Mimořádném opatření MZ ČR.

Mimořádného opatření MZ ČR naleznete zde.

Aktualizace algoritmů testování metodou PCR 

Na základě nových doporučení WHO a ECDC klinická skupina ministerstva KS COVID připravila aktualizaci algoritmů testování metodou PCR, ve kterých jsou zohledněny nové poznatky k ukončování karanténních opatření. V přílohách najdete aktualizovaný algoritmus testování metodou PCR u epidemiologicky významných kontaktů osoby s potvrzenou nákazou COVID-19 a aktualizovaný algoritmus následného testování metodou PCR u osob s prokázanou nákazou COVID-19. Zároveň je přiložen Management respiračních onemocnění v ambulancích všeobecných praktických lékařů v době pandemie onemocnění COVID-19 a Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 - určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte.

Ministerstvo zdravotnictví žádá, aby v praxi bylo postupováno v souladu s přiloženými dokumenty, a to počínaje dnem 15. září 2020.

Aktualizace algoritmů testování metodou PCR 
Management respiračních onemocnění v ambulancích praktických lékařů
Management u akutních onemocnění – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dětí

Mimořádné opatření MZ ČR k organizaci a provádění karantény u zdravotnických pracovníků

Ministerstvo zdravotnictví vydalo opatření, které s účinností od 2. září 2020 upravuje postup organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků.

Znění mimořádného opatření zde

Informace pro lékaře indikující RT PCR test  na přítomnost SARS-CoV-2  – sdělení negativního výsledku testu 

V současné době nemohou lékaři indikující RT PCR test nahlížet do systému ISIN a získat výsledky testu, přestože předávají v rámci chytré karantény vyplněnou elektronickou žádanku do systému UZIS. Informace o negativních výsledcích RT PCR testů svých pacientů lze pro indikující lékaře v současné době zajistit za předpokladu, že indikující lékař uvede na elektronické žádance číslo svého mobilního telefonu. O výsledku negativního testu pak bude indikující lékař informován prostřednictvím SMS zprávy na jím uvedené mobilní telefonní číslo. 

Akademické laboratoře nově zavádějí SW program umožňující předávání SMS zpráv jak pacientům, tak indikujícím lékařům. 

Dopis MZČR k vytvoření zásob OOP ze dne 28.08.2020

Informaci naleznete zde

Výzva MZČR k připravenosti na případnou druhou vlnu pandemie a nákupu OOP 

Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím kraje vyzývá svým dopisem poskytovatele zdravotních služeb  k vytvoření zásob ochranných prostředků, dezinfekčních prostředků a dalšího nezbytného vybavení, které by bylo třeba využít v krizové situaci epidemického výskytu respiračního onemocnění, a to nejméně v rozsahu měsíční spotřeby v době trvání nouzového stavu nebo vyšší. Dostatečné zásoby OOP, dezinfekce a dalšího nezbytného vybavení dle uvážení poskytovatele, tak pomohou překlenout období mezi rychlým nástupem epidemie, zvýšenou poptávkou a omezeným zásobování standardními distribučními kanály.

MZ ČR nepředpokládá, že by v případě dalšího epidemického výskytu respiračních onemocnění opětovně provádělo centrální nákup a distribuci OOP. 

Dopis MZČR ke stažení zde

Archiv zdravotnictví - jaro 2020 

Ukončení nouzového zásobování osobními ochrannými prostředky

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb, sociálních služeb a služeb zajišťujících nezbytný chod kraje. S dostupností ochranných prostředků a dezinfekce v obchodní síti končí ze strany Jihočeského kraje nouzové zásobování osobními ochrannými prostředky a dezinfekcí. 

Zajišťování osobních ochranných prostředků i dezinfekce je nutno dále řešit na základě dodavatelsko-odběratelských vztahů či přímým nákupem. 

Jménem Jihočeského kraje Vám děkujeme za Váš přístup k distribuci osobních ochranných prostředků i za Vaši činnost v této nelehké době.

Mimořádná distribuce MZ ČR pro poskytovatele zdravotních služeb – dne 18.05.2020

Jihočeský kraj obdržel mimořádnou dodávku OOP z MZ ČR určenou pro vybrané skupiny poskytovatelů zdravotních služeb, konkrétně pro:

všeobecné praktické lékaře, 
praktické lékaře pro děti a dorost – POZOR! – Bude zajištěna prostřednictvím MUDr. Verdánové (viz níže)!
ambulantní specialisty. 

Součástí této distribuce jsou: roušky/ústenky, rukavice, FFP2.

Tato mimořádná distribuce OOP bude vydávána v termínu 18.05.-20.05.2020. Po tomto termínu poskytovatel ztrácí nárok na převzetí a OOP budou vráceny na centrální sklad ke konečné inventarizaci. Žádné další dodávky OOP z MZ ČR a MV ČR Jihočeský kraj již neočekává a další distribuce k poskytovatelům zdravotních služeb se nepředpokládá. 

! POZOR ! Vydání se netýká praktických lékařů pro děti a dorost. Na žádost předsedkyně Krajského sdružení praktických lékařů pro děti a dorost v Jihočeském kraji, MUDr. Verdánové, bude tato distribuce provedena prostřednictvím sdružení. Tyto OOP již byly sdružení předány k dalšímu rozdělení.

Pokyny v příloze.

Distribuce OOP pro poskytovatele zdravotních služeb – dne 11.05.2020

Dne 11.5.2020 bude zahájena další distribuce OOP pro poskytovatele zdravotních služeb v Jihočeském kraji. 

POZOR: Výdejní doba pouze PO až ST! Časy výdeje se nemění. Každá dodávka je uložena na distribučním odběrném místě po dobu 3 pracovních dnů!  V případě, že si ji poskytovatel zdravotních služeb nevyzvedne ztrácí nárok z této distribuce a OOP budou vráceny na centrální sklad.

Z distribuce přes Jihočeský kraj jsou na základě dohody MZ ČR s ČSK a ČléK vyřazeni zubní lékaři a lékárenská péče.

Čtěte pozorně pokyny v PŘÍLOZE!
 


Změna distribučního místa pro výdej OOP v Českých Budějovicích

Upozorňujeme na změnu distribučního místa pro výdej OOP pro poskytovatele zdravotních služeb pro okres České Budějovice. Distribuční místo se nachází v ul. B. Němcové 1824/8, budova D Krajského úřadu Jihočeského kraje. Jedná se o budovu, která je umístěna vedle sídla Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Tato změna platí pro výdej OOP od 04.05.2020.

Distribuční místo – mapy.cz - https://mapy.cz/zakladni?x=14.4701498&y=48.9655140&z=18&source=addr&id=9075490 

Distribuce OOP pro poskytovatele zdravotních služeb – dne 04.05.2020. POZOR! - Výdej OOP rozšířen o další nelékařské obory

Dne 4.5.2020 bude zahájena další distribuce OOP pro poskytovatele zdravotních služeb v Jihočeském kraji. 

Do této distribuce zahrnujeme i další nelékařské obory zdravotní péče. Jedná se o poskytovatele zdravotních služeb vybraných nelékařských oborů, kteří nebyli doposud do distribučních seznamů Jihočeského kraje zařazeni (fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický logoped, klinický psycholog, zubní technik, dentální hygienistka, porodní asistentka).

POZOR! - Upozorňujeme na změnu distribučního místa pro výdej OOP pro okres České Budějovice. Nachází se v budově D, Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. B. Němcové 1824/8 v Č. Budějovicích. Jedná se o budovu vedle sídla Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.

Pokyny k distribuci, včetně tabulky s přehledem poskytovatelů zdravotních služeb zahrnutých do této distribuce a místem výdeje OOP, jsou uvedeny v PŘÍLOZE.

Ukončování karantén – informace pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost

Dne 20.04.2020 byli poskytovatelé zdravotních služeb všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost vybaveni Rapid testy a OOP za účelem ukončování karantén. V povinné karanténě se k 28.04.2020 nacházelo aktuálně 497 Jihočechů. Toto číslo se samozřejmě neustále mění. Vyzýváme poskytovatele zdravotních služeb, kterým v rámci výkonu činnosti ukončování karantén dochází dodané Rapid testy a vznikne jim potřeba dalšího testování v souvislosti s ukončováním karantén, aby požádali o dodání dalších testů na emailovou adresu covid19@kraj-jihocesky.cz .


 

V souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 16211/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. dubna 2020, které se týká ukončování karantén registrujícími lékaři v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost sdělujeme následující:

Tito poskytovatelé obdrží na výdejních místech pro OOP balíčky, které budou obsahovat:

 • Ochranný oblek – 5 kusů
 • Respirátor FFP2 – 20 kusů
 • Ochranné brýle – 10 kusů
 • Rukavice – 20 kusů
 • Balení RAPID test – 40 kusů (vždy na 20 individuálních balíčků testů 1 lahvička rozpustidla)

Tyto balíčky obdrží poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost. V rámci distribuce počínající 20. dubna 2020 a proti podpisu na distribuční seznam vytvořeného k tomuto účelu. Žádáme lékaře, aby si balíčky vyzvedli a dále se řídili mimořádným opatřením MZ a dalšími pokyny v této věci. Distribuční seznam praktických lékařů s určeným odběrným místem naleznete zde.

Připojujeme:
Znění Mimořádného opatření - MZDR 16211/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. dubna 2020 
Návod na Rapid Test - Innovita
Odkaz na aktualitu MZ ČR k http://www.mzcr.cz/dokumenty/pro-ukonceni-karanteny-provedou-prakticti-lekari-vysetreni-na-pritomnost-protila_19017_1.html 
Součástí Mimořádného opatření je Metodické doporučení, které podrobně instruuje praktické lékaře k provádění ukončování karantény. Tento dokument bude standardně distribuován po linii odborných a profesních organizací (ČLK, ČLS JEP, SVL, OSPDL, SPLDD ČR a SPL ČR).

Distribuce OOP pro poskytovatele zdravotních služeb – dne 27.04.2020

Dne 27.4.2020 bude zahájena další distribuce OOP pro poskytovatele zdravotních služeb v Jihočeském kraji. Součástí této distribuce jsou: roušky/ústenky, rukavice, FFP2. Do této distribuce je zahrnuta i dodávka z MZ ČR pro vybrané poskytovatele zdravotních služeb, konkrétně sdružení VPL, SAS. Pro sdružení PLDD bude dodávku z MZ ČR zajišťovat předsedkyně krajského sdružení PLDD pro Jihočeský kraj MUDr. Daniela Verdánová.

POZOR: Výdejní doba pouze PO až ST! Časy výdeje se nemění. Každá dodávka je uložena na distribučním odběrném místě  po dobu 3 pracovních dnů!  V případě, že si ji poskytovatel zdravotních služeb nevyzvedne ztrácí nárok z této distribuce a OOP budou vráceny na centrální sklad k další distribuci.

Z distribuce přes Jihočeský kraj jsou na základě dohody MZ ČR s ČSK a ČléK vyřazeni zubní lékaři a lékárenská péče a dále v rámci distribuce nejsou podporovány některé nelékařské obory.

Čtěte pozorně pokyny v PŘÍLOZE

Mimořádná distribuce MZ ČR pro poskytovatele zdravotních služeb

Jihočeský kraj obdržel mimořádnou dodávku OOP z MZ ČR určenou pro vybrané skupiny poskytovatelů zdravotních služeb, konkrétně pro všeobecné praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost a pro ambulantní specialisty.
Tyto OOP budou vydány v rámci distribuce, která bude zahájena dne 27.04.2020 a potrvá do 29.04.2020. Distribuční seznamy budou k dispozici na jednotlivých výdejních místech.

! POZOR ! Vydání se netýká praktických lékařů pro děti a dorost. Na žádost předsedkyně Krajského sdružení praktických lékařů pro děti a dorost v Jihočeském kraji, MUDr. Verdánové, bude tato distribuce provedena prostřednictvím sdružení. Tyto OOP již byly sdružení předány k dalšímu rozdělení.

Distribuce OOP pro poskytovatele zdravotních služeb – dne 20.04.2020

V pondělí dne 20.4.2020 bude zahájena další distribuce OOP pro poskytovatele zdravotních služeb v Jihočeském kraji. 

Výdejní doba je PO až ST! Časy výdeje se nemění. Každá dodávka je uložena na distribučním odběrném místě  po dobu 3 pracovních dnů!  V případě, že si ji poskytovatel zdravotních služeb nevyzvedne ztrácí nárok z této distribuce a OOP budou vráceny na centrální sklad k další distribuci.

V této distribuci jsou obsaženy: ochranné roušky/ústenky; respirátory FFP2; rukavice. 
Do této distribuce je zahrnuta i dodávka z MZ ČR pro vybrané poskytovatele zdravotních služeb konkrétně sdružení VPL, PLDD, SAS. 

Z distribuce přes Jihočeský kraj jsou na základě dohody MZ ČR s ČSK a ČléK vyřazeni zubní lékaři a lékárenská péče! S ohledem na vývoj epidemiologické situace a nutnosti zabezpečení primární a specializované péče (ambulantní i lůžkové) nejsou dále v rámci distribuce podporovány některé nelékařské obory. Pokud se nenajdete v distribučním seznamu, nejste pro tuto distribuci zařazeni.

Více v pokynech v příloze Pokyny distribuce 20. 4. 2020

Přehled dosavadního přerozdělení osobních ochranných prostředků Jihočeským krajem 

Rozdělené státní dodávky OOP v Jihočeském kraji k 18.05.2020 viz tabulka .

Distribuce OOP pro poskytovatele zdravotních služeb – dne 14.04.2020

Dne 14.4.2020 bude zahájena další distribuce OOP pro poskytovatele zdravotních služeb v Jihočeském kraji. Jedná se o úterý po velikonočním pondělí!

POZOR!

 • Výdejní doba je Út až Čt! Časy výdeje se nemění. Více v pokynech.
 • V této distribuci jsou obsaženy: ochranné roušky/ústenky; rukavice; ochranné brýle a štíty
 • Z distribuce přes Jihočeský kraj jsou na základě dohody MZ ČR s ČSK a ČléK vyřazeni zubní lékaři a lékárenská péče!
 • S ohledem na vývoj epidemiologické situace a nutnosti zabezpečení primární a specializované péče (ambulantní i lůžkové) nebudou dále v rámci distribuce podporováni některé nelékařské obory. Pokud se nenajdete v distribučním seznamu, nejste pro tuto distribuci zařazeni.

Čtěte pozorně pokyny v PŘÍLOZE!

Ochranné brýle a štíty pro poskytovatele zdravotních služeb – informace

Vzhledem k tomu, že Jihočeský kraj obdržel prostřednictvím MV ČR ochranné brýle a štíty vydá je při další distribuci OOP poskytovatelům zdravotních služeb bez nutnosti žádat prostřednictvím e-mailové adresy dříve zveřejněné za tímto účelem na webových stránkách Jihočeského kraje. Záložka týkající se individuálních žádostí byla dnes ve 13:00 hod. odstraněna. Do této doby zde vložené požadavky budou již řešeny v rámci připravované distribuce OOP, která bude zahájena dne 14.04.2020, tedy v úterý po Velikonočních svátcích. Počet přidělených ochranných brýlí a štítů bude stanoven na základě počtu poskytovatelů zdravotních služeb (nezohledňuje přesný počet zdravotnických pracovníků daného poskytovatele). Upozorňujeme, že se jedná o OOP, které lze dezinfikovat a opakovaně používat. 

Distribuce OOP pro poskytovatele zdravotních služeb – dne 06.04.2020

Dne 6.4.2020 bude zahájena další distribuce OOP pro poskytovatele zdravotních služeb v Jihočeském kraji. 

POZOR ZMĚNY!

 • Výdejní doba se zkracuje pouze na Po-St! Časy výdeje se nemění. Více v pokynech.
 • Z distribuce přes Jihočeský kraj jsou na základě dohody MZ ČR s ČSK a ČléK vyřazeni zubní lékaři a lékárenská péče!
 • S ohledem na vývoj epidemiologické situace a nutnosti zabezpečení primární a specializované péče (ambulantní i lůžkové) nebudou dále v rámci distribuce podporováni některé nelékařské obory. Pokud se nenajdete v distribučním seznamu, nejste pro tuto distribuci zařazeni.  

Čtěte pozorně pokyny v PŘÍLOZE

Informace k zajištění dezinfekce pro poskytovatele zdravotních služeb 

Dezinfekce není pro poskytovatele zdravotních služeb zajišťována Jihočeským krajem. Dezinfekce je dostupná na volném trhu. V tuto chvíli je řada výrobců, kteří v rámci svých výrobních procesů začali dezinfekci vyrábět. Jihočeský kraj uveřejnil na webových stránkách seznam výrobců, u kterých si může každý jednotlivý poskytovatel zdravotních služeb dodávku dezinfekce zajistit.

Odkaz na informace k možnému zajištění dezinfekce – https://www.kraj-jihocesky.cz/node/1939

Distribuce OOP pro poskytovatele zdravotních služeb – dne 30.03.2020

Dne 30.03.2020 bude zahájena další distribuce OOP pro poskytovatele zdravotních služeb v Jihočeském kraji.

Čtěte pozorně pokyny v příloze!!!

POKYNY DISTRIBUCE A DISTRIBUČNÍ MÍSTA OOP V RÁMCI JIHOČESKÉHO KRAJE


Vyjádření hejtmanky poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb k obdržené dodávce ochranných prostředků do Jihočeského kraje dne 28.03.2020 včetně informací o rozdělení dodávky naleznete zde

Distribuce OOP pro poskytovatele zdravotních služeb – dne 24.03.2020

Dne 24.03.2020 bude zahájena další distribuce OOP pro poskytovatele zdravotních služeb v Jihočeském kraji.

Čtěte pozorně pokyny v příloze!!!

POKYNY DISTRIBUCE A DISTRIBUČNÍ MÍSTA OOP V RÁMCI JIHOČESKÉHO KRAJE

OOP – informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Osobní ochranné prostředky – informace pro poskytovatele zdravotních služeb ke dni 19.03.2020

PŘEHLED O DODÁVKÁCH OOP PRO JIHOČESKÝ KRAJ

Další dodávka osobních ochranných prostředků je z MZ avizovaná na konec tohoto týdne. Budete včas informováni!!!

Jihočeský kraj se snaží i vlastní aktivitou získat OOP. Přesný termín dodání do Jihočeského kraje bude upřesněn.  

V případě dodávky je připravena distribuce jednotlivým  poskytovatelům zdravotních služeb prostřednictvím HZS JčK v sídle jednotlivých okresních měst Jihočeského kraje. 
O zahájení distribuce budete včas informováni!!!

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb k nákupu a rozdělení OOP

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb – OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve dnech 9. až 12. 3. 2020 centrálně nakupuje respirátory třídy FFP2 a FFP3 podle normy EN 143:2001+A1:2009 a obdobné od všech výrobců a dodavatelů, kteří těmito osobními ochrannými prostředky disponují a jsou připraveni je prodat České republice.
 
Ministerstvo zajistí centrální nákup respirátorů a jejich distribuci do stanovených odběrných míst. Na území každého kraje bude stanoveno 1 centrální odběrné místo.
 
Veškerý nakoupený objem bude přerozdělen tak, že 25 % nakoupeného objemu zůstane v dispozici Ministerstva zdravotnictví, které zajistí cílenou distribuci do míst, za které zůstává odpovědné přímo Ministerstvo zdravotnictví. Zbylých 75 % nakoupeného objemu bude plně přerozděleno mezi všechny jednotlivé kraje (a hl. m. Prahu) a to podle algoritmu, který zohledňuje počet zdravotnických pracovníků v příslušném kraji dle údajů ÚZIS (kraj s dvojnásobným počtem zdravotnických pracovníků dostane dvojnásobný objem respirátorů apod.). Ministerstvo zdravotnictví si je vědomo, že to není nejdokonalejší algoritmus, ale považuje jej za relativně spravedlivý a jednoduchý.
 
Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že ve čtvrtek 12.03.2020 bude schopno na kontaktní místa všech krajů zaslat informaci, kolik každý kraj dostane v pátek či v sobotu do příslušného odběrného místa.
 
Ministerstvo zdravotnictví jako ústřední orgán státní správy, orgán ochrany veřejného zdraví a zřizovatel některých zdravotnických zařízení a orgánů s celostátním či regionálním významem bude odpovídat za dodávky určeného počtu pouze následujícím subjektům:

Kraje (krajské úřady), Přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví poskytující zdravotní služby (např. fakultní nemocnice, specializované nemocnice), Infekční oddělení/kliniky všech nemocnic v ČR bez ohledu na zřizovatele (pouze potřeby daného oddělení/kliniky, ne ostatních částí nemocnic), Zdravotnická zařízení zřízená Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti (pouze zdravotnická zařízení, ne jiné složky), Poskytovatelé sociálních služeb zřízených pouze přímo Ministerstvem práce a sociálních věcí

 

 
Jihočeský kraj poté, kdy protokolárně převezme dodávku respirátorů, je bude přerozdělovat (určením, aby si poskytovatelé sami respirátory v odběrném místě vyzvedli) a to v souladu se svým krizovým plánem a výše uvedenou kaskádou priorit. 
 
Jihočeský kraj zveřejní na svých webových stránkách kontaktní místo pro poskytovatele, které bude odpovídat za další přerozdělení ostatním poskytovatelům zdravotních nebo sociálních služeb a dalším subjektům.
 
Respirátory třídy FFP2 a FFP3, které centrálně nakupuje stát skrze MZ, budou předávány bezplatně. Respirátory třídy FFP3 nelze v současnosti koupit od žádného dodavatele, neboť v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 3. 2020 je může nakoupit pouze stát. Přímý prodej poskytovatelům zdravotních i sociálních služeb jakož i jiným subjektům je dočasně zakázán. Prodej respirátorů třídy FFP2 není nijak omezen. Mohou si je koupit všichni zájemci, byť v současné době je jejich nabídka omezena kvůli nízkým skladovým zásobám a exportním omezením v sousedních zemích. Stejně tak MZ nezakazuje ani nijak nereguluje prodej roušek (ústenek). Výrobci i distributoři je mohou volně dodávat jakýmkoliv odběratelům. Ačkoliv i u tohoto zboží jsou skladové zásoby momentálně minimální, podle dosavadních informací předpokládáme postupné navyšování dodávek roušek na český trh od dalších týdnů.
 
Pacientům, kteří to z hlediska svého zdravotního stavu potřebují (např. u imunosuprimovaných a onkologických pacientů), poskytne roušku či respirátor příslušný poskytovatel zdravotních služeb, v jehož péči je pacient léčen s danou diagnózou – nejedná se o prodej ani výdej, nýbrž o vybavení pacienta v rámci poskytování zdravotní péče.
 
Ministerstvo zdravotnictví je v úzkém kontaktu s výrobci a dodavateli roušek, respirátorů, dezinfekce a dalších osobních ochranných pomůcek, jakož i dodavateli léčiv, zdravotnických prostředků i přístrojů. Průběžně monitoruje potřeby zdravotnických zařízení i stav dodávek na trh, aby včas odhalilo nastalý či hrozící plošný nedostatek a vyjednávalo dodávky ze zahraničí či naskladňování do skladových zásob výrobců, velkodistributorů nebo páteřních nemocnic.


INFORMACE BUDEME PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT – NUTNO SLEDOVAT!!!

Zbylé poskytovatele zdravotních a sociálních služeb bude potřebnými respirátory zajišťovat příslušný kraj, na jehož území poskytuje poskytovatel zdravotní nebo sociální služby. V tomto ohledu Ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby kraje zajistily zásobování poskytovatelům v následující kaskádě priorit:

    7 % zdravotnickým záchranným službám,     38 % krajským, městským a soukromým nemocnicím (mimo infekční oddělení): akutní péče, následná péče + pobytové sociální služby,     12,5 % praktickým lékařům a PLDD (tito poskytovatelé budou nad rámec respirátorů dodaných z centrálního nákupu   MZ zásobeni ještě paralelně z daru společnosti PPF/Sotio),      14 % stomatologům,      21,5 % ambulantním specialistům,      7 % lékárníkům.
 • Státní zdravotní ústav a Vojenský zdravotní ústav,
 • Zdravotní ústavy (Ostrava, Ústí nad Labem),
 • Krajské hygienické stanice,
 • Síť laboratoří vyšetřujících přímým průkazem původce COVID-19.
Dotazník k OOP

DOTAZNÍK

Dotazník byl ukončen k 19. 3. 2020 k 18.00 hod.

Z důvodu, že v registru zdravotnických pracovníků, nejsou uvedeni všichni poskytovatelé zdravotních služeb poskytující zdravotní služby na území JčK a z důvodu rizika, že bude někdo opomenut provádíme kontrolu i pomocí tohoto dotazníku. V případě, že dotazník nevyplníte, budeme postupovat dle dostupných údajů z dostupných registrů.

V tuto chvíli nám není znám objem respirátorů, které na Jihočeský kraj obdržíme, ani nevíme kdy bude distribuce ze strany MZ ČR na Jihočeský kraj provedena.  Respirátory budou následně rozděleny dle priorizace stanovené MZ ČR. 

Sledujte prosím webové stránky!!!

Vzhledem k počtu poskytovatelů v Jihočeském kraji není možné komunikovat prostřednictvím e-mailů či telefonů. Rovněž není možné si objednávat požadavky na OOP dle potřeb jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb. Jihočeský kraj je limitován počtem obdržených OOP a prioritami stanovenými MZ. 

Způsob distribuce, místa pro odběr OOP a další důležité pokyny budou sděleny na těchto webových stránkách. 

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb, dne 11.03.2020 jsme obdrželi přípis od ministra zdravotnictví týkající se osobních ochranných prostředků. Níže uvedený text vychází z obsahu sdělení pana ministra a řeší problematiku zásobení a distribuce osobních ochranných prostředků v Jihočeském kraji. 

Přečtěte prosím pečlivě a nadále sledujte naše webové stránky, které vždy po obdržení nových informací budeme aktualizovat!

Informace o nákupu osobních ochranných prostředků 

Jihočeský kraj uzavíral při nákupu osobních ochranných prostředků smlouvy, které  lze vyhledat a jsou dostupné na internetových stránkách registru smluv  -viz https://smlouvy.gov.cz/ nebo na internetových stránkách www.hlidacstatu.cz .

Jihočeský kraj obdržel nabídku od mnoha subjektů. S ohledem na počet potencionálních dodavatelů se řídil Jihočeský kraj při objednávání zboží hledisky viz níže. Ostatní nabídky nebyly reflektovány nejčastěji z důvodu požadavku platby předem či nejasného způsobu dopravy nebo dlouhé doby dodání zboží.

Výběr dodavatelů probíhal obdobně, jako by byla zadávána veřejná zakázka v běžném, nikoliv nouzovém stavu.  Mnoho nabídek Jihočeský kraj obdržel rovněž přímo od jednotlivých dodavatelů. Z nabídek vybíral ty s nejnižší nabídkovou cenou a po posouzení kvality zboží odborníky ze společnosti Jihočeské nemocnice a.s.. Jihočeský kraj při výběru kladl důraz na rychlost dodání a především na to, že neposkytoval žádné zálohové platby před vlastním dodáním zboží na určené místo. Při přebírání bylo zboží překontrolováno a ověřeno s ohledem na shodnost typu zboží a smlouvy. Jihočeský kraj vytvořil k nákupům ochranných prostředků tým složený z úředníků krajského úřadu a zástupce společnosti Jihočeské nemocnice a.s.

Kvalita dodávek byla kontrolována na vzorcích před vlastním dodáním zboží tam, kde to bylo možné. V případě, že to možné nebylo, bylo vždy před vlastním objednáním požadováno, aby byla zaslána nabídka s přesným označením masky s doprovodnými dokumenty (certifikáty, atesty apod.), které byly kontrolovány odborníky ze společnosti Jihočeské nemocnice a.s.

V době nouzového stavu bylo rozhodné, aby byly ochranné prostředky distribuovány v krátké době tam, kde byly nejvíce potřeba. Není a nebylo v možnostech nikoho, stejně tak Jihočeského kraje, aby byla kontrolována pravost jednotlivých certifikátů. Jihočeský kraj vždy certifikáty ke zboží vyžadoval a vždy je obdržel, což bylo v danou chvíli rozhodné a neměl tak pochybnosti o kvalitě dodávky. Ze svých objednávek nezaznamenal přitom stížnosti na nekvalitu dodaného zboží.  Většina zboží je – s ohledem na jeho povahu - dnes spotřebována.  Pochybnosti o pravosti certifikátů či kvalitě dodaného zboží tak není již možné dále prověřovat.

Jihočeský kraj v sobotu 28. března obratem předal ochranné prostředky z centrální dodávky pobytovým sociálním službám 

Jihočeský kraj předal další ochranné prostředky určené pro poskytovatele pobytových sociálních služeb. Ty dorazily v sobotu 28. března v časných ranních hodinách do centrálního skladu v objektu Zdravotnické záchranné služby JčK na letišti v Plané u Českých Budějovic.

Zástupci krajského odboru sociálních věcí zásilku převzali kolem 12. hodiny a připravili rozvoz konkrétním poskytovatelům sociálních služeb s ohledem na aktuální situaci v pobytových zařízeních.

„Jednotlivé poskytovatele sociálních služeb jsme kontaktovali po telefonu. Během sobotního odpoledne a večera byly ochranné prostředky rozvezeny na šest míst ze sedmi jihočeských okresů, kde byly od pracovníků odboru sociálních věcí dle stanoveného časového harmonogramu převzaty. Poskytovatelům sociálních služeb z Českobudějovicka byly předány V Českých Budějovicích v areálu objektu krajského úřadu v ulici B. Němcové,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí Pavla Doubková s tím, že krajský odbor sociálních věcí je i nadále připraven spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb v případě problémů, které se v souvislosti s nákazou COVID-19 mohou vyskytnout.

Odbor sociálních věcí zároveň sleduje situaci a spolupracuje se Sociálními službami SOVY o. p. s. Český Krumlov, kde byla nákaza koronavirem prokázána. Samozřejmostí je i pravidelná komunikace s rodinami klientů odlehčovacích služeb, kterým byla též nabídnuta pomoc a poradenství.  


Vyjádření hejtmanky poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb k obdržené dodávce ochranných prostředků do Jihočeského kraje dne 28.03.2020 včetně informací o rozdělení dodávky naleznete zde

Informace poskytovatelům sociálních služeb ohledně ochranných prostředků

Odbor sociálních věcí KÚ Jihočeského kraje bude po obdržení ochranných prostředků z centrální dodávky státu postupovat v rámci distribuce stejně jako tomu bylo při první distribuci. Odbor sociálních věcí bude telefonicky vyzývat jednotlivé poskytovatele sociálních služeb a sjednávat konkrétní místo a způsob předání ochranných pomůcek. Maximální doba předání je 5 dnů od telefonické či emailové výzvy k převzetí. V případě, že si ochranné prostředky poskytovatel sociálních služeb v tomto období nevyzvedne, ztrácí svůj nárok. 

Žádáme poskytovatele o maximální součinnost. Odbor sociálních věcí je vstřícný k individuální dohodě, a v případě potřeby doručí ochranné prostředky přímo poskytovatelům, kteří si z objektivních důvodů nebudou moci sami zajistit jejich dovoz z místa distribuce do místa poskytování sociální služby. Místem vydávání ochranných prostředků je Krajský úřad Jihočeského kraje, ul. B. Němcové 49/3, České Budějovice, vstup z ulice F. A. Gerstnera. Vjezd na parkoviště krajského úřadu automobilem bude za tímto účelem krátkodobě povolen.

Sledujte prosím webové stránky Jihočeského kraje, kde budou odborem zdravotnictví, jako koordinátorem distribuce ochranných prostředků, zveřejňovány aktuální informace o termínech jejich dodání do Jihočeského kraje.

MPSV ČR ve spolupráci s MZ ČR nevydalo tzv. klíč k rozdělování ochranných prostředků. Jihočeský kraj bude mít snahu postupně zásobovat všechny poskytovatele sociálních služeb, kteří v současné době poskytují sociální služby.